สมัครเว็บยูฟ่าเบท เว็บแทงบอลยูฟ่า ทดลองเล่น UFABET เว็บยูฟ่า

สมัครเว็บยูฟ่าเบท เว็บแทงบอลยูฟ่า ทดลองเล่น UFABET เว็บยูฟ่า ทดลองเล่น UFABET สมัครคาสิโน UFABET เว็บคาสิโน UFABET เว็บบาคาร่า UFABET เว็บยูฟ่าบาคาร่า สล็อต UFABET สมัครยูฟ่าสล็อต สมัครสล็อตยูฟ่าเบท ยูฟ่าเบทสล็อต สมัครสล็อต UFABET UFABET SLOT ID Line UFABET บาคาร่า UFABET เว็บแทงบอลยูฟ่า เว็บ UFABET สมัครสมาชิก UFABET มาเก๊าส่วนใหญ่อยู่ในคาสิโนและจัดอยู่ในประเภทห้าดาว คิดเป็น 68% ของทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่อัตราการเข้าพักเหล่านี้ดีกว่า 90% ซึ่งเหมาะสำหรับ RevPAR มาตามเวลารายงาน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นหากทำได้ นี่คือเหตุผลที่ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 1.1 วัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ดูเหมือนว่าจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (โดยเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือนกันยายน ตัวเลขทางการล่าสุดที่มี 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็น

กลับที่ต้องกลับบ้านก่อนที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน” 68% ของทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่อัตราการเข้าพักเหล่านี้ดีกว่า 90% ซึ่งเหมาะสำหรับ RevPAR มาตามเวลารายงาน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นหากทำได้ นี่คือเหตุผลที่ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 1.1 วัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ดูเหมือนว่าจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (โดยเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือนกันยายน ตัวเลขทางการล่าสุดที่มี 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็น

กลับที่ต้องกลับบ้านก่อนที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน” 68% ของทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่อัตราการเข้าพักเหล่านี้ดีกว่า 90% ซึ่งเหมาะสำหรับ RevPAR มาตามเวลารายงาน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่นานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นหากทำได้ นี่คือเหตุผลที่ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 1.1 วัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือน

ว่าจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (โดยเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือนกันยายน ตัวเลขทางการล่าสุดที่มี 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับที่ต้อง

กลับบ้านก่อนที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน” ไม่ดีนักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักนานกว่านี้และใช้จ่ายมากขึ้นหากทำได้ นี่คือเหตุผลที่ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 1.1 วัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (โดยเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือน
กันยายน

ตัวเลขทางการล่าสุดที่มี 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับที่ต้องกลับบ้านก่อนที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน” ไม่ดีนักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักนานกว่านี้และใช้จ่ายมากขึ้นหากทำได้ นี่คือ

เหตุผลที่ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 1.1 วัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (โดยเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือนกันยายน ตัวเลขทางการล่าสุดที่มี 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi

เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับที่ต้องกลับบ้านก่อนที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน” ดูเหมือนจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (ค่าเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือนกันยายน ตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุด 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับที่ต้องกลับบ้านก่อน

ที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน” ดูเหมือนจะเป็นการท้าทายการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในผลิตภัณฑ์รีสอร์ทใหม่ในช่วงเวลานั้น (ค่าเฉลี่ยคือ 1.0 วันในเดือนกันยายน ตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุด 1.9 วันสำหรับผู้มาค้างคืน 0.2 วันสำหรับวันเดียวกัน ประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามที่นักวิเคราะห์ของ Citi เขียนว่า “การขาดแคลนโรงแรมเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับที่ต้องกลับบ้านก่อนที่ชายแดนจะปิดในเวลาเที่ยงคืน”

จำเป็นต้องพูด สิ่งนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขในชั่วข้ามคืน และมีองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับปัญหาที่รักษาไม่หาย กล่าวคือ มาเก๊าเป็นประเทศที่พัฒนาได้อย่างเต็มที่ แต่ในระยะแรกของ Chimelong ร่วมกับ 5 พันล้านหยวน (820 ล้านเหรียญสหรัฐ) รีสอร์ท 1,200 ห้องภายใต้การพัฒนาโดย Cinese Group ของกวางตุ้ง (แผนรวมถึงการค้าปลีก ไมซ์ และสนามกอล์ฟ) Hengqin

กำลังก้าวขึ้นมา เป็นตัวอย่างให้พิจารณาว่าจำนวนผู้เข้าชม SAR จากจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 20% ในปี 2553 22% ในปี 2554 ลดลงอย่างรวดเร็วเป็น +4.6% ในปีที่แล้ว +4.4% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และที่นี่ เป็นโครงการสองโครงการที่ระหว่างกันมากกว่า 10% ของสินค้าคงคลังโรงแรมทั้งหมดของมาเก๊า

Mr Tulk กล่าวว่า “เราหวังว่า Chimelong ในช่วงแรกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความบันเทิง ธุรกิจ การศึกษา ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร จะนำไปสู่การเยี่ยมชมมากขึ้นในที่สุด ไม่พอ”

ความเสี่ยงที่ ‘ควบคุมได้’
กระนั้น มันเป็น “ปัญหาชั้นสูง” ที่ต้องมี ตามที่นาย Govertsen กำหนด โดยให้โอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่มอบให้แก่บริษัทบนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับสัมปทานของมาเก๊าเพื่อเข้าร่วมในการดำเนินการพัฒนาบางอย่าง แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้ Hengqin ไม่เพียงแต่สำคัญแต่น่าสนใจเท่านั้น มีตลิ่งใหญ่อยู่ที่ 106 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง

ใหญ่ที่สุดในเมือง 146 เกาะของจูไห่ ใหญ่กว่าเกาะฮ่องกงหนึ่งในสาม ใหญ่กว่ามาเก๊าสามเท่า และข้อเท็จจริงที่ตั้งอยู่ตรงนั้นกับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก เป็นที่อยู่อาศัยของคนทั้งหมดประมาณ 7,000 คน นอกจากนี้ยังมีสถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ตามเกาะเมื่อสี่ปีที่แล้วในฐานะ “พื้นที่ใหม่” หนึ่งในสามแห่งในประเทศ (ผู่ตงในเซี่ยงไฮ้

และปินไห่ในเทียนจินเป็นคนอื่น ๆ ) โซนพิเศษที่มีพรสวรรค์ด้านการลดหย่อนภาษีและการนำเข้า และระหว่างทางอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่เสรีสำหรับการค้าขายในสกุลเงินหยวน เป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ

และทดสอบประโยชน์ของภาคการเงินที่ไม่ได้รับการควบคุม การแปรรูป และเป็นสากลมากขึ้น “พื้นที่ใหม่” เหล่านี้เป็นห้องทดลอง โดยพื้นฐานแล้ว โดยหวังว่าเครื่องมือดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างเศรษฐกิจผู้บริโภคของจีนอย่างแท้จริง และปลดปล่อยประเทศจากการพึ่งพาการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก

“สิ่งพิเศษเกี่ยวกับเหิงฉินคือมันเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวตามธรรมชาติ ดังนั้นความเสี่ยงจึงควบคุมได้” หนิว จิง ผู้อำนวยการรัฐบาลท้องถิ่นของเขตใหม่ กล่าวกับรอยเตอร์ “Hengqin มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยไม่มีการพูดเกินจริง”

ระดับความสะดวกสบายของปักกิ่งกับเรื่องนี้คือมีรายงานว่าสภาแห่งรัฐได้อนุมัติให้เกาะนี้เป็น “เขตการค้าเสรี” คล้ายกับที่ขับในเซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยายน (และที่น่าสนใจพอสมควรคือจะเป็นเจ้าภาพดิสนีย์แลนด์ของตัวเองซึ่งมีกำหนดจะเปิดใน 2558). โซนของ Hengqin จะใหญ่กว่านี้มาก อย่างไรก็ตาม ตามแผนเรียกร้องให้รวมพื้นที่ใหม่กับ Qianhai ในเซินเจิ้นและ Nansha ในกวางโจว และกับฮ่องกงและมาเก๊าในระดับหนึ่งเพื่อสร้าง super-FTZ แบบแรกในจีน .

ปัจจุบัน มี 56 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาบนเกาะ ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 226 พันล้านหยวน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และการผลิตน้ำและพลังงาน ในด้านการค้า รัฐบาลกำลังส่งเสริมเจ็ดภาคส่วน: การเดินทางและการพักผ่อน การขนส่ง สินค้าโภคภัณฑ์ และบริการทางธุรกิจ บริการทางการเงิน “วัฒนธรรมและความคิด

สร้างสรรค์” (เพิ่งเสนอให้ผู้ประมูลสตูดิโอภาพยนตร์ในฮ่องกง 130,000 ตารางเมตร) สุขภาพ การดูแล เทคโนโลยี และการศึกษา สื่อส่วนใหญ่เน้นไปที่ส่วนหลัง เป็นตัวเป็นตนโดยวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยมาเก๊า ซึ่งได้ย้ายจากเกาะไทปาของมาเก๊าไปเป็น 94,500 ตารางเมตร ทางใต้ของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สะพานโลตัส ที่จัดแสดงขนาด 20 เท่าของ

วิทยาเขตเก่าและได้รับทุนจากรัฐบาลมาเก๊าเพื่อปรับ 1 เหรียญสหรัฐ 28 พันล้าน จะรวมถึงโรงเรียนการโรงแรมที่สำคัญและมีแผนจะสร้างให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงสำหรับการวิจัยการพนันเชิงพาณิชย์ในโลก นอกจากนี้ยังจะเป็นการทดสอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบาย “หนึ่งประเทศ-สองระบบ” ของจีนอีกด้วย วิทยาเขตถือเป็นอาณาเขตของมาเก๊าภายใต้สัญญาเช่าที่ดินกับจู

ไห่และถูกปิดผนึกเพื่อจุดประสงค์ในการอพยพจากส่วนที่เหลือของ Hengqin ดังนั้นจึงเป็นที่ตั้งของสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจของตนเอง เมื่อเปิดทำการในต้นปีหน้า นักเรียนจากมาเก๊าจะเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้ชิจื่อเหมิน ระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นหนทางเดียวที่ถูกกฎหมายในการเข้าและออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลของ SAR ไม่ใช่ PRC

โดยทั้งหมดจะบ่งบอกถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพจากการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต จะรวมถึงโรงเรียนการโรงแรมที่สำคัญและมีแผนจะสร้างให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงสำหรับการวิจัยการพนันเชิงพาณิชย์ในโลก นอกจากนี้ยังจะเป็นการทดสอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบาย “หนึ่งประเทศ-สองระบบ” ของจีนอีกด้วย วิทยาเขตถือเป็นอาณาเขตของมาเก๊าภายใต้สัญญาเช่า

ที่ดินกับจูไห่และถูกปิดผนึกเพื่อจุดประสงค์ในการอพยพจากส่วนที่เหลือของ Hengqin ดังนั้นจึงเป็นที่ตั้งของสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจของตนเอง เมื่อเปิดทำการในต้นปีหน้า นักเรียนจากมาเก๊าจะเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้ชิจื่อเหมิน ระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นหนทางเดียวที่ถูกกฎหมายในการเข้าและออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลของ SAR

ไม่ใช่ PRC โดยทั้งหมดจะบ่งบอกถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพจากการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต จะรวมถึงโรงเรียนการโรงแรมที่สำคัญและมีแผนจะสร้างให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงสำหรับการวิจัยการพนันเชิงพาณิชย์ในโลก นอกจากนี้ยังจะเป็นการทดสอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบาย “หนึ่งประเทศ-สองระบบ” ของจีนอีกด้วย วิทยาเขตถือเป็นอาณาเขตของมาเก๊าภายใต้

สัญญาเช่าที่ดินกับจูไห่และถูกปิดผนึกเพื่อจุดประสงค์ในการอพยพจากส่วนที่เหลือของ Hengqin ดังนั้นจึงเป็นที่ตั้งของสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจของตนเอง เมื่อเปิดทำการในต้นปีหน้า นักเรียนจากมาเก๊าจะเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้ชิจื่อเหมิน

ระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นหนทางเดียวที่ถูกกฎหมายในการเข้าและออกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลของ SAR ไม่ใช่ PRC โดยทั้งหมดจะบ่งบอกถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพจากการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต

มหาอำนาจในจูไห่ได้ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับ Hengqin ในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมูลค่า 56 พันล้านหยวนภายในปี 2020 ณ จุดนั้น Chimelong จะสมบูรณ์ในรูปแบบครอบครัว Cotai ก็จะถูกสร้างมาทั้งหมดเช่นกัน เมื่อถึงตอนนั้น การพัฒนาของมาเก๊าจะไม่เป็นปรากฏการณ์ที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อีกต่อไป มันจะถูกถักเป็นองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุม 11 เมืองของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลและครอบคลุมจิตวิญญาณมากกว่า 55 ล้านคน

นั่นหมายความว่า Hengqin จะมีคนอาศัยอยู่มากกว่า 7,000 คน เป้าหมายคือ 280,000 ภายในปี 2020 ราคาบ้านเริ่มไต่ระดับขึ้นแล้ว หน่วยเดียวที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในขณะนี้ 1,800 ของพวกเขาในอาคารที่อยู่อาศัยที่ตั้งค่าให้เปิดใกล้จุดตรวจสะพานโลตัสได้ดึงดูดความต้องการอย่างมากจากชาวมาเก๊าและถือเป็นระฆังสำหรับสิ่งที่ตลาดจะแบกรับ พวกเขาคาดว่าจะดึงเงินได้ 25,000-30,000 หยวนต่อตารางเมตร (31,800-38,150 เหรียญฮ่องกง) ในช่วงต้นซึ่งเป็นอัตราพิเศษ 60% ของอัตราที่กำลังดำเนินการในย่านธุรกิจกลางของ Zhuhai ของ Xiangzhou

“คุณมีพลวัตที่ในช่วงเวลาหนึ่ง คุณจะมีผู้คนหลายแสนคนอาศัยอยู่ที่นั่น” นายโกเวิร์ตเซ่นกล่าว “ดังนั้น มันเกือบจะเป็นชุมชนห้องนอนสำหรับมาเก๊า แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และฉันเปรียบเสมือนกับคาสิโนในท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวาในลาสเวกัส ที่คุณมีคน 2 ล้านคนอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งโดยรวมแล้วมีแนวโน้มต่ำที่จะเล่นการพนัน แต่ ยังคงสร้างรายได้ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการเล่นเกมที่คาสิโนในท้องถิ่น เห็นได้ชัดว่านั่นอาจมีความหมายว่าเป็นแหล่งรายได้ของตลาดมวลชน”

บางส่วนของเกาะที่สามารถพัฒนาได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณขนาดของมาเก๊า และ 90% ของเกาะยังไม่ได้รับการพัฒนา เพื่อดึงดูดให้ธนาคารมาเก๊าตั้งสำนักงานสาขาเกณฑ์การลงทุนของพวกเขาลดลงจาก 6 พันล้านดอลลาร์เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว มีการจัดสรรพื้นที่ประมาณหกตารางกิโลเมตรสำหรับวิสาหกิจในมาเก๊า หนึ่งในนั้นได้รับจาก UMAC แล้ว อีก 0.5 ตารางกิโลเมตรถูกจัดสรรให้กับสวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการแพทย์แผนจีนซึ่งจะดำเนินการร่วมกันโดยหน่วยงานของมาเก๊าและมณฑลกวางตุ้งในเงินลงทุนเริ่มต้น 600 ล้านหยวน ส่วนที่เหลืออีก 4.5 ตารางกิโลเมตรจะขายผ่านการประมูล โอกาสสำหรับผู้รับสัมปทานคาสิโนของมาเก๊าซึ่งดูเหมือนจะใหญ่เมื่อพิจารณาจากทรัพยากรและประสบการณ์ในการพัฒนารีสอร์ทยังคงได้รับการประเมิน

“มีโอกาสแน่นอน เราแค่ไม่รู้เกี่ยวกับข้อจำกัด” นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายหนึ่งกล่าว “และหากรัฐบาลจีนต้องการให้คุณลงทุน ไม่ว่าพวกเขาจะอนุญาตให้บริษัทท้องถิ่น เช่น Galaxy หรือไม่ และจะไม่อนุญาตให้บริษัทที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น เช่น Sands ไม่ชัดเจน คนพวกนี้มีเงินสดมาก ดังนั้นพวกเขาจะลงทุนให้มากที่สุด แม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกม แต่คุณสามารถเน้นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ลูกค้าของคุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกม เป็นไปได้ที่จะทำอย่างนั้นกับ Hengqin”

David Chow เป็นผู้ให้บริการเกมเพียงรายเดียวที่ซื้อและเขาก็ทำผ่านยานพาหนะการลงทุนที่แยกจากบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งเขาควบคุมซึ่งเป็นเจ้าของสวนสนุก Fisherman’s Wharf กลางแจ้งของมาเก๊าและโรงแรม The Landmark Macau ซึ่งทั้งสองแห่งประกอบด้วย คาสิโนที่ดำเนินการเป็น “ดาวเทียม” ภายใต้สัมปทานของ SJM ทั้งสองครอบครัว ได้แก่ Mr Chow’s และ Stanley Ho’s ซึ่งได้รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นาย Chow เลือกพื้นที่ทางเลือก 30,000 ตารางเมตรบน Hengqin ข้างด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคาดว่าจะมีสถานีบนเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองกวางโจว-จูไห่ เขาใช้เงินไป 250 ล้านหยวนสำหรับที่ดินและวางแผนที่จะใช้เงิน 1.6 พันล้านหยวนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าในธีม “โปรตุเกส” ที่มีร้านค้าปลีกและร้านอาหาร

Pansy Ho ลูกสาวของ Mr Ho ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนได้เสียส่วนน้อยในผู้ให้บริการคาสิโน MGM China Holdings ได้เลือกวิธีที่ใหญ่กว่าในการ “ขี่ไปพร้อมกับเรื่องราวการเติบโตระยะยาวของ Hengqin” ตามที่ Anil Daswani ของ Citi ได้กล่าวไว้ Ms Ho ควบคุมกลุ่มบริษัท Shun Tak Holdings ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งพ่อของเธอก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ซึ่ง

เป็นโรงไฟฟ้าในภูมิภาค Pearl River ที่มีความสนใจอย่างกว้างขวางในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การบริการ การขนส่ง และบริการทางการเงิน Shun Tak เป็นเจ้าของ TurboJET ซึ่งเป็นบริการเรือข้ามฟากที่ใหญ่ที่สุดใน PRD และถือหุ้น 11.5% ใน STDM บริษัทที่เคยดำเนินการผูกขาดคาสิโนในอดีตของ Mr Ho ในมาเก๊าและถือครองส่วนได้เสียใน

ผู้สืบทอด SJM Holdings สมัครเว็บยูฟ่าเบท ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ชุนตักชนะการประมูลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ 23, 834 ตารางเมตรบน Hengqin ด้านหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองราคา 721 ล้านหยวน แผนสำหรับไซต์ ซึ่งรวมพื้นที่รวมกว่า 131,000 ตารางเมตร รวมพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ มอร์แกน สแตนลีย์ ซึ่งครอบคลุมชุนตาก ตั้งราคาการพัฒนาที่ 1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง-2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และกล่าวว่าการก่อสร้างจะเริ่มในปีนี้และแล้วเสร็จภายในปี 2561

Sheldon Adelson มีตาโตสำหรับ Hengqin ในคราวเดียวและมีรายงานเมื่อต้นปี 2549 ว่าได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจูไห่ให้ยื่นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาเกาะ เป็นเวลา 18 เดือนเต็มก่อนที่ Venetian Macao ซึ่งเป็นเรือธงของบริษัทจะเปิดทำการบน Cotai Strip ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เพราะขาดความทะเยอทะยาน บริษัทได้จัดทำแผนที่พื้นที่ 1,300 เอเคอร์ของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว และการประชุม พร้อมสนามกอล์ฟ ท่าจอดเรือ และสนามกีฬากลางแจ้งที่มีป้ายราคารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อต้นปีนี้ กาแล็กซี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่ด้านคาสิโน ได้แสดงท่าทีสนใจ อาจเป็นนักลงทุนในสนามกีฬา สนามกอล์ฟ และท่าจอดเรือ “เหิงฉินจะมีความสำคัญมากสำหรับเรา” รองประธานกรรมการ ฟรานซิส ลุย กล่าวกับรอยเตอร์ “ลูกค้าต้องการประสบการณ์ที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น และในมาเก๊า เราแค่ไม่มีที่ดิน และมันจะแพงเกินไป”

แน่นอนว่ามีนักท่องเที่ยวจีนมากพอที่จะสนับสนุนการพัฒนาในระดับนี้ สิ่งที่เหลืออยู่ในที่สุดคือความสามารถสำหรับพวกเขาที่จะไปถึงมัน ผู้มาเยือน Cotai จากแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงผ่านด่าน Gongbei บนคาบสมุทรมาเก๊า เพราะเดินทางไปได้ง่ายกว่าและเปิดจนถึงเที่ยงคืน สะพานดอกบัวยังคงใช้งานน้อยเกินไป รองรับการจราจรเพียง 10-20% เท่านั้น และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ขยายเวลาทำการที่จุดตรวจเป็น 22.00 น. ซึ่งช่วยได้มาก มีรายงานว่ากำลังดำเนินการกวาดล้าง 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะย้ายด่านไปยังสะพาน Hengqin ตรงข้าม Zhuhai ทางตอนเหนือสุดของเกาะ นี้จะเปิดรายการเดียวที่มีด่านชายแดนเพียงแห่งเดียวของมาเก๊า

ทางหลวงไปยัง Hengqin จากสถานีรถไฟ Zhuhai North อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และกำหนดเปิดในปี 2015 จะช่วยให้ด่านนี้เป็นทางเข้าที่ดึงดูดใจยิ่งขึ้น ส่วนทางทิศตะวันออกของถนนวงแหวนขนาด 4 เลนที่เชื่อม Chimelong และ UMAC กับจุดตรวจเสร็จสมบูรณ์แล้ว และส่วนตะวันตกใกล้จะแล้วเสร็จ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามแผน

เพื่อดำเนินการบางอย่างเช่น 10 เส้นทางรถประจำทางไปยัง Chimelong รวมถึงเส้นทางพิเศษที่เชื่อมต่อไปและกลับจากสนามบิน Jinwan ของ Zhuhai และป้ายต่างๆตามเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองกวางโจว – จูไห่ที่เป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังมีแผนขยายรถไฟระหว่างเมืองจาก Gongbei ไปยัง Hengqin และสามารถเปิดดำเนินการได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นี่จะเป็นกุญแจ

สำคัญเนื่องจากจะผูก Hengqin เข้ากับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติของจีน จัดทำแผนที่สถานีเจ็ดแห่งสำหรับการวิ่งระยะทาง 17 กิโลเมตร ห้าของพวกเขาอยู่ใต้ดิน ความสมบูรณ์จะช่วยให้นักเดินทางสามารถเดินทางจาก Gongbei ไปสนุกที่ Chimelong ได้ในเวลาประมาณ 10 นาที แผนเรียกร้องให้เชื่อมต่อสถานี Hengqin กับสาย Light Rail Transit ของ

มาเก๊าใน Cotai นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงการเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับ Jinwan ซึ่งจะส่งผลต่อการเชื่อมต่อ Cotai กับสนามบินโดยตรง เป็นที่คาดหวังด้วยว่าในบางจุดสามารถเข้าถึง Hengqin ได้ฟรีสำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนมาเก๊า ซึ่งจะทำให้คาสิโนสามารถให้บริการรถบัสรับส่งไปยังเกาะได้ง่ายขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเชื่อมต่อ Cotai กับสนามบิน เป็นที่

คาดหวังด้วยว่าในบางจุดสามารถเข้าถึง Hengqin ได้ฟรีสำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนมาเก๊า ซึ่งจะทำให้คาสิโนสามารถให้บริการรถบัสรับส่งไปยังเกาะได้ง่ายขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเชื่อมต่อ Cotai กับสนามบิน เป็นที่คาดหวังด้วยว่าในบางจุดสามารถเข้าถึง Hengqin ได้ฟรีสำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนมาเก๊า ซึ่งจะทำให้คาสิโนสามารถให้บริการรถบัสรับส่งไปยังเกาะได้ง่ายขึ้นมาก

“ข่าวดีอย่างชัดเจนก็คือว่าหลายคนถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการคาสิโนมาเก๊าทั้งหมดกำลังไตร่ตรองถึงการพัฒนาที่ไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมบน Hengqin” นาย Govertsen กล่าว “และนั่นก็สมเหตุสมผลเพราะพวกเขาตระหนักถึงปัญหาปัญหาระดับสูงเช่นกัน การมีแขกมากเกินไปเกินกว่าจะรับได้กับจำนวนห้องที่มีอยู่และที่คาดหวังไว้ คุณสามารถโต้แย้งว่าเป็นการลงทุนในเกม และฉันไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะเล่นเกมที่นั่น แต่เป็นการขับเคลื่อนการลงทุนที่มีอยู่ในเกมและไม่ใช่เกมในมาเก๊า”

ไม่เพียงแต่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่ในภูมิภาคจะได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพคาสิโนรีสอร์ทภายใต้กฎหมายที่ร่างกฎหมายสำหรับการแนะนำในอาหารในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

โครงร่างของกฎหมายที่ตรวจสอบโดย Bloomberg ไม่ได้ระบุสถานที่ ขอแนะนำว่าควรจำกัดจำนวนคาสิโนในขั้นต้นก่อนที่จะพิจารณาว่าจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาอาชญากรรมและสังคม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ร่างกฎหมาย ผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ทั้งหมดจะต้องได้รับใบอนุญาตตามโครงร่างซึ่งยังแนะนำให้ผู้ตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบคาสิโนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

“มีความหวังอย่างมากเกี่ยวกับคาสิโนจากมุมมองของการสร้างการท่องเที่ยว” หัวหน้าเลขาธิการ Yoshihide Suga กล่าวในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับนักข่าว “ในขณะเดียวกัน รัฐบาลทั้งหมดต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นไปได้จากมุมมองของการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือไม่”

Hiroyuki Hosoda ซึ่งเป็นประธานของพรรคการเมืองโปรคาสิโนของ Diet กล่าวว่ากลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งใบเรียกเก็บเงินคาสิโนไปยังเซสชั่นรัฐสภาครั้งถัดไปซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือนหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะผ่านการเรียกเก็บเงินในช่วงปีหน้า สิ่งสำคัญคือเชื่อว่านายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะจะสนับสนุนการถูกกฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเยือนต่างประเทศและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศ การเลือกของโตเกียวให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ได้เพิ่มแรงผลักดันให้ผลักดัน

เนื่องจากเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชีย ญี่ปุ่นถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมหาศาล ประชากรมีขนาดใหญ่และค่อนข้างมั่งคั่ง และถึงแม้คาสิโนจะไม่ถูกกฎหมาย แต่แนวโน้มที่ชาวญี่ปุ่นจะเล่นการพนันนั้นมีมากมาย โดยเห็นได้จากขนาดของอุตสาหกรรมปาจิงโกะและระดับของการเดิมพันการแข่งม้า การแข่งเรือ และจักรยาน นักวิเคราะห์เชื่อว่าคาสิโนขนาดปลายทางแห่งหนึ่งในโตเกียวและอีกแห่งในโอซาก้าจะสร้างรายได้จากการเล่นเกมรวม 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าญี่ปุ่นอาจเป็นเขตอำนาจศาลคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากมาเก๊า

Las Vegas Sands, Melco Crown Entertainment, Wynn Resorts, MGM Resorts International และ Caesars Entertainment เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ยินดีลงทุนหลายพันล้านเพื่อพัฒนาตลาด ทุกคนกล่าวว่าพวกเขามีแผนหรือพร้อมที่จะร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่น Bloomberg กล่าวถึง Mitsui & Co., Mitsubishi และ Itochu Corp. ว่าเป็นหุ้นส่วนที่เป็นไปได้ ร่วมกับผู้ผลิตเครื่องเกม Sega Sammy Holdings และ Konami

คาสิโนที่ถูกกฎหมายในไต้หวันมีโอกาสได้รับการเน้นเมื่อเร็ว ๆ นี้บนพื้นฐานของ “ความคิดเห็นบางอย่างที่ทำโดยเจ้าหน้าที่จีนแผ่นดินใหญ่หลายคนที่ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและสะท้อนโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไต้หวัน” กล่าวโดย Union Gaming Research Macau ในหมายเหตุถึงนักลงทุน

“ด้วยพลังนี้ คาสิโนใดๆ ที่สร้างขึ้นในไต้หวันจึงต้องพึ่งพาคนในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่ามีเพียงคาสิโนที่สร้างขึ้นใกล้กับศูนย์กลางของประชากร เช่น ไทเป เท่านั้นที่จะสมเหตุสมผล—และเฉพาะเมื่อคนในท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้เล่นการพนัน” มาเก๊ากล่าว นายหน้าการลงทุนตามซึ่งเสริมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Yeh Kuang Shih ได้เสนอแนะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อนุญาตให้คาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษใกล้สนามบินเถาหยวนในเมืองหลวง โผล่ออกมาเป็นความเป็นไปได้ในการปลุกงบจากประเทศจีนที่แผ่นดินใหญ่ ผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชมสถานที่เล่นการพนันใด ๆ ที่อาจได้รับการพัฒนาในประเทศ ซึ่งปักกิ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ทรยศ

กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารถูกตั้งข้อหาดำเนินการคาสิโนในไต้หวัน

การเปิดไทเปสู่การเล่นเกม แม้ว่าจะไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล แต่ก็มีอยู่ในร่างกฎหมายทางเลือกที่เสนอโดยฝ่ายนิติบัญญัติกับพรรคก๊กมินตั๋งที่ปกครอง ตาม UGRM

กฎหมายแนะนำ พระราชบัญญัติการพัฒนาหมู่เกาะนอกชายฝั่ง ได้รับการอนุมัติในปี 2552 เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่เกาะมัตสึ จินเหมิน และเผิงหูลงคะแนนเสียงในคาสิโน ฤดูร้อนที่แล้ว ผู้อยู่อาศัยในมัตสึ ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมณฑลฝูเจี้ยนบนแผ่นดินใหญ่ ลงคะแนนเสียงสนับสนุน โดยเริ่มกระบวนการที่สภานิติบัญญัติ หยวน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามร่างกฎหมายระดับชาติ มีอำนาจในการพัฒนากรอบการทำงานสำหรับการออกใบอนุญาต และระเบียบ

Weidner Resorts นำโดย William Weidner ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐฯ อดีตประธานาธิบดีของ Las Vegas Sands ได้เสนอให้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในรีสอร์ทคอมเพล็กซ์แบบผสมผสานบน Matsu ซึ่งจะรวมถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่จำกัดของเกาะ การบำบัดน้ำและพลังงาน ความสามารถในการสร้าง

ร่างข้อบังคับสำหรับมัตสึได้รับการพิจารณาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ แต่ดูเหมือนจะไม่ก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน หากการเข้าถึงผู้เล่นแผ่นดินใหญ่เป็นไปไม่ได้ ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่การเล่นเกมบนเกาะรอบนอกจะประสบความสำเร็จ กรณีนี้ไม่ใช่กรณีของไต้หวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทเป เนื่องจากประชากรของเมืองมีมากถึง 9 ล้านคน

Terry Gou หัวหน้ากลุ่ม Foxconn Technology และหนึ่งในพลเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของไต้หวันแนะนำเมื่อต้นปีนี้ว่าจะมีการพัฒนาวงล้อมคาสิโนพิเศษใกล้เมืองหลวง นายกรัฐมนตรี Jiang Yi Huah กล่าวถึงข้อเสนอในขณะนั้นว่า “มีปัญหา”

เจ้าหน้าที่รัฐนิวเจอร์ซีย์และผู้บริหารเกมหวังว่าการถูกต้องตามกฎหมายของคาสิโนออนไลน์จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งในแอตแลนติกซิตี

มันเริ่มดูเหมือนกรณีของประวัติศาสตร์ซ้ำรอย หลังจากหลายปีของการเริ่มต้นที่ผิดพลาด ความสับสนทางกฎหมาย ความหวังที่พุ่งสูงขึ้น และการลาออกที่น่าเบื่อหน่าย ตลาดเกมออนไลน์ของอเมริกาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นขึ้นในที่สุด และเป็นคู่ของเขตอำนาจศาลในสมัยก่อน เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ที่เป็นผู้นำทาง .

เว็บไซต์เกมออนไลน์เพื่อเงินแห่งแรกของเนวาดาอย่าง Ultimate Poker เปิดให้บริการในวันที่ 30 เมษายน และซื้อขายได้ 14 ล้านมือในช่วงสี่เดือนแรกของการดำเนินงาน แต่ศักยภาพของการเล่นเกมออนไลน์ในรัฐซิลเวอร์ซึ่งมีประชากรเพียง 2.7 ล้านคนและโป๊กเกอร์เท่านั้น (สำหรับตอนนี้) ในเมนูนั้นมีจำกัด นั่นคือเหตุผลที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ด้วยกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบและจำนวนประชากรที่เข้าใกล้ 9 ล้านคน The Garden Sate กำลังทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายวันที่เปิดตัวในวันที่ 23 พฤศจิกายน และการคาดการณ์ในระยะยาวว่าตลาดสามารถสร้างได้ทุกที่ตั้งแต่ 500 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เมื่อเทียบกับตลาดเนวาดาที่มีมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

“ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาจำเป็นต้องอยู่ในนิวเจอร์ซีย์” John Kempf กรรมการผู้จัดการ การวิจัยด้านตราสารทุนและผลตอบแทนสูงของ RBC Capital Markets กล่าว “สิ่งที่ผู้คนพูดกันคือพวกเขาต้องอยู่ที่นั่นเพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในรัฐอื่น ๆ เมื่อพวกเขาอนุมัติการเล่นเกมออนไลน์ในที่สุด”

หวังว่านิวเจอร์ซีย์และเนวาดา จะนำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วในจำนวนรัฐที่รับรองเกมออนไลน์เมื่อสภานิติบัญญัติกลับมาประชุมกันอีกครั้งในต้นปี 2557 ได้รับการกระตุ้นจากโอกาสของเขตอำนาจศาลทั้งสองที่รวมตลาดออนไลน์ของตนไว้ด้วยกัน “ฉันคิดว่ามีแนวโน้มว่าในปี 2014 เราจะเห็นความกระชับระหว่างนิวเจอร์ซีย์และเนวาดา” จิม เมอร์เรน ประธานและซีอีโอของ MGM Resorts International กล่าวกับรอยเตอร์หลังจากการเรียกผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัทในต้นเดือนสิงหาคม

มาร์ก ลิปปาเรลลี ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและอดีตประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดากล่าว

“ตลาดทั้งสองแห่งมีมาตรฐานการออกใบอนุญาตที่สูง และทุกอย่างเริ่มต้นจากที่นั่น” นายลิปปาเรลลีกล่าว “หากเขตอำนาจศาลทั้งสองตัดสินใจว่าไม่เป็นไรสำหรับผู้อุปถัมภ์ที่ตั้งอยู่ในรัฐเหล่านั้นเพื่อเล่นบนไซต์ของกันและกัน มาตรฐานแรกคือนิวเจอร์ซีย์ยอมรับใบอนุญาตเนวาดาและเนวาดาจะยอมรับใบอนุญาตนิวเจอร์ซีย์หรือไม่”

สมมติว่าคำตอบคือใช่ ทั้งสองรัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ต้องใช้เกมที่ได้รับอนุมัติเพื่อให้ตรงกันทุกประการ “ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือแจ้งลูกค้าและบอกว่าถ้าคุณเข้าร่วมในเนวาดาและเล่นไซต์นิวเจอร์ซีย์ คุณกำลังเล่นเกมที่ได้รับการตรวจสอบโดยรัฐนิวเจอร์ซีย์และเกมเหล่านั้นอาจมี กระบวนการตรวจสอบที่แตกต่างจากในเนวาดา แต่คุณเห็นด้วยเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ”

คำถามที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องภาษี และนั่นก็ค่อนข้างง่ายเช่นกัน คุณลิปปาเรลลีกล่าว หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเนวาดา คุณจะต้องจ่ายภาษีเนวาดาและในทางกลับกันสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ “หากคุณเป็น Station Casino และคุณเปิดในนิวเจอร์ซีย์ คุณจะต้องส่งเงินไปยังรัฐนิวเจอร์ซีย์” เขากล่าว “ในความเป็นจริง มันค่อนข้างตรงไปตรงมาและสามารถทำได้ในปี 2014 ตราบใดที่ผู้คนไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องประสานสองระบอบการปกครองอย่างสมบูรณ์ หากเขตอำนาจศาลหลักพบวิธีที่จะทำงานร่วมกัน รัฐอื่นที่อยู่ระหว่างกระบวนการรับรองความถูกต้องจะถูกดึงดูดให้เข้าร่วมภายใต้สถานการณ์ชุดเดียวกัน มันจะสร้างโมเมนตัมของมันเอง”

หากการวิ่งขึ้นสู่เกมออนไลน์อย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นเรื่องเล็กน้อยของการเล่น Hail Mary ในแง่ของการสูญเสียรายได้ที่สำคัญเจ็ดปีติดต่อกันของเขตอำนาจศาล ดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีตามที่คาดหวังไว้

“พวกเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผู้พิทักษ์ชีวิตสำหรับคาสิโนในแอตแลนติกซิตี้” Matt Sodl ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานและกรรมการผู้จัดการของ Innovation Capital กล่าว “พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อกระตุ้นความสนใจในตลาดอีกครั้ง และฉันคิดว่าเกมออนไลน์มีข้อดีข้อเสีย คุณเห็นบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเข้าซื้อกิจการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน และคุณเริ่มที่จะดึงดูดเงินทุนบางส่วน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บริษัทเกมสนใจในตลาด พวกเขามีทรัพย์สินเก่ามากที่ต้องการการปรับปรุงครั้งใหญ่ และวิธีเดียวที่จะทำได้คือดึงดูดเงินทุน การเล่นเกมออนไลน์เป็นวิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้น”

อันที่จริง 2Up บริษัทเกมออนไลน์ของอังกฤษมีรายงานว่าสนใจซื้อคาสิโน Boardwalk (เมื่อเดือนที่แล้วไม่มีชื่อ) ในราคา 330 ล้านดอลลาร์ และข่าวที่ Wynn Interactive ได้ยื่นขอใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์ในเดือนสิงหาคม นำมาซึ่งการคาดเดาของการย้ายเข้าสู่ตลาดในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่จริงของ Wynn Resorts ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการเนื้อหาและแพลตฟอร์มจากทั่วโลกกำลังเข้าแถวเพื่อขอใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งถือเป็นจุดแวะพักแรกที่น่าพึงพอใจบนถนนสู่การพัฒนาธุรกิจเกมออนไลน์ของอเมริกา

ด้านพลิกของความสนใจทั้งหมดคือการแข่งขันจะดุเดือดและระยะขอบอาจตึงตัว นาย Kempf กล่าว “ฉันได้ระมัดระวังด้วยเหตุผลหลายประการ ฉันคิดว่าสิ่งนี้ต้องใช้เวลาในการเติบโต” เขากล่าว “ฉันคิดว่ามันเป็นไปในทางบวกและเพิ่มขึ้น แต่ฉันก็คิดว่าระยะขอบเริ่มต้นจะต่ำกว่าที่ผู้คนคิดอย่างน่าประหลาดใจจนกว่าการแข่งขันจะคลี่คลาย เป็นเวิร์มกระป๋องใหม่สำหรับสหรัฐอเมริกา เราไม่เคยทำการเดิมพันด้วยเงินจริงออนไลน์”

คุณ Sodl ก็ระมัดระวังเช่นเดียวกัน โดยมีข้อแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำทุกอย่าง “ออนไลน์เป็นสิ่งชั่วร้ายที่จำเป็น” เขากล่าว “รูปแบบคาสิโนแบบเก่าคือการโยนธนาคารและธนาคารของสล็อตแมชชีนและปล่อยให้ลูกค้าวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุเข้ามาและเล่นสล็อตแมชชีน ฉันคิดว่าเนื่องจากเงื่อนไขทางประชากรอายุนั้นคาสิโนจะถูกบังคับให้หาวิธีดึงดูดและเสนอเกมให้กับลูกค้าในกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโต”

Mr Sodl กล่าวว่าความแข็งแกร่งของอิฐและปูนไม่จำเป็นต้องแปลเป็นพื้นที่ออนไลน์ซึ่งเขาชอบแบรนด์ที่ “ล้ำหน้ากว่า” เช่น Ultimate Gaming ของ Fertitta Interactive ที่มีความผูกพันกับแบรนด์ Ultimate Fighting Championship “สิ่งที่ดีที่สุดที่คาสิโนสามารถทำได้คือการใช้ประโยชน์จากตราสินค้าที่พวกเขามีเพื่อดึงดูดคนหนุ่มสาวและคนรุ่นใหม่” เขากล่าว “มุมของ Ultimate Gaming เป็นการดึงดูดกลุ่มประชากรที่ฉลาดมากซึ่งจะมีขาในโลกนั้น พวกเขาจะพบกับความสำเร็จมากมายที่นั่น และพวกเขาฉลาดมากที่จะเป็นผู้เสนอญัตติคนแรก แบรนด์ที่โดนใจวัยรุ่นอย่างฮาร์ดร็อคกำลังจะไปได้ดี ไม่ชัดเจนสำหรับฉันว่า Wynn จำเป็นต้องสะท้อน World Series of Poker อาจถึงจุดสุดยอดแล้ว ฉันไม่ชัดเจนว่ามันจะสะท้อน”

ในบรรดาผู้ให้บริการเนื้อหาและแพลตฟอร์ม มีข้อตกลงกว้างๆ ที่การรวมรัฐนิวเจอร์ซีย์และเนวาดาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วพอ และในปีที่จะมาถึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจเชิงโต้ตอบของพวกเขาและสำหรับตลาดออนไลน์ในอเมริกาโดยรวม Casino Journal พูดคุยกับ Bally Technologies; ไอจีที; การเล่นเกมขั้นสูงสุด; และวิลเลียมส์อินเตอร์แอคทีฟ สรุปความคิดเห็นของพวกเขาดังนี้:

Bally Technologies
รัฐนิวเจอร์ซีย์จะเป็นเป้าหมายหลักของ Bally Technologies ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Golden Nugget

“เรามีโอกาส ของผู้ได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ผู้ดำเนินการเพียงรายเดียวที่ไม่ได้มาจากยุโรปหรือไม่ได้มาจากตัวดำเนินการเองคือ Bally” จอห์น คอนเนลลี รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Bally Technologies กล่าว “Golden Nugget เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก เป็นผู้ดำเนินการที่ดี และการเป็นเจ้าของที่ Landry’s มีทีมที่ก้าวร้าวและคิดไปข้างหน้า”

นายคอนเนลลีตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงแรกๆ การริเริ่มทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกามักจะถูกจัดโครงสร้างตามสามแนวทางที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เดิมพันของตนเอง ผู้ประกอบการที่ทำสัญญากับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับรายได้เพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการลงทุนล่วงหน้าที่จำเป็น และผู้ประกอบการที่ใช้ทุนของตนเอง “พวกเขามีซัพพลายเออร์ พวกเขารักษาผลกำไรส่วนใหญ่และพวกเขามีเงินทุนในการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์” นายคอนเนลลีกล่าว “Bally/Golden Nugget เป็นตัวอย่างของสิ่งนั้น ฉันคิดว่านี่เป็นโมเดลที่คนส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ จะสนใจ”

Bally มองเห็นความสามารถของตนในฐานะผู้ให้บริการระบบคาสิโนของสถานที่ให้บริการเพื่อใช้ฐานข้อมูลผู้เล่นที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Golden Nugget หรือ Landry และรวมเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเขาเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก “ในพื้นที่ออนไลน์ หนึ่งในต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมีคือการได้มาซึ่งผู้เล่นและการรักษาผู้เล่นไว้” นายคอนเนลลีกล่าว “เมื่อคุณมีฐานข้อมูลของผู้เล่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งคุณเข้าถึงได้ คุณต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นในโลกออนไลน์ เราจะมีความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานในการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ Golden Nugget และประหยัดเงินตามความเห็นของเรา ในการได้มาซึ่งผู้เล่นและค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้เล่นหลายล้านดอลลาร์โดยการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์”

การบูรณาการแพลตฟอร์ม Bally iGaming กับคาสิโนแบบดั้งเดิมของ Golden Nugget บนพื้นจะส่งผลให้เกิด “ข้อเสนอที่ไม่เหมือนใคร” สำหรับผู้เล่นที่มาที่เว็บไซต์ Golden Nugget ออนไลน์ เมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาสามารถหาได้จากเมืองอื่นในแอตแลนติก เว็บไซต์” นายคอนเนลลีกล่าว “เราจะสามารถดึงผู้เล่นของพวกเขาลงไปในคาสิโนและมีความสามารถในการสร้างความภักดีใหม่ด้วยฐานข้อมูลที่มีอยู่ของผู้เล่นในขณะที่พวกเขาย้ายไปยังเว็บไซต์มือถือและออนไลน์ของนักเก็ต” เขากล่าว

ในด้านเนื้อหา คุณคอนเนลลีมองว่าอเมริกากำลังพัฒนาไปในทางที่แตกต่างจากยุโรป เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่มีผู้ดำเนินการอิฐและปูน “เราได้ลงนามในข้อตกลงด้านเนื้อหากับผู้ให้บริการในสหรัฐฯ หลายราย และในบางกรณีในลักษณะพิเศษเฉพาะ” เขากล่าว “ดังนั้นเราจึงสามารถจัดหาเนื้อหา Golden Nugget ที่คู่แข่งบางรายไม่สามารถเข้าถึงได้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ผลิตภัณฑ์ที่คุณพบบนพื้นคาสิโนเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ผู้คนต้องการดูออนไลน์ ผู้คนจะเรียกร้องการสะท้อนของพื้น พวกเขาจะต้องใช้คณิตศาสตร์และ IP เดียวกันเพื่อแสดงในคาสิโนออนไลน์ Bally เชื่อว่าคาสิโนออนไลน์และคาสิโนแบบดั้งเดิมควรเชื่อมโยงกัน แม้ว่าหลายคนจะตั้งคำถามว่า

เทคโนโลยีเกมนานาชาติ (IGT)
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์เกมโซเชียล DoubleDown ของ IGT ซึ่งสร้างรายได้อย่างน่าประหลาดใจ 61.4 ล้านดอลลาร์จากการขายเครดิตเพื่อความสนุกสนานสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน DoubleDown ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเปิดตัวเกมออนไลน์ในเดลาแวร์ ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลที่สามในสามเขตที่มีการเล่นเกมออนไลน์อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา คาสิโนสามแห่งของรัฐถูกกำหนดให้เปลี่ยนเกมออนไลน์ของ DoubleDown ซึ่งขณะนี้กำลังเผยแพร่ผ่าน Facebook จากฟรีเป็นเงินในช่วงปลายเดือนตุลาคม

คำถามที่น่าสนใจคือเกิดอะไรขึ้นกับไซต์เกมโซเชียลเมื่อเดลาแวร์ทำการเปลี่ยนแปลงนั้น Robert Melendres รองประธานบริหาร กลุ่มอินเทอร์แอคทีฟของ IGT กล่าวว่าเกมโซเชียลและเกมเพื่อเงินมีอยู่ร่วมกันในที่อื่นๆ ทั่วโลก และไม่มีเหตุผลใดที่จะสรุปได้ว่าเกมดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสหรัฐอเมริกา

“มันจะเป็นการตัดสินใจของผู้ดำเนินการในเดลาแวร์ เราคิดว่าตลาดสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก” นายเมเลนเดรสกล่าว “หากคุณดูที่ตลาดชั้นนำสำหรับคาสิโนโซเชียล มีสหรัฐอเมริกา บราซิล และออสเตรเลีย ซึ่งไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย แต่สหราชอาณาจักรก็อยู่ในห้าอันดับแรกเช่นกันและมีเกมอยู่ทุกหนทุกแห่ง ในทุกมุมถนน และคุณยังสามารถเดิมพันบนโทรศัพท์มือถือของคุณ นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งในพื้นที่ที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับ DoubleDown คือเนวาดา บางทีผู้คนกำลังฝึกฝนหรือเป็นการรวมกันของหลายสิ่งหลายอย่าง”

เดลาแวร์ได้ตัดสินใจที่จะเปิดตลาดออนไลน์โดยดำเนินการผ่าน DoubleDown ก่อนเพราะว่า “เป็นประสบการณ์การเล่นเกมที่แท้จริงฟรี” Mr Melendres กล่าว “ผู้เล่นสามารถทำความคุ้นเคยกับมันได้ และหากพวกเขาสนุกกับมันจริงๆ ให้ลองใช้งานจริง”

เขาเสริมว่าการฝัง DoubleDown ลงในเว็บไซต์คาสิโนนำเสนอคุณค่าสามประการ: การเข้าถึง การเก็บรักษา และรายได้ เมื่อเข้าถึง DoubleDown ช่วยให้สถานที่ให้บริการสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยเกมสไตล์คาสิโนแท้ๆ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในคาสิโนก็ตาม โดยการเก็บรักษาจะช่วยให้พวกเขาทำการตลาดกับลูกค้า ให้สิ่งจูงใจ และให้เหตุผลที่พวกเขากลับมาที่คาสิโน รายได้รับรู้ทั้งเมื่อพวกเขากลับมาและด้วยการจัดการส่วนแบ่งรายได้บนเว็บ