โรงเรียนขนาดเล็กมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและความ

รายงานว่าQuantumCampซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้น “ด้วยความกล้าที่ว่าใครๆ ก็ไม่สามารถสอนฟิสิกส์ควอนตัมด้วยวิธีง่ายๆ ได้” Acton Academyดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 180 แห่งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

โรงเรียนขนาดเล็กมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและความพยายามในการแปรรูปการศึกษาของรัฐ ตัวอย่างเช่นSchoolHouseซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาในนิวยอร์ก มีรายงานว่าระดมทุนได้ 8.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2021เพื่อนำโมเดลไปทั่วประเทศ

เป็นการยากที่จะทราบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนเท่าใดทั่วทั้งรัฐของสหรัฐอเมริกา กฎและข้อบังคับของรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมากและไม่มีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระดับประเทศสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้

2. พวกเขาได้รับทุนอย่างไร?
ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยเอกชนนั้นแตกต่างกันไปมาก อาจมีตั้งแต่$4,000 ถึง $25,000ต่อปีการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กเอกชนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะให้บริการครอบครัวที่มีเงินพอจ่ายได้ โดยการสำรวจในปี 2019พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ให้บริการนักเรียนที่มีรายได้น้อย

โมเดลบางรุ่นได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบัตรกำนัลโรงเรียน ในฟลอริดา นักเรียนประมาณ 1 ใน 3 ของBB International Schoolเลือกโปรแกรมทางเลือกส่วนตัวของรัฐเพื่อเป็นทุนในการศึกษาระดับไมโครสคูล

โรงเรียนขนาดเล็กอาจมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโรงเรียนรัฐบาลมาก ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนโดยทั่วไปได้ แต่พวกเขาไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสนอกหลักสูตรได้ เช่น กีฬา ละคร วงดนตรี และอื่นๆ ที่ผู้ปกครองแสวงหาประสบการณ์การศึกษาแบบองค์รวมสำหรับบุตรหลานของตน

3. มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรียนทั่วไปหรือไม่?
มีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กน้อยมาก ถ้ามี เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนของรัฐทั่วไป อย่างไรก็ตาม การวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยในผลลัพธ์ของนักเรียนระหว่างโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนของรัฐ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กอาจมีความหลากหลายเช่นกัน

4. การแพร่ระบาดส่งผลต่อความนิยมหรือไม่?
หลังจากเกิดโรคระบาด ผู้ปกครองบางคนซึ่งรู้สึกหงุดหงิดกับการตอบสนองของโรงเรียนของบุตรหลานต่อการเรียนรู้ออนไลน์ ได้เปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็กและศูนย์การเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น The New York Times รายงานในปี 2020ว่าหน้า Facebook ของ Pandemic Podsมีสมาชิกมากกว่า 41,000 คน ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจในแนวคิดนี้ แม้ว่าจำนวนจะลดลงเหลือ 38,000 คน ณ เดือนกันยายน 2021 แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า ในอดีต ความเป็นส่วนตัว โรงเรียนให้บริการนักเรียนเพียงประมาณ 10%ของประเทศ เท่านั้น

ดูเหมือนว่าการแพร่ระบาดจะมีบทบาทสำคัญในกระแสความสนใจในโรงเรียนขนาดเล็ก แต่การสำรวจในปี 2020พบว่าผู้ปกครอง 2 ใน 3 ให้คะแนนโรงเรียนรัฐบาลในพื้นที่ของตนด้วยเกรด A หรือ B เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาด

5. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนรัฐบาลทำงานร่วมกันหรือไม่?
โรงเรียนขนาดเล็กทำงานภายในระบบโรงเรียนของรัฐ และถือได้ว่าเป็นส่วนขยายของขบวนการโรงเรียนขนาดเล็ก

ในปี 2017 โรงเรียนนวัตกรรม North Phillips ที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นของบทความนี้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับผลการเรียนที่ไม่ดี การขาดเรียนของนักเรียนในระดับสูง และปัญหาด้านระเบียบวินัยบ่อยครั้ง นักเรียนและผู้ปกครองต้องการการเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตของพวกเขาในชุมชน ในช่วงที่เกิดโรคระบาด เขตการศึกษาใช้ประสบการณ์ในการเรียนแบบไมโครสคูลเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และสามารถปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ในระหว่างการปิดโรงเรียนเนื่องจากการระบาดใหญ่กระทรวงศึกษาธิการของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้พัฒนาพ็อดการเรียนรู้เวอร์ชันของตนเองเพื่อสร้างกลุ่มนักเรียนขนาดเล็กหลายช่วงอายุ ตั้งแต่นักเรียน 5 ถึง 10 คน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้มากถึง 500 คนที่ประสบปัญหากับ ความพ่ายแพ้ทางวิชาการและสังคมและอารมณ์

สุดท้ายนี้ แนวคิดของโรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับโรงเรียนที่ขับเคลื่อนโดยครูซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในระบบการศึกษาสาธารณะ โดยที่ครูมีอิสระในการเป็นผู้นำและสอนมากกว่า

บางทีการระบาดใหญ่อาจกระตุ้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ที่เท่าเทียมและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญ ผู้ใหญ่ลาตินที่ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 น้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาเท่ากันหรือต่ำกว่า สิ่งเหล่านี้คือผลการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ของเรา ซึ่งตีพิมพ์ใน Annals of Epidemiology

ด้วยการใช้ชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันของผู้ปกครองและเด็กๆ จากพื้นที่แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย เราติดตามว่าการศึกษาที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร ครอบครัวลาตินส่วนใหญ่รายงานว่ามีเชื้อสายเม็กซิกัน พ่อแม่ส่วนใหญ่มาอเมริกาในฐานะผู้ใหญ่และพาลูกๆ ไปด้วยหรือพาลูกๆ มาที่อเมริกาในภายหลัง

เราตรวจเด็กที่เป็นผู้ใหญ่ 608 คน เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวานและเบาหวาน และเราเชื่อมโยงพวกเขากับพ่อแม่ 399 คน พ่อแม่บางคนเชื่อมโยงกับเด็กที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าหนึ่งคน

เราพบว่าครอบครัวที่เด็กที่เป็นผู้ใหญ่และผู้ปกครองมีระดับการศึกษาที่สูงกว่า ซึ่งกำหนดไว้ว่าสูงกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มเพื่อน มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าทั้งสองรุ่นถึง 36%

และเด็กวัยผู้ใหญ่ที่มีความคล่องตัวสูงในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าร้อยละ 61 เมื่อทั้งพวกเขาและผู้ปกครองได้รับการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกันกับเพื่อนฝูง

ทำไมมันถึงสำคัญ
ในระดับประเทศ ชาวเม็กซิกันอเมริกันมีระดับการศึกษาอย่างเป็นทางการ ค่อนข้างต่ำ และมีภาระโรคเบาหวานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์อื่นๆ

ข้อมูลจากการสำรวจประชากรปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาปี 2019 แสดงให้เห็นว่าในหมู่ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป14 % ของชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เทียบกับ40% ของชาวอเมริกันผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวสเปน แนวโน้มที่คล้ายกันนี้จะเห็นได้เมื่อคำนึงถึงสถานที่เกิดและอายุด้วย

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพและการสัมภาษณ์แห่งชาติระหว่างปี 1989 ถึง 2005 แสดงให้เห็นช่องว่างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปีการศึกษาโดยเฉลี่ยที่ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันได้รับและชาวอเมริกันผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวสเปน สำหรับผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1940 หรือหลังจากนั้น ช่องว่างระหว่างทั้งสองกลุ่มคือสองปี สำหรับผู้ที่เกิดในต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน ช่องว่างคือห้าปีขึ้นไป

ในแง่ของโรคเบาหวาน23% ของชาวเม็กซิกันอเมริกันที่มีอายุเกิน 20 ปีเป็นโรคเบาหวาน ตามข้อมูลของ CDC ระหว่างปี 2558-2561 ซึ่งสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวสเปน (12%) และชาวอเมริกันผิวดำ (19%) อย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้น โปรแกรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันอาจปรับปรุงสุขภาพหัวใจและ เมตาบอลิซึม และลดอัตราโรคเบาหวานที่สูงอย่างไม่เป็นสัดส่วน

อะไรยังไม่รู้
แม้ว่าเราจะเห็นความแตกต่างอย่างมากในภาระของโรคเบาหวานที่วัด ณ จุดๆ หนึ่ง แต่เราไม่ทราบว่าการศึกษามีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อประโยชน์ต่อสุขภาพที่สังเกตได้นี้หรือไม่ อาจเป็นไปได้ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นประตูสู่การดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัย โภชนาการ หรือการออกกำลังกายที่ดีขึ้น

การศึกษาในอนาคตของครอบครัวลาตินทั่วสหรัฐอเมริกา หรือหลังจากการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถช่วยอธิบายกลไกและผลกระทบด้านสาธารณสุขในวงกว้างของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โนราห์เป็นสิ่งที่หาได้ยากใน Universidad de Chile แต่งกายด้วยชุดอาบายายาวหรือเสื้อคลุมอิสลามที่ปกปิดทั้งมือและใบหน้า การแต่งกายของเธอทำให้เธอแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ระหว่างคาบเรียน เธอมักจะหาพื้นที่เงียบสงบเพื่อปูพรมผืนเล็กๆ และสวดมนต์

หากมีใครถามนอราเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอในมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับเรา เธอจะบอกว่าเธอไม่เป็นไร เธอพอใจกับการแต่งกายของเธอ คำอธิษฐานของเธอ และวิถีชีวิตที่สะท้อนออกมา นอร่าเป็นมุสลิมชาวชิลี และรู้สึกภาคภูมิใจเช่นกัน

ชิลีไม่ใช่ประเทศที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะมีประชากรมุสลิม อย่างไรก็ตามมันไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ชาวมุสลิมกลุ่มแรกสุดในละตินอเมริกาเดินทางมาถึงในศตวรรษที่ 16 และ 17 ชาวมุสลิมเหล่านี้ รู้จักกันในชื่อ “โมริสโก”เดินทางไปยังอาณานิคมต่างๆ โดยหวังจะหลบเลี่ยงการข่มเหงภายใต้มงกุฎของชาวคริสต์ในสเปน

นอกจากนี้ ชาวมุสลิมยังเดินทางมายังทวีปอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 18 ในฐานะ ชาวแอฟริกันที่ เป็นทาสภายใต้จักรวรรดิโปรตุเกสและสเปน ชาวมุสลิมเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาตะวันตก และในบราซิล เป็นผู้นำการปฏิวัติ ต่อต้านการค้าทาสครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในทวีป นอกจากนี้ ชาวมุสลิมในละตินอเมริกายังเป็นผลมาจากการอพยพในตะวันออกกลางจากจักรวรรดิออตโตมันในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20

ประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามในละตินอเมริกาปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในหมู่ชาวมุสลิม 1.7 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

เหตุใดเราจึงทำการวิจัยนี้
ในฐานะนักวิชาการด้านศาสนาและมานุษยวิทยาความสนใจของเราต่อชาวมุสลิมในละตินอเมริกาเริ่มต้นขึ้นในปี 2018 ในขณะนั้น มีการศึกษาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยมุสลิมในอเมริกาเพียงเล็กน้อยที่พิจารณาประสบการณ์ของชาวมุสลิมในละตินอเมริกา นอกจากนี้ การวิจัยส่วนใหญ่ในอเมริกามุ่งเน้นไปที่คำถามเกี่ยวกับการดูดกลืนหรือการก่อการร้าย และละเลยประเด็นพื้นฐานด้านความเชื่อ การปฏิบัติ และชุมชน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง อิสลามถูกตีกรอบว่าเป็นปัญหา ไม่ใช่วิถีชีวิต และเราพบว่าเนื่องจากการวิจัยดังกล่าว ชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และประสบการณ์ของพวกเขาจึงถูกแยกออกจากภาพของศาสนาอิสลามในอเมริกา

ในฐานะที่เราเป็นทั้งนักวิชาการและผู้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เราเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งที่ศาสนาอิสลามมีต่อผู้ศรัทธา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นการวิจัยของเราไปที่ชุมชนมุสลิมที่กำลังเติบโตในภูมิภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม

ชุมชนที่หลากหลาย
ในชิลี ศาสนาอิสลามเป็นผลมาจากการอพยพของชาวเลบานอน ซีเรีย และปาเลสไตน์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ผู้อพยพชาวลิแวนไทน์และลูกหลานของพวกเขาหลบหนีจากสภาพการณ์ในจักรวรรดิออตโตมัน โดยได้ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในชิลี และก่อตั้งสถาบันอิสลามแห่งแรกในทศวรรษ 1920

แม้จะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา สมาชิกของชุมชนยุคแรกนี้ได้รวมความพยายามในฐานะมุสลิมเพื่อวางรากฐานสำหรับศาสนาอิสลามในชิลี ปัจจุบัน เกือบหนึ่งศตวรรษหลังจากสร้างศูนย์อิสลามแห่งแรก ชิลีมีมัสยิดและศูนย์อิสลามมากกว่า 13 แห่ง

บ้านของชาวมุสลิมประมาณ 5,000 คนรวมถึงชาวสุหนี่และชีอะห์ที่มีมัสยิดและศูนย์กลางเป็นของตัวเอง สถานที่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนสำหรับชนกลุ่มน้อยมุสลิมในชิลี พวกเขาร่วมกันจัดหาพื้นที่สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติของชาวมุสลิม และทำหน้าที่เป็นแหล่งสำคัญในการมองเห็นของพวกเขา

ชิลีมีประชากรมุสลิมจำนวนน้อยกว่าในภูมิภาคนี้ ขนาดของมัน แม้ว่าชาวมุสลิมในชิลีจะสะท้อนถึงความหลากหลายที่มีนัยสำคัญ ในหลาย ๆ ด้าน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพิภพเล็กๆ ของโลกมุสลิม ในเมืองหลวงซานติอาโก ซึ่งชาวมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดเชื่อมโยงกับ Mezquita as-Salaam

มัสยิด Mezquita as-Salaam ในเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี
มัสยิด Mezquita as-Salaam ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ทำหน้าที่ละหมาดตามพิธีกรรมทุกวัน และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทั้งหมด รวมถึงงานเทศกาลด้วย จอห์นอัลเบิร์ตCC BY
Mezquita as-Salaam ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวันสำหรับการละหมาดในพิธีกรรม และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอิสลามทั้งหมด รวมถึงงานเลี้ยงยามค่ำคืนในช่วงรอมฎอนและอาหารของชุมชนสำหรับเทศกาลEid ปัจจุบัน มัสยิดแห่งนี้ได้รับการจัดการโดยกลุ่มTablighi Jamaatซึ่งเป็นขบวนการมิชชันนารีมุสลิมทั่วโลก ซึ่งทำหน้าที่สอนศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และบรรยายหลักเป็นภาษาสเปนและอารบิกสำหรับการละหมาดวันศุกร์

กลุ่ม Tablighi Jamaat ยังส่งผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวชิลีไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และพาพวกเขาไปทัศนศึกษาทางศาสนาทั่วละตินอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของพวกเขาในการเตือนชาวมุสลิมให้ปฏิบัติตามประเพณีอิสลาม

เข้ารับอิสลาม
Mezquita as-Salaam เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลาย แม้จะมีความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับกลุ่ม Tablighi Jamaat แต่ชาวมุสลิมในชิลีก็มาจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่หลากหลาย

หลายคนเป็นชาวชิลีโดยกำเนิด เช่น คอดิจา ที่เข้ารับอิสลามเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เราได้พบกับคอดิญะห์ในเมซกีตาอัสสลามในช่วงรอมฎอน เธอค้นพบศาสนาอิสลามผ่านการค้นหาออนไลน์ของเธอเอง และมาที่มัสยิดหลังจากตัดสินใจว่าต้องการเข้าร่วมศรัทธาเท่านั้น Khadija ไม่ได้ยึดติดกับแนวทางของ Tablighi Jamaat และเข้าร่วมในแวดวงการศึกษากับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวชิลีและสตรีอาหรับมุสลิมบางคนที่เข้าร่วมมัสยิดแทน

พวกเขาร่วมกันฝึกฝนการอ่านอัลกุรอาน ศึกษาอัลกุรอานและสุนัตคำพูดที่บันทึกไว้ของศาสดามูฮัมหมัด หารือเกี่ยวกับจริยธรรมของศาสนาอิสลาม และแบ่งปันไอเดียสูตรอาหารฮาลาล สำหรับ Khadija มัสยิดเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับชาวมุสลิมชิลีคนอื่นๆ และหลีกหนีจากประสบการณ์ของเธอในฐานะชนกลุ่มน้อย

Naqshbandi Sufi Dargha ซึ่งเป็นคำสั่ง Sufi ระดับโลกที่มีต้นกำเนิดในเอเชียกลางในซานติอาโก
Naqshbandi Sufi Darghah ซึ่งชุมชนมาเยี่ยมชมเป็นประจำเพื่อการชุมนุมแบบไม่เป็นทางการ อาหารมังสวิรัติ และสวดมนต์ จอห์นอัลเบิร์ตCC BY
ในพื้นที่ชนชั้นแรงงานประมาณ 6 ไมล์ทางตะวันตกของเมซกีตา อัส-ซาลาม เป็นศูนย์กลางหรือดาร์กาห์สำหรับกลุ่มซูฟีนักชบันดี ฮักกานี ซึ่งเป็นกลุ่มซูฟีระดับโลกที่มีต้นกำเนิดในเอเชียกลาง เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Naqshbandis ผ่านทางอิหม่าม Tablighi ที่ให้การศึกษาอิสลามแก่ชุมชน นำโดยชีคชิลีในท้องถิ่นซึ่งก่อตั้งสาขาแรกในชิลี ชาวมุสลิมกลุ่มเล็กๆ นี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Naqshbandi ทั่วอเมริกา รวมถึงอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา

จากการเยี่ยมเยียน Naqshbandis เราได้เรียนรู้ว่าพวกเขาเกือบจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสแล้ว พวกเขาหลายคนบอกเราในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าพวกเขาค้นพบศาสนาอิสลามจากสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเผชิญเป็นการส่วนตัวกับชีคมูฮัมหมัด นาซิม อัล-ก็อบบานี ในระหว่างความฝัน ชุมชนจะไปเยี่ยมดาร์กาห์เป็นประจำเพื่อพบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ อาหารมังสวิรัติ และดิกิร์ (การสวดมนต์เพื่อเตือนใจชาวมุสลิมถึงความผูกพันกับพระเจ้า) รวมถึงการสวดมนต์ในวันศุกร์

พวกเขายังประชุมกันเพื่อเตรียมและแจกจ่ายอาหารในพื้นที่ยากจนของซานติอาโก สำหรับ Naqshbandi นี่เป็นมิติสำคัญของการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพวกเขา นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติตามหลักการแห่งความเห็นอกเห็นใจและความศรัทธาของอิสลาม

ตัวอย่างเช่น Iman เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มอาหารที่พวกเขาเรียกว่าOlla Rabbani ทุกสัปดาห์ เธอและ Naqshbandis คนอื่นๆ เดินทางไปตลาดท้องถิ่นเพื่อรวบรวมเศษอาหารที่ยังไม่เน่า และใช้พวกมันเพื่อเตรียมซุปถั่วเลนทิลในหม้อขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น อีมานเป็นสตรีฝ่ายจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งซึ่งสร้างความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้าในการปฏิบัติดิฆกร แต่อิมานยังพบความเชื่อมโยงกับพระเจ้าผ่านการทำงานของเธอกับคนยากจนอีกด้วย สำหรับเธอ เช่นเดียวกับชาว Naqshbandi หลายๆ คน การให้อาหารแก่ผู้หิวโหยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลามพอๆ กับการอุทิศตนในรูปแบบอื่นๆ

ชุมชน Mezquita as-Salaam และ Naqshbandi dargah เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุมชนมุสลิมในชิลี ในซานติอาโกและทั่วประเทศ มีมัสยิดซุนนี ชีอะต์ และซูฟีอื่นๆ และมีศูนย์กลางอยู่ที่ชุมชนของตนเอง บางส่วนเป็นลูกผสมระหว่างผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวชิลีและผู้อพยพชาวมุสลิมจากต่างประเทศ คนอื่นๆ เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวมุสลิมโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม พวกเขารวมกันเป็นตัวแทนของประชากรชนกลุ่มน้อยมุสลิมในชิลี ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกมุสลิมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คำสั่ง ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานประมาณสองในสามของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีคำสั่งให้ฉีดวัคซีนปะปนกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นฉีดวัคซีนและควบคุมการระบาดใหญ่ได้

ประธานาธิบดีส่วนใหญ่ต่อต้านการออกคำสั่งของรัฐบาลกลาง แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐ บริษัท และโรงเรียนหลายแห่งได้ออกคำสั่งของตนเองเพื่อปลูกฝังชาวอเมริกันที่ไม่เต็มใจหรือต่อต้าน

ปัจจุบันชาวอเมริกันที่มีสิทธิ์รับวัคซีนเกือบ 80 ล้านคนยังไม่ได้รับโดสเดียว ตามข้อมูลของทำเนียบขาว ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเชื่อว่าสิ่งนี้ช่วยให้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจริญเติบโตได้ในหลายพื้นที่ของประเทศตลอดฤดูร้อน

“ โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้โรงพยาบาลของเราแออัดยัดเยียด … ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจวาย ตับอ่อนอักเสบ หรือมะเร็ง” ไบเดนกล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021 โดยประกาศคำสั่งใหม่ “เราอดทนมา แต่ความอดทนของเรากลับลดน้อยลง และการปฏิเสธของคุณทำให้พวกเราทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่าย”

ฉันเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่เขียนเกี่ยวกับคำถามทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายการฉีดวัคซีน แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่ามีผู้คนจำนวนเท่าใดที่ได้รับคำสั่งให้ฉีดวัคซีนที่ทับซ้อนกัน แต่ขณะนี้พวกเขามีแนวโน้มมากที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่มีสิทธิ์

คำสั่งใหม่ของไบเดน
ข้อกำหนดด้านวัคซีนใหม่ล่าสุดครอบคลุมพนักงานทั้งหมดมากกว่า 100 ล้านคนและไม่ทราบว่ามีกี่คนที่ยังคงไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

คำสั่งส่วนใหญ่ของไบเดนเกี่ยวข้องกับการให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยพัฒนากฎที่บริษัทที่มีพนักงาน 100 คนขึ้นไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของตนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ทุกสัปดาห์ แม้ว่าบริษัทในสหรัฐฯ น้อยกว่า 2% จะมีพนักงาน 100 คนขึ้นไป ตามข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุด บริษัท เหล่า นี้ จ้างพนักงานมากกว่า 80 ล้านคน

บทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นค่าปรับสำหรับนายจ้างสูงสุดถึง 14,000 เหรียญสหรัฐต่อการละเมิด

นอกจากนี้ ไบเดนยังกำหนดให้พนักงานของรัฐบาลกลาง ผู้รับเหมาของรัฐบาล และพนักงานด้านการดูแลสุขภาพที่รักษาผู้ป่วยในโครงการ Medicare และ Medicaid ได้รับการฉีดวัคซีน (ประมาณ 20 ล้านคน) โดยไม่มีทางเลือกให้เข้ารับการทดสอบบ่อยๆ แทน

นอกจากนี้ แผนใหม่ยังเรียกร้องให้สถานบันเทิงขนาดใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตฮอลล์ และสนามกีฬา ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อเข้าประเทศ และเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ จัดเวลาลาพักโดยได้รับค่าจ้างเพื่อฉีดวัคซีน และเพื่อฟื้นตัวจากผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

พนักงานของ Katz’s Deli ในนิวยอร์กซิตี้ก้มลงดูบัตรฉีดวัคซีนของลูกค้า
นิวยอร์กซิตี้มีข้อกำหนดด้านวัคซีนที่เข้มงวดที่สุดในประเทศ AP Photo/แมรี อัลตาฟเฟอร์
รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น
ประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐในสหรัฐฯได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของตนเองแล้ว และในบางกรณีอาจได้รับการยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือศาสนา

แม้ว่าข้อบังคับเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่โดยทั่วไปแล้ว บทบัญญัติจะครอบคลุมถึงพนักงานและผู้รับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพ ครู และลูกจ้างในสถานที่ที่รัฐดำเนินการ เช่น เรือนจำ คำสั่งของรัฐส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการทดสอบและการสวมหน้ากากบ่อยครั้งเป็นทางเลือกแทนการฉีดวัคซีน

ข้อบังคับด้านวัคซีนทั่วทั้งรัฐเหล่านี้มีอยู่เกือบเฉพาะในรัฐที่มีผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตเท่านั้น แม้ว่าแมริแลนด์ แมสซาชูเซตส์ และเวอร์มอนต์ซึ่งทั้งหมดนำโดยพรรครีพับลิกัน ต่างก็ได้รับคำสั่งให้ฉีดวัคซีนเช่นกัน แต่ประชากรของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นพวกเสรีนิยม

California and New York City have some of the most rigorous mandates. California, for example, appears to be the only state that requires proof of vaccination of a negative COVID-19 test to attend an indoor event with 1,000 or more people. New York City requires vaccination for an even wider variety of indoor venues, including restaurants and gyms, regardless of how many people are there.

About 20 states, all of them led by Republican governors, have taken the opposite approach and prohibited vaccine mandates either through legislation or executive orders. Policies vary, but they typically prohibit state agencies from implementing any type of COVID-19 vaccine mandate, prohibit private companies from requiring their customers to be vaccinated, or both.

ปัจจุบัน มอนทาน่าเป็นรัฐเดียวที่ห้ามนายจ้างเอกชนสั่งฉีดวัคซีนให้กับลูกจ้างของตน

คำสั่งวัคซีนของรัฐบาลกลางฉบับใหม่จะยึดถือกฎหมายของรัฐเหล่านี้บางส่วน และมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย

มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้วัคซีนเช่นกัน

มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ กว่า 1,000 แห่งมีคำสั่งให้ฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษา พนักงาน หรือทั้งสองอย่าง รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่หลายแห่ง นอกเหนือจากข้อยกเว้นตามปกติด้วยเหตุผลทางการแพทย์หรือศาสนาแล้ว ข้อบังคับบางส่วนยังไม่รวมนักเรียนที่เรียนจากระยะไกลโดยสิ้นเชิงอีกด้วย

ในเดือนสิงหาคม 2021 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะปิดกั้นคำสั่งให้ฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยอินเดียนาซึ่งครอบคลุมนักศึกษาและพนักงานเกือบทั้งหมด และรวมถึงการยกเว้นทั้งด้านศาสนาและการแพทย์ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงเชื่อว่าข้อบังคับด้านวัคซีนที่คล้ายกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะทนทานต่อการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน

ในระดับชั้นประถมศึกษา มีเพียงสองรัฐ ได้แก่ ออริกอนและวอชิงตันที่ออกคำสั่งให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับพนักงานโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) เกือบทั้งหมด ในขณะที่อีก 7 รัฐกำหนดให้ครูและพนักงานคนอื่นๆ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือเข้ารับการทดสอบตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในรัฐส่วนใหญ่มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับวัคซีนในระดับท้องถิ่นโดยบางเมืองหรือบางเขตกำลังผ่านข้อบังคับ แม้ว่ากฎหมายของรัฐจะห้ามไว้อย่างชัดเจนก็ตาม การสำรวจอย่างต่อเนื่องของเขตการศึกษาในเมืองขนาดใหญ่ 100 แห่งทั่วประเทศพบว่า 1 ใน 4กำหนดให้ครูต้องได้รับการฉีดวัคซีน

ลอสแอนเจลิสเป็นเขตการศึกษาหลักเพียงแห่งเดียวในประเทศที่กำหนดให้นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

อย่างไรก็ตาม คำสั่งให้วัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนนั้นแทบจะไม่ใหม่เลย ก่อนเกิดโรคระบาดทุกรัฐในประเทศมีข้อกำหนดการฉีดวัคซีนบังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา (K-12)

ธุรกิจส่วนตัว
ก่อนที่กฎใหม่นี้จะครอบคลุมถึงธุรกิจส่วนตัว บริษัทหลายแห่งได้ตัดสินใจกำหนดให้พนักงานของตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันได้ให้ไฟเขียวแก่บริษัทต่างๆว่าพวกเขาสามารถนำนโยบายการฉีดวัคซีนบังคับมาใช้ได้ ตราบใดที่พวกเขายังคงปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

แม้ว่าบริษัทต่างๆ ในตอนแรกจะชะลอการขอรับวัคซีน แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมธุรกิจหลายสิบแห่งรวมถึง Walmart, Goldman Sachs และ Google กำหนดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยังไม่ทราบว่าต้องฉีดวัคซีนอีกกี่คนเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา แต่อาณัติดังกล่าวหากศาลยึดถือ ก็น่าจะช่วยให้สหรัฐฯ ใกล้ชิดกันมากขึ้น การสำรวจครั้งใหม่โดย Pew Research Center พบว่า ความคิดเห็นของผู้คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงความเต็มใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การศึกษานี้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใหญ่มากกว่า 16,000 คนใน 17 ประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้า หลายประเทศเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคาดว่าจะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยทั่วไป การสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อลดผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ภายใต้รูปแบบกว้างๆ นี้มีแนวโน้มที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ความสงสัยว่าประชาคมระหว่างประเทศสามารถลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและการแบ่งแยกทางอุดมการณ์อย่างลึกซึ้งซึ่งอาจขัดขวางการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นและโลกที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ การสำรวจยังเผยให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทัศนคติของผู้คนกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นี่คือสิ่งที่โดดเด่นสำหรับเราในฐานะมืออาชีพ ที่ศึกษา การตอบสนองของสาธารณชน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีความกังวลและเต็มใจที่จะดำเนินการ
ในทุกประเทศที่ทำการสำรวจเมื่อต้นปี 2021 ยกเว้นสวีเดน พลเมืองระหว่าง 60% ถึง 90% รายงานว่ารู้สึกค่อนข้างกังวลหรือกังวลมากเกี่ยวกับอันตรายที่พวกเขาจะต้องเผชิญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในหลายประเทศระหว่างปี 2558 เมื่อ Pew ทำการสำรวจเดียวกันและในปี 2564 ตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสหรัฐอเมริกา

เมื่อเราพิจารณาทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับวิธีที่ประเทศของตนจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประสิทธิภาพของการดำเนินการระหว่างประเทศ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น

โดยเฉลี่ยแล้ว คนส่วนใหญ่ประเมินการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลของตนเองว่า “ค่อนข้างดี” โดยได้รับอนุมัติสูงสุดในสวีเดน สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการประเมินเชิงบวกดังกล่าวไม่รับประกันจริงๆ รายงานช่องว่างการปล่อยก๊าซของสหประชาชาติประจำปี 2020พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆ ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะพลาดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 และแม้ว่าทุกประเทศจะบรรลุเป้าหมาย แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีก็ต้องลดลงอีกมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อตกลงด้านสภาพอากาศของปารีส

เมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินการระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ตอบแบบสำรวจโดยรวมกลับมีความกังขามากขึ้น แม้ว่าคนส่วนใหญ่ในเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์จะรู้สึกมั่นใจว่าประชาคมระหว่างประเทศสามารถลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมาก แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในประเทศอื่นๆ ที่สำรวจกลับไม่เป็นเช่นนั้น ฝรั่งเศสและสวีเดนมีระดับความเชื่อมั่นต่ำสุด โดยมากกว่า 6 ใน 10 คนไม่มั่นใจ

ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโดยทั่วไปผู้คนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่บุคคลและรัฐบาลสามารถแก้ไขได้ คนส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน แต่พวกเขาอาจไม่มีการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้ว ผู้คนอาจมีการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับความสามารถและความมุ่งมั่นของประเทศของตนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในขณะเดียวกันก็ดูถูกคุณค่าและประสิทธิผลของการดำเนินการระหว่างประเทศ

การรับรู้เหล่านี้อาจสะท้อนความจริงที่ว่าการสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนถึงขณะนี้ถูกครอบงำโดยการเรียกร้องให้เปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แทนที่จะเน้นถึงความจำเป็นของการดำเนินการโดยรวมและในระดับนโยบาย การแก้ไขช่องว่างเหล่านี้เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารเรื่องสภาพภูมิอากาศและพยายามเพิ่มการสนับสนุนจากสาธารณะสำหรับนโยบายภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและความร่วมมือระหว่างประเทศ

มีของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อในปอดและหน้าอกจากในโรงแรม

จากอลาบามาได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักหลายครั้ง บาดแผลในตับ และมีของเหลวสะสมในเนื้อเยื่อในปอดและหน้าอกจาก การชนกันเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ตามคำฟ้องของรัฐบาลกลางที่ยื่นฟ้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การบาดเจ็บบางส่วนเกิดขึ้นถาวร คำร้องในการดำเนินคดีทางกฎหมาย LaMay ยังถูกกล่าวหาว่าประสบความทุกข์ทางอารมณ์จากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย

LaMay และ Malinda ภรรยาของเขากำลังเดินข้ามถนน 33 ในกัลฟ์พอร์ต รัฐมิสซิสซิปปี ใกล้กับคาสิโน ทันใดนั้นรถตู้ฟอร์ดก็ชนเขา AL.comซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวระดับภูมิภาครายงานเหตุการณ์ดังกล่าวโดยอิงจากสำเนาคำฟ้อง

ทั้งคู่ได้รับประทานอาหารเย็นแต่เช้าฟรีที่ Beach Blvd ร้านอาหารสตีมเมอร์. ร้านอาหารนี้เป็นของ Island View และตั้งอยู่ติดกับสถานที่เล่นเกม

ครอบครัว LaMays ออกจากร้านอาหารเวลา 17:59 น. และกำลังเดินไปที่ห้องพักในโรงแรมที่คาสิโน พวกเขากำลังข้ามถนนจากเลนไปทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

คนขับถูกกล่าวหาว่าประมาท
คนขับรถรับส่งซึ่งมีชื่อว่าคาเรน มอนโร กำลังขับรถตู้ฟอร์ด อี-ซีรีส์ ปี 2019 เธอดึงออกจากถนนรถแล่นของคาสิโนแล้วเลี้ยวไปทางเหนือสู่ 33rd Avenue

เธอ “จู่ๆ ประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่อ และไม่มีการเตือน” โจมตีลาเมย์ คดีดังกล่าว ผลกระทบยังทำให้เขาถูกโยนขึ้นไปในอากาศตามคำฟ้อง

ทั้งคาสิโนและมอนโรที่ทำงานให้กับคาสิโนต่างละเลยในการกระทำของพวกเขา คดีดังกล่าวอ้างว่า มอนโรถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการบังคับรถตู้ด้วยความระมัดระวังตามสมควร

โดยเฉพาะการดำเนินคดีกล่าวว่ามอนโรไม่ได้:

คอยระวังให้ดี
ควบคุมรถตู้ให้เหมาะสม
รักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากลาเมย์
ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการขับขี่
ปฏิบัติตามกฎหมายยานยนต์ของรัฐมิสซิสซิปปี้ที่เกี่ยวข้อง
คาสิโนควรจะมีมาตรการป้องกันที่จะหลีกเลี่ยงการชนกัน ชุดสูทดังกล่าว

นอกเหนือจากคาสิโนและมอนโรแล้ว คดียังตั้งชื่อห้า “จอห์นทำ” เพื่อระบุจำเลยที่เป็นไปได้อื่น ๆ ที่อาจระบุได้ในภายหลัง พวกเขารวมถึงพนักงาน Island View Casino คนอื่นๆ, Ford Motor Co., ธุรกิจที่จัดหาอุปกรณ์และยางของรถรับส่ง และฝ่ายอื่นๆ ที่เป็นไปได้

ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน จิตใจ
ลาเมย์กำลังเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่ระบุรายละเอียด รวมถึงการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เขาอ้างว่าได้รับความเจ็บปวดและความปวดร้าวทางจิตเช่นกัน

LaMays กำลังขอให้มีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในคดีนี้ หากเข้าสู่การพิจารณาคดี มีแนวโน้มว่าทนายความของ LaMays จะเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญมา อาจเป็นไปได้ว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาคดี

ทั้งมอนโรและคาสิโนคาดว่าจะยื่นคำตอบต่อการดำเนินคดีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จนถึงตอนนี้ พวกเขายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อสื่อเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่มีอยู่ในคดีความ

Beal เป็นหนึ่งในดาราหายากที่เป็นประเด็นข่าวลือทางการค้าตามฤดูกาล ชื่อของเขาจะปรากฏขึ้นทุกเดือนมกราคม จนกระทั่งถึงเส้นตายการค้า NBA ในเดือนกุมภาพันธ์ หลายทีมติดต่อพ่อมดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งบีลจากการค้าขาย และแผนกต้อนรับก็รับฟังข้อเสนอของทุกคนอย่างสุภาพ แต่พวกเขาไม่เคยพยายามทำการค้าให้เสร็จสิ้นเลย

นั่นคือก่อนที่พ่อมดจะจ้างผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ในวิลล์ ดอว์กินส์ ระบอบการปกครองใหม่จะสำรวจทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ในการปรับปรุง Wizards ซึ่งรวมถึงการย้าย Beal ในการค้าขายที่โด่งดัง

ESPNรายงานว่า Michael Winger ประธาน Wizards และ Mark Bartelstein จาก Priority Sports ซึ่งเป็นตัวแทนของ Beal กำลังหารือเกี่ยวกับทางเลือกทางการค้า

บีลมีช่วงหยุดงานในปี 2565-23 และพลาดเกม 30 เกมจากอาการบาดเจ็บต่างๆ รวมถึงอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายที่ยืดเยื้อ เขามีคะแนนเฉลี่ย 23.2 แต้ม, 5.4 แอสซิสต์ และ 3.9 รีบาวน์ต่อเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาถูกจำกัดให้ลงเล่นเพียง 40 เกมในฤดูกาล 2021-22 ด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อมือ ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดในช่วงจบฤดูกาล

บีลได้รับคะแนนเฉลี่ย 30 แต้มต่อเกมในฤดูกาลติดต่อกันและลุ้นชิงตำแหน่งผู้ทำคะแนน NBA ในปี 2019-20 และ 2020-21 เขามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในอาชีพ 31.3 แต้มต่อเกมในปี 2020-21 แม้ว่าสเต็ฟ เคอร์รี จะเขี่ยเขาออกจากตำแหน่งผู้ทำคะแนน NBA ในสุดสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลก็ตาม

พ่อมด +30,000 โอกาสในการคว้าแชมป์ NBA
วิซาร์ดส์แพ้ 5 ฤดูกาลติดต่อกัน น่าแปลกที่พวกเขาคว้าอันดับ 8 ในรอบตัดเชือกในฤดูกาลที่ลดการระบาดของโรคในปี 2020-21 ด้วยสถิติ 34-38

วิซาร์ดส์ล้มเหลวในการผ่านเข้ารอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์การประชุมภาคตะวันออกสองครั้งในสองฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อพวกเขาจบอันดับที่ 12 ด้วยสถิติ 35-47 ที่เหมือนกัน

ปัจจุบัน The Wizards อยู่ในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดมีทีมที่แย่และมีซูเปอร์สตาร์ พวกเขาไม่ดีพอสำหรับการยิงในทัวร์นาเมนต์แบบเพลย์อิน แต่พวกเขาก็ไม่แย่พอที่จะมีโอกาสถูกกฎหมายในการเลือกลอตเตอรีสามอันดับแรก

ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 วิซาร์ดส์ผ่านเข้ารอบตัดเชือกสามครั้ง แต่พวกเขาตกรอบหลังฤดูกาลในรอบที่สองทั้งสามครั้ง ในช่วงห้าฤดูกาลที่ผ่านมา พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกเพียงครั้งเดียว ก่อนที่จะตกรอบแรกในปี 2021

ปัจจุบัน The Wizards มีอัตราต่อรอง +30,000 เพื่อคว้าแชมป์ NBA ประจำปี 2023-24 ตามข้อมูลของ DraftKings พวกเขาอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของบอร์ดฟิวเจอร์สที่มุ่งหน้าสู่ฤดูกาลหน้า ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์มีโอกาสลุ้นแชมป์ยาวนานที่สุดที่ +60000 ตามมาด้วยดีทรอยต์ พิสตันส์ (+50000) และฮุสตัน ร็อกเก็ตส์ (+35000) วิซาร์ดส์เป็นหนึ่งในสี่ลูกยิงพระจันทร์ที่อัตราต่อรอง +30,000 ซึ่งรวมถึงออร์แลนโด แมจิก, อินเดียนา เพเซอร์ส และยูทาห์ แจ๊ซด้วย

นิกส์, ฮีท, อื่นๆ อายบีล
ทุกทีมใน NBA ที่ไม่มีการ์ดชูตติ้งออลสตาร์คงโง่มากหากไม่พิจารณาเพิ่มบีลเข้าในห้าตัวจริงของพวกเขา เป็นอีกครั้งที่มีทีมเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่มีพื้นที่สูงสุดในการดึงผู้เล่นที่มีสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์อย่างบีลออกมา

New York Knicks และ Miami Heat เกี่ยวข้องกับข่าวลือทางการค้าหลายครั้งกับ Beal ในช่วงสองสามฤดูกาลที่ผ่านมา

บอสตัน เซลติกส์ และฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ก็สนใจบีลเช่นกัน แต่การเข้าซื้อกิจการของเขาจะทำให้ทั้งสองทีมสั่นคลอน

ทีมมืออาชีพจากลอสแองเจลิสอยากจะเพิ่ม Beal ในการซื้อขาย แต่เลเกอร์สและคลิปเปอร์สก็มีอุปสรรคของตัวเองที่ต้องเอาชนะเพื่อทำข้อตกลงให้เกิดขึ้น

แชมป์ NBA ล่าสุดสองคน ได้แก่ Golden State Warriors และ Milwaukee Bucks ก็เป็นหนึ่งในทีมที่คอยจับตาดูการแลกเปลี่ยน Beal ที่มีศักยภาพ

เฟรด ฟาน ฟลีต การ์ดยิงปืนปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นกับโตรอนโต แร็พเตอร์ส ส่วนนิกส์และเลเกอร์สต่างก็น้ำลายไหลที่จะเซ็นสัญญากับเขา หากทีมใดทีมหนึ่งพลาดแวน ฟลีต บีลก็เป็นตัวเลือกที่สองที่คุ้มค่า ทีมนิกส์มีทุนร่างมากมายและมีผู้เล่นอายุน้อยเพียงพอที่จะทำให้การซื้อขายเป็นจริง เลเกอร์สเป็นทีมที่อยู่ไกลและต้องเสนอข้อตกลงที่สร้างสรรค์ เพราะพวกเขาไม่สามารถเทียบเคียงนิกส์ในการดราฟต์ได้

The Heat ชนะการประชุมภาคตะวันออกและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ปี 2023 ในฐานะอันดับที่ 8 อย่างไรก็ตามฮีตขาดการชกการทำคะแนนที่สม่ำเสมอเพื่อตามทันแชมป์เดนเวอร์นักเก็ต ในที่สุด เพลย์เมกเกอร์และผู้ทำประตูระดับสูงอย่างบีลสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมที่มีการฝึกสอนอย่างดีอย่างฮีตได้

บีลและลิลลาร์ดในเรือลำเดียวกัน
Beal อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Damian Lillard ผู้พิทักษ์ Portland Trail Blazers พวกเขาคือผู้พิทักษ์ซูเปอร์สตาร์สองคนที่เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของทีมของตน เพลย์เมกเกอร์ทั้งสองคนอาจเด้งกลับในเอเจนซี่อิสระหรือดึงพรีมาดอนน่าออลสตาร์ที่ไม่พอใจและเรียกร้องออกจากเมืองตลาดเล็ก ๆ ของพวกเขา พวกเขาอาจบังคับให้มีการแลกเปลี่ยนกับคู่แข่งหรือโอกาสในการเล่นภายใต้แสงไฟในเมืองใหญ่

ทีมเทรลเบลเซอร์ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับลิลลาร์ด หลังจากที่เขาตัดสินใจย้ายไปรอบๆ ริป ซิตี้ แทนที่จะมุ่งหน้าไปยังนิกส์ ทีมเทรลเบลเซอร์ล้มเหลวในการให้รางวัลลิลลาร์ดสำหรับความภักดีของเขา และไม่ได้สร้างทีมระดับแชมป์เปี้ยนชิพรอบตัวเขา ตอนนี้เขาอายุ 30 และร่างกายของเขาเริ่มทรุดโทรมลง นาฬิกาก็เดินเร็ว เพราะเมื่อทุกฤดูกาลผ่านไป ทักษะของเขาเริ่มลดลงและสุขภาพของเขาก็กลายเป็นปัจจัยที่ใหญ่ขึ้น

เช่นเดียวกันอาจกล่าวได้เกี่ยวกับ Beal พ่อมดมีดาราผู้จงรักภักดีและร้องนำอย่างยิ่งซึ่งต้องการอยู่ในดีซีและเกษียณร่วมกับทีมที่ร่างเขาไว้ Beal เป็นตัวเลือกอันดับสามโดยรวมใน NBA Draft ปี 2012 จากฟลอริดา อย่างไรก็ตาม Wizards ล้มเหลวในการสร้างคู่แข่ง NBA ที่อยู่รอบตัวเขา The Wizards สับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงทุกฤดูกาล แต่ไม่มีสิ่งใดได้ผลในช่วงห้าฤดูกาลที่ผ่านมา

พ่อมดกำลังรอคอยสถานะในอนาคตของเซ็นเตอร์ คริสทาปส์ พอร์ซิงกิส และกองหน้า ไคล์ คุซม่า ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายกับบีล สตาร์ทเตอร์ทั้งสองมีตัวเลือกผู้เล่นสำหรับฤดูกาลหน้า คุซมาหรือพอร์ซินกิสอาจตัดสินใจอยู่ต่ออีกปีหรือไม่ก็กลายเป็นเอเยนต์อิสระเพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อกิจการ Entain ต้องหันไปหานักลงทุนเพื่อเงินบางส่วน ในการทำเช่นนั้น บริษัทหันไปหานักลงทุนสถาบันโดยเสนอหุ้นบริษัทประมาณ 750 ล้านดอลลาร์พร้อมส่วนลด 7%

ดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดเมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์สำหรับตลาดเกมโปแลนด์ ตลาดการพนันกีฬาตามข้อมูลของ Entain คาดว่าจะเติบโตปีละประมาณ 12% ในอีกสองปีข้างหน้า นอกจากนี้ หากโปแลนด์พัฒนากฎหมายการเล่นเกมออนไลน์ STS ก็สามารถก้าวเข้าสู่พื้นที่นั้นได้เช่นกัน

ในระหว่างนี้ Entain จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของราคาหุ้น ตั้งแต่บ่ายวันอังคารถึงเช้าวันพุธ ราคาหายไปประมาณ 202 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การพนันพันล้านดอลลาร์
Entain กล่าวว่าจะจ่ายเงินสดประมาณ 568.93 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ STS ซึ่งออกสู่สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอในปี 2564 โดยคาดว่าการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนหลังจากปีแรกเต็ม

Mateusz Juroszek ซีอีโอของ STS กำลังจะรับส่วนหนึ่งของเงินที่เขาจะได้รับจากการซื้อกิจการและนำกลับไปลงทุนใหม่ใน Entain CEE นี่จะทำให้เขาถือหุ้น 10% ในกิจการนี้ นอกจากนี้เขายังจะรักษาตำแหน่งของเขาที่หางเสือของ STS ขณะเดียวกันก็นั่งที่โต๊ะคณะกรรมการบริหาร Entain CEE

พ่อของ Juroszek ก็ได้รับประโยชน์จากการซื้อกิจการเช่นกัน Zbigniew Juroszek ถือหุ้นใน STS ซึ่งรวมถึงการถือครองของลูกชายของเขา ส่งผลให้มีการควบคุมบริษัทประมาณ 70%

นักวิเคราะห์ชอบข้อตกลงนี้ โดยที่ปรึกษาด้านการพนัน Regulus Partners ยอมรับว่า Entain จ่ายเงิน “ราคายุติธรรม” สำหรับการซื้อกิจการ โดยเรียกการซื้อดังกล่าวว่าเป็น “ข้อตกลงคุณภาพสูงและมีความเสี่ยงต่ำในราคาที่ชนะทั้งสองฝ่าย”

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นไม่พอใจอย่างยิ่ง ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Entain ปิดที่ 1,321 ปอนด์ (1,670 ดอลลาร์สหรัฐ) ในวันอังคาร ก่อนที่จะลดลงเหลือ 1,184 ปอนด์ (1,496 ดอลลาร์สหรัฐ) ในเช้าวันพุธ หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 1,209 ปอนด์ (1,528 ดอลลาร์สหรัฐ) ในเวลาปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องที่แตกต่างสำหรับ STS ในวันอังคาร ราคาอยู่ที่ 20.30 PLN (4.92 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนที่จะไต่ขึ้นเป็น PLN 24.15 (5.85 ดอลลาร์สหรัฐ) ในวันพุธ ตอนนี้อยู่ที่ PLN23.95 (5.80 เหรียญสหรัฐ)

การขยายตัวเพิ่มเติมที่กำลังมา
Entain CEE ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในยุโรปกลางและตะวันออกของ Entain และ EMMA Capital จะรับผิดชอบต้นทุนทั้งหมดของการเข้าซื้อกิจการ STS ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Entain CEE ให้ CEE ควบคุมประมาณ 75% ในขณะที่ EMMA Capital ควบคุมส่วนที่เหลือ

เมื่อปีที่แล้ว Entain ได้สร้าง Entain CEE เพื่อมุ่งเป้าไปที่การขยายธุรกิจในตลาดยุโรปโดยเฉพาะ หนึ่งในการซื้อครั้งแรกคือSuperSport Groupซึ่งเป็นผู้ให้บริการพนันกีฬาในโครเอเชียที่ครองตลาดประมาณ 50%

บริษัทยังมองเห็นอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าในนิวซีแลนด์ด้วย Tab NZ แม้ว่าการเริ่มต้นจะมีอุปสรรคก็ตาม Dean Shannon ซีอีโอของ Entain ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ชี้ให้เห็นถึงสถานะที่ได้เปรียบของ Tab NZ ในประเทศ และความหมายต่ออนาคตของการเล่นเกม

Entain เข้าครอบครอง Tab NZ ในเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะเห็นผลตอบแทนมหาศาลโดยตลาดเกมที่ได้รับการควบคุมรับผิดชอบรายรับต่อปีประมาณ 600 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (367.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เนื่องจาก Shannon คิดว่าจะสามารถยกระดับบริษัทไปสู่ระดับใหม่ได้ เขาคาดการณ์การเติบโตประมาณ 35% ในช่วงห้าปี ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าตลาดประมาณ 800 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (490.09 ล้านเหรียญสหรัฐ)

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Tab NZ ยังได้รับการตั้งค่าให้ได้รับประโยชน์จากการรวม Punter Assist ซึ่งเป็นชุดโซลูชั่นการพนันที่ปลอดภัยที่ Entain ได้รวบรวมไว้ด้วยกัน การบูรณาการนี้สัญญาว่าจะยกระดับคุณภาพโดยรวมของการเดิมพันและประสบการณ์การเล่นเกมในนิวซีแลนด์Intralot ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า LotRich Information ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ดำเนินการกับ CTCB ได้รับเลือกจากธนาคารให้คงตำแหน่งในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับ TLC LotRich ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2556 หลังจากกระบวนการประกวดราคาระหว่างประเทศ

ทั้งสัญญาเดิมและการต่ออายุก็ไม่น่าแปลกใจ บริษัทเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ CTCB มาตั้งแต่ปี 2550 ทำให้บริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งเหนือคู่แข่ง

Intralot ขยายรอยเท้า
ขณะนี้ Intralot ได้รับไฟเขียวเพื่อดำเนินการจัดหาแพลตฟอร์มเกม LotosX ให้กับ TLC ซึ่งดำเนินการลอตเตอรีสวัสดิการสาธารณะในไต้หวัน นอกจากนี้ยังจะจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การจัดการเนื้อหา Lotos Horizon และบริการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องตามข่าวประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ บริษัทจะเพิ่มเครื่อง PhotonX จำนวน 5,500 เครื่องให้กับสถานประกอบการค้าปลีกทั่วประเทศ มีการปรับใช้ 6,050 คนเมื่อได้รับสัญญาฉบับแรกเมื่อทศวรรษที่แล้ว

เครื่องตรวจลอตเตอรี่ซีรีส์ Photon เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนิยมใช้มานานหลายปี และ PhotonX ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ใหม่กว่า ซีรีย์โฟตอนมีการใช้งานโดยผู้ประกอบการลอตเตอรีทั่วโลก รวมถึงในเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ตุรกี และชิลี ในสหรัฐอเมริกา พบได้ในรัฐต่างๆ เช่น โอไฮโอ เวอร์มอนต์ และอิลลินอยส์ และอื่นๆ

ข้อตกลงใหม่อาจช่วยให้ Intralot ยังคงเห็นการปรับปรุงทางการเงินของตนต่อไป เริ่มต้นปีได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว แต่ยังต้องจัดการกับปัญหาในเขตอำนาจศาลบางแห่งที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย

Intralot เพิ่งเปิดตัวการอัปเดตสุขภาพทางการเงินล่าสุด ซึ่งครอบคลุมไตรมาสแรกของปี รายงานระบุว่า EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้น 29.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามแนวโน้มที่เริ่มขึ้นเมื่อสองสามปีก่อน

จำเป็นต้องมีการกู้คืนเพิ่มเติม
แม้จะมีบทบาทใน “เขตอำนาจศาลที่มีการควบคุม” มากกว่า39 แห่งและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมมากกว่า 30 ปี แต่บางครั้ง Intralot ก็ต้องจัดการกับปัญหาทางการเงิน บริษัทพบว่าตัวเองกำลังพยายามหาช่องทางทางการเงินใหม่ ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังคงฟื้นตัวอยู่

ตั้งแต่นั้นมา บริษัทก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ที่มีธุรกิจ B2B หรือ B2C มันยังมีงานอีกมากที่ต้องทำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

นั่นอาจเป็นปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งแห่ง การทดลองที่ล้มเหลวซึ่งควรจะเป็นการพนันกีฬาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยังคงเป็นปัญหาอยู่

โซลูชั่นการพนันกีฬา GambetDC ในสายตาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้สร้างรายได้มหาศาลให้กับเมือง GambetDC ไม่เคยเสนอการแข่งขัน แม้ว่าจะเป็นเกมเดียวในเมืองมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม

Intralot มีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการดำเนินงานของ GambetDC ควบคู่ไปกับ “พันธมิตร” ในพื้นที่ Veterans Services ( ภายหลังพบว่าบริษัทมีอยู่ในนามของเท่านั้น) เนื่องจากสปอร์ตบุ๊คพลาดการคาดการณ์รายรับไปหลายสิบล้านดอลลาร์ ตอนนี้สถานที่ใน DC จึงพร้อมสำหรับการถกเถียง

นักการเมืองบางคนเรียกร้องให้เพิกถอนสัญญาของ Intralot ในขณะที่คนอื่นๆ กำลังมองหาการชดใช้ความเสียหายทางการเงิน จะไม่เกิดขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะปลอดภัย

สัญญาเริ่มแรกมีระยะเวลาดีเพียงห้าปีเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะหมดในปีหน้า Intralot ชนะสัญญาไม่เสนอราคา ซึ่งละเมิดกฎหมายท้องถิ่นที่ต้องมีการประมูล ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพอาจทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมองหาทางเลือกอื่นRanda Davis ได้ยื่นคำร้องของเจ้าหนี้สำหรับจำนวนเงินดังกล่าว ซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาผิดนัดในปี 2013 การตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Coolio ซึ่งเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในเดือนกันยายน 2022 เพิกเฉยต่อการร้องเรียนทางแพ่งที่ Davis Two ยื่น หลายปีก่อน

ตามคำฟ้องดังกล่าว แร็ปเปอร์ Gangsta’s Paradise ชื่อจริง Artis Leon Ivey Jr “กระโดดขึ้นหลัง [Davis’] และขี่เธอเหมือนวัวกระทิง” ในขณะที่ “เมาหนัก” ในงานปาร์ตี้หลังการแสดงซึ่งเกิดขึ้นหลังการแสดงเมื่อเดือนกันยายน 2552 ที่ เอ็มจีเอ็ม แกรนด์

‘ความปวดร้าวทางจิต’
Coolio ได้เชิญเดวิสและเพื่อนมาที่พื้นที่วีไอพีที่ V Nightclub ของคาสิโน ข้อกล่าวหาการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในขณะที่เธอยืนอยู่บนระเบียงวีไอพีและมองดูฟลอร์เต้นรำ เดวิสอ้างว่าการกระทำของแร็ปเปอร์ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บที่หลัง และทำให้เธออับอายและอับอาย

เธอกล่าวว่าเธอได้รับ “ความเจ็บปวด ความพิการ ความปวดร้าวทางจิต ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียค่าจ้าง การสูญเสียศักยภาพในการหารายได้ในอนาคต และความเสียหายอื่นๆ” ในตอนแรกเธอเรียกร้องเงิน 1 ล้านดอลลาร์จากศิลปิน

ในการออกคำตัดสินผิดนัด ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในดีทรอยต์ตัดสินว่า Ivey “ได้ตัดสินใจหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมในเรื่องนี้โดยสิ้นเชิง”

“การที่จำเลยปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการค้นพบถือเป็นการกระทำโดยเจตนา ซึ่งส่งผลเสียต่อโจทก์ ก่อนหน้านี้จำเลยได้รับคำเตือนว่าการตัดสินผิดนัดอาจถูกฟ้องร้องเขาได้หากเขายังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการค้นพบ และการลงโทษที่น้อยกว่านั้นไม่เหมาะสม” เขียนผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Paul D. Borman

อุบัติเหตุ OD
คูลิโอถูกพบว่าไม่ตอบสนองบนพื้นห้องน้ำของบ้านเพื่อนในลอสแองเจลิสเมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน 2022 ผู้เผชิญเหตุคนแรกประกาศว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ในเดือนเมษายนของปีนี้ สำนักงานชันสูตรศพของลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ประกาศว่าศิลปินเสียชีวิตจากการใช้ยาเฟนทานิล เฮโรอีน และยาบ้าเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ เขาอายุ 57 ปี

ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิต Coolio กำลังจะสรุปข้อตกลงสำหรับถิ่นที่อยู่ลาสเวกัส โดยเขาจะพาดหัวข่าว 10 รายการที่ Westgate Las Vegas Resort & Casino

Coolio ปรากฏตัวครั้งแรกในวงการฮิปฮอปในแอลเอในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอันธพาลแร็พ WC และ Maad Circle อาชีพของเขาเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวโซโล่เปิดตัวในปี 1994 “It Takes a Thief” ซึ่งมีเพลงเปิด “Fantastic Voyage” ขึ้นถึงอันดับ 3 ใน Billboard Hot 100

เขาจะถูกจดจำเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับซิงเกิล “Gangsta’s Paradise” ที่ติดอันดับชาร์ตของเขา ซึ่งออกจำหน่ายในอีกหนึ่งปีต่อมา แทร็กดังกล่าวซึ่งเป็นตัวอย่างเพลง “Pastime Paradise” ของ Stevie Wonder ปรากฏในภาพยนตร์ของ Michelle Pfeiffer Dangerous Mindsและได้รับรางวัล Coolio a Grammy

การต่อต้านเกมที่ได้คะแนนสูงในเวลาต่ำกว่าสองประตูครึ่งก็ดู

ดังนั้นฉันค่อนข้างดีใจมากที่ผ่านทั้งสองทีมจริงๆ และแทนที่จะมองไปยังตลาดเป้าหมาย และการต่อต้านเกมที่ได้คะแนนสูงในเวลาต่ำกว่าสองประตูครึ่งก็ดูยุติธรรมเพียงพอที่ลบ 125 ฉันดูที่ BTTS ไม่ แต่ฉันคิดว่าในแง่ของราคาตรงนี้คือลบ 115 ดังนั้น คุณควรเอาลบ 125 และต่ำกว่าสองประตูครึ่ง อย่างที่คุณทั้งคู่พูดกัน ไม่ได้ทำประตูเลยในนัดแรก พูดถึงความกังวลส่วนตัวและเป็นระบบของวิลล่า, ฟอร์มหลบของพวกเขา, ผลงานนอกบ้านของเอฟเวอร์ตัน, อาการบาดเจ็บของเอฟเวอร์ตัน, การขาดทางเลือกในแดนหน้า

มันเป็นการเปิดฉากตั้งแต่เช้าเช่นกัน และยังมีสิ่งที่เราอาจจะพูดถึง เอาล่ะ อย่างน้อยก็ในรายการนี้สักสองสามครั้ง คราวนี้ สภาพอากาศในสหราชอาณาจักร ณ นาทีนี้ช่างร้อนอบอ้าวจริงๆ และแม้ว่าจะเป็นเวลาคิกออฟของเบอร์มิงแฮม แต่คาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ 30, 31 องศา ซึ่งก็คือเวลา 12:30 น. ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเริ่มครึ่งหลัง อาจเป็น 33, 34, 35 และนั่นไม่เอื้ออำนวยต่อเกมที่สกอร์สูงจริงๆ

ไม่สิ เป็นคำพูดที่ดีที่เอื้ออำนวย เอฟเวอร์ตัน พวกเขาน่าจะมีมูลค่าบวก 365 สำหรับการฉกฉวยและหนีสักหน่อย บางที 1-0 ฉันไม่เห็นสามเป้าหมาย ฉันคิดว่าสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด ฉันเพิ่งเห็นทีมใดทีมหนึ่งคว้าอะไรบางอย่างมาได้ เพราะฉันคิดว่าเรายังอยู่ในขอบเขตของสามแต้มซึ่งสำคัญกว่าผลงานเสมออันดับ

ต้นๆ คุณอาจจะได้เปรียบ บางทีอาจจะเป็นฝั่งเจ้าบ้าน เพียงเพราะเอฟเวอร์ตันทำประตูไม่ได้ แต่นั่นก็คือเอฟเวอร์ตัน มันอาจจะ 0-0 แต่ฉันไม่เห็นสามประตู ดังนั้นต่ำกว่าและลบ 125 เอาล่ะ ดูตัวเลือกฟุตบอลอย่างเป็นทางการของเกมแรกสักหน่อย ตัวผมเองและ Mark O’Haire ทิ้งมันไว้ตามลำพัง แต่ Stinch เลือกใช้มันนี่ไลน์ของวิลล่าลบ 120 ผมคิดว่านั่นเป็นเพราะฟอร์มในบ้านและยังเป็นเพราะเขารู้สึกว่า พวกมันควรเป็นลบ 150 ใช่ไหมสติช?

ไม่ใช่บ้านสำหรับฉัน มันแค่ต้องเจอกับเอฟเวอร์ตัน พวกเขาอยู่ห่างจากบ้านอย่างเลวร้าย และพวกเขาไม่มีกองหน้าให้เลือก ดังนั้นผมจึงรู้สึกเหมือนผมเกือบจะกลับมาที่วิลล่าเพียงเพื่อยิงประตูเดียวตกลง.แล้วได้ลบ 120 ชนะ ใช่ ฉันคิดว่าราคาที่สมเหตุสมผลอาจเป็นลบ 130 ลบ 135

ตกลง. ดังนั้นเขาจึงขุดหามูลค่าตั้งแต่เนิ่นๆ ในสัปดาห์ที่สองเกมที่หนึ่ง มูลค่าที่ได้ การเดิมพันที่แพ้นั้นมีค่าหรือไม่? ฉันหมายถึง ไม่ได้บอกว่านี่จะแพ้ แต่ฉันทำ ฉันเชื่อว่าคุณยังสามารถอยู่ทางด้านขวาได้ ฉันหมายถึง เพราะนี่คือกีฬาอาชีพ คุณยังเลือกผู้แพ้ได้ ตกลง. มาต่อที่เกมที่สองกันดีกว่า เพราะเกมที่สองทำให้ฉันงงเล็กน้อยเพราะฉันได้ตั้งจุดยืนแล้ว ฉันจะไม่เชื่อใจทั้งสองฝ่าย อาร์เซนอลกับเลสเตอร์ นั่นแค่บอกว่าประตูเทียบกับประตูตามปกติ แฮนดิแคปลบหนึ่งสำหรับฝั่งเจ้าบ้านที่ลบ 125 มันนี่ไลน์คือลบ 210 สำหรับอาร์เซนอล

พาฉันไปที่บ้านบ้าถ้าฉันถอยอาร์เซนอลที่ลบ 210 หรือถ้าพวกเขาเลี้ยวโค้งแล้วเราจะเริ่มเชื่อใจพวกเขาได้ ผลรวมใหญ่ตอนตีสามเพราะฉันไม่รู้ว่าจะได้อะไร มากกว่าสามเท่ากับบวก 115 คะแนนรวมของทีม อาร์เซนอลทำประตูได้มากกว่าครึ่ง เลสเตอร์ แค่ทำสกอร์เกินครึ่งได้ลบ 155 ผลเสมอบวก 365 มาร์ค โอแฮร์ คุณเป็นแฟนอาร์เซนอลมาครึ่งหนึ่งแล้วในช่วงหลังๆ นี้ พวกเขาเริ่มต้นได้ดีด้วยคลีนชีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าพาเลทจะเหมาะสมก็ตาม ทีนี้ ลบ 210 พวกมันเกินขอบเขตไปนิดหน่อย

จริงๆ แล้วพวกเขาเตี้ยกว่านี้ พวกเขาเล่นกับเลสเตอร์ในเกมสุดท้ายของเอมิเรตส์ แต่นั่นโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพราะเลสเตอร์มีส่วนร่วมในเกมยุโรปก่อนและหลังเกมนั้น ดังนั้นสายตาของพวกเขาจึงมองไปที่อื่น แต่มันสั้นมากและไม่ใช่สิ่งที่ปกติฉันจะให้ความบันเทิง ฉันคิดว่าพวกเขาเริ่มต้นได้ดีมากในการเจอกับคริสตัล พาเลซ การเซ็นสัญญาใหม่ทั้งหมดเข้ากันได้ดีจริงๆ และซาลาเบอร์ก็ดูเหมือนการเซ็นสัญญาใหม่ในแดนกลางเคียงข้างกาเบรียล มีการพูดคุยกันว่าทอมมี่ แอชลีย์อาจกลับมาสุดสัปดาห์นี้ และทำให้เบ็น ไวท์ต้องออกจากสถานการณ์นี้

แต่เราจะดูว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ฉันเคยพูดถึงอาร์เซนอลหลายครั้งเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของพวกเขา โดยเฉพาะที่เอมิเรตส์ในแง่ของอัตราการชนะในช่วงห้าฤดูกาลที่ผ่านมา มันเป็น 63% ในลีก แต่จริงๆ แล้วมีโอกาสได้เปรียบ ดังนั้นในช่วง 8 ฤดูกาลหลังสุดที่เอมิเรตส์ อาร์เซน่อล ต่างก็มีสถิติชนะถึง 75% ซึ่งแข็งแกร่งจริงๆ และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาดีเกินพอ เมื่อพวกเขาถูกคาดหวังให้อยู่ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าบ้าน สำหรับเลสเตอร์ พวกเขาพ่ายแพ้อย่างดีและถล่มทลายในเดือนมีนาคม แต่ผมคิดว่าจริงๆ แล้วพวกเขาค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับชั่วโมงดีๆ ในเกมกับเบรนท์ฟอร์ด

ฉันรู้ว่าพวกเขาไม่ได้สร้างโอกาสที่ชัดเจนมากนัก แต่พวกเขาก็เป็นผู้ควบคุมสิ่งต่างๆ แล้วการขาดสมาธิทำให้เบรนท์ฟอร์ดมีโอกาส และทันใดนั้นปัญหาเดิมๆ ทั้งหมดจากฤดูกาลที่แล้วกลับมาหลอกหลอนพวกเขาจริงๆ และพวกเขาโชคดีที่ได้แต้มจริงๆ ในตอนจบ ดังนั้นผมจึงแปลกใจที่บาฟานาลงเล่น ดูเหมือนว่าหัวของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน และการเคลื่อนไหวนั้นก็คือเขา และมันเป็นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเชลซี, เปแอสเช หรือที่อื่นๆ เมดิสันลงเล่น ริคาร์โด้ เปเรย์รามีอาการบาดเจ็บ ดังนั้นเกมรับจึงต้องเปลี่ยนเกมบ้าง

แต่โดยพื้นฐานแล้วเดิมพันของฉันคือแค่เลือกราคาบางส่วนและพยายามหาทางเข้าที่ดี คุณพูดถึงอาร์เซนอลที่ลบ 210 เส้นประตูมีมากกว่าสาม เป้าหมายคาดหวังอยู่ที่ 2.95 ตรงนี้ ดังนั้นมากกว่าสองประตูครึ่งคือลบ 150 BTTS คือลบ 125 ดังนั้นอาร์เซนอลจึงเริ่มด้วยแต้มต่อลบหนึ่งแต้ม โดยพื้นฐานแล้วเราคาดหวังไว้อย่างน้อย 3 ประตูและอาร์เซนอลจะชนะอย่างน้อย 2 ประตู แต่ถ้าจะมี 3 ประตูขึ้นไปและอาร์เซนอลจะชนะอย่างน้อย 2 ประตู พวกเขาจะชนะเกมนี้จริงๆ หรือเปล่า 3- 0, 4-0 ไม่มีการตอบกลับ?

อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาทำได้มากกว่าที่จะทำแบบนั้นได้ แต่ผมคิดว่ามันแค่ประเมินค่าเกมรุกของเลสเตอร์ต่ำไปสักหน่อย พวกเขาทำประตูได้ทั้งหมดประมาณ 6 เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยทีมเยือนพวกเขาทำประตูไม่ได้ถึงสองครั้ง ครั้งหนึ่งอยู่ที่เอมิเรตส์และแมตช์ที่ผมพูดถึง และอีกนัดอยู่ที่แอนฟิลด์ พวกเขาทำประตูได้และมีเวลาเล่นเกมเยือนเพียง 17 วัน และทั้งสองทีมทำประตูได้ 16 นัดจากทั้งหมด 17 นัด พวกเขาเก็บคลีนชีตเกมเยือนได้หนึ่งคลีนชีตในรอบ 26 นัด และนั่นคือเกมที่เบิร์นลีย์ตกชั้น มันเป็นโค้ชคนเดียวกัน มันเป็นนักเตะคนเดียวกัน ดังนั้นผมไม่แน่ใจจริงๆ ว่าทำไมเราถึงคาดหวังอะไรที่แตกต่างไปจากเลสเตอร์

พวกเขายังคงมีพื้นที่กองหน้าที่มีคุณภาพ และยังคงเป็นเรื่องยากมากที่จะไว้วางใจในแนวรับ แต่อาร์เซนอลก็น่าจะเดินหน้าต่อไป ในขณะที่เลสเตอร์ยืนนิ่งและถอยหลังเล็กน้อยหลังซัมเมอร์ ดังนั้นแค่ดูราคาพวกนั้น อาร์เซน่อลจะต้องชนะ และสกอร์ของทั้งสองทีม บวก 220 นั่นเป็นลีกมหาศาลจากอาร์เซน่อลที่จะชนะเกมนี้ที่ลบ 210 และสิ่งที่เราบวกเพิ่มคือเลสเตอร์ทำประตู และนั่นคือลบ 155 ดังนั้นโอเวอร์คือลบ 150 เลสเตอร์ที่ทำคะแนนได้คือลบ 155

อาร์เซนอลที่จะชนะคือลบ 220 อาร์เซนอลที่จะชนะใน BTTS คือบวก 220 ดังนั้นข้อเสียเดียวที่ฉันมี ผมจะพูดอีกครั้ง แต่อากาศร้อนอบอ้าวในบ่ายวันเสาร์ โดยปกติจะก้าวช้าลง น้ำแตกมากขึ้น ประตูน้อยลง นั่นเป็นสิ่งที่ต้องจำไว้ แต่ผมแค่คิดว่าในราคาแล้ว ผมไม่สามารถละเลยมันได้จริงๆ แม้ว่าเช่นคุณ แฟลช บางทีผมอาจจะยังเชื่อใจอาร์เซนอลไม่เต็มที่ แต่ผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ดี พื้นที่สำหรับพวกเขาที่จะได้รับผล

หมายเลขของคุณเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างแน่นอน ฉันมีคำถามสองสามข้อ คุณบอกว่าทั้งสองทีมมีคะแนนลบ 155 ดาโกต้าบอกว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนได้ 118 คุณบ้าหรือเปล่า? มันคงพิมพ์ผิดครับ ผมจะพยายามครับ ลองเอา 118 มาใช้สิ ดาโกต้า ตอนนี้แฮร์รี โดกิทำแต้มได้ดีมาก เฆซุสทำสกอร์บวก 100 ผมคิดว่าถ้าใครจะทำประตูให้อาร์เซนอล ด้วยแนวทางที่พวกเขาเตรียมไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมคิดว่าเฆซุสน่าจะทำคะแนนได้ดี

จำไว้ว่าเรามีอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดอยู่ที่ @betus.com และหากคุณกดลิงก์ในคำอธิบาย คุณอาจได้รับรางวัลหนึ่งในสี่เสื้อที่เราจะแจกทุกสิ้นเดือน หากคุณเป็นสมาชิก หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิก หรือไม่ใช่หนึ่งในผู้ถูกรางวัล คุณจะอยู่ในการจับรางวัลทุกเดือน มันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสหนึ่งในเก้าครั้ง โอเค สตินช์ คุณเชื่อในอาร์เซนอล คุณเชื่อใจในเลสเตอร์ ผมหมายถึง ฟังนะ ปกติแล้วนี่คือชัยชนะในบ้านขั้นต่ำ 2,131 นัด

มาร์ค สตินช์คอมบ์:
ไม่ ฉันไม่คิดว่าจะไว้ใจทั้งสองทีมได้จริงๆ ผมคิดว่าโอกาสน่าจะสะท้อนถึงความจริงที่ว่าเลสเตอร์กำลังเจอกับความวุ่นวายเล็กน้อยในแง่ของความไม่สงบในตำแหน่งทีม ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการตกรอบ และสถิติของอาร์เซนอลในการเจอกับทีมด้อยกว่าในฤดูกาลที่แล้วทีมที่อยู่ต่ำกว่าพวกเขาในบ้านก็แข็งแกร่งมาก มาก มาก ดังนั้นฉันคิดว่าราคาก็ดีจริงๆ คุณจะบอกว่ามันก็เหมือนกับที่คุณคิดเกี่ยวกับการทอยเหรียญ ถ้ามีคนเสนอ 50/50 ให้คุณในการทอยเหรียญ คุณจะปล่อยมันไว้เฉยๆ เพราะราคานั้นถูกต้อง

ฉันคิดว่าคุณสามารถใช้การเปรียบเทียบเดียวกันได้ที่นี่ หรือสิ่งหนึ่งที่ฉันจะพูดคือเส้นประตูดูสูงนิดหน่อย เมื่อพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อนระหว่างขนาด การประชุมห้าครั้งจากหกครั้งล่าสุดทำได้ต่ำกว่าสองประตูครึ่ง และคุณคงพอมีเบาะแสในการรับเงินคืนหากมีสามประตูพอดี ดังนั้นวิธีเดียวที่การเดิมพันจะแพ้หากมีสี่คนขึ้นไป ดังนั้นการกลับมาต่ำกว่าสามอาจเป็นหนทางที่จะไประหว่างสองฝ่ายที่อาจจะไม่รุนแรงในช่วงต้นฤดูกาล

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ตกลง. อาร์เซนอลที่รักของ Chat แม้จะติดลบ 210 ก็ตาม Zimpaxo กล่าวว่า “อาร์เซนอลแค่อยากชนะ ปล่อยไว้อย่างนั้น” เจมส์ ลอร่าไล่ให้อาร์เซนอลคว้าชัย และต่ำกว่า 5.5 น่าจะเป็นว่าราคาต่อรองน่าจะพอๆ กับลบ 210 โอเค ฟังนะ ผมคิดว่าเป็นอาร์เซน่อลหรือไม่มีอะไรเลย หรือเป็นทั้ง 2 ทีมที่ทำประตูได้เรื่อยๆ แต่จำไว้ว่าผมคิดว่า มาร์โก โอแฮร์ ทุ่มมูลค่ามหาศาลแน่นอนเพราะผมคิดว่ามันแพงเกินไป บวก 220 มาดูทางการกันหน่อย หยิบ เอาล่ะ อาร์เซนอลและทั้งสองทีมทำสกอร์ได้บวก 220 ฉันไม่คิดว่ามันขอให้ฉันบวก 220 มาก่อน และผมคิดว่าตอนนี้ผมกำลังดูช่วงสั้นๆ เพื่อดูว่าอาร์เซน่อลก้าวไปอีกขั้นในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่

และจำไว้ว่าคุณกำลังพูดถึงการมาและการจากไป เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ฉันอยากให้เขาเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่ถูกไล่ออก และเห็นได้ชัดว่าการอยากให้ใครสักคนถูกไล่ออกไม่ใช่เรื่องดี แต่ถ้ามีคนถูกไล่ออก นั่นอาจเป็นมิสเตอร์ช็อกโกแลตเอง ตกลง. เรามาต่อกันที่เกมที่สามกันดีกว่า เพราะฉันคิดว่าเราจะฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้ แมนฯ ซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูแฮนดิแคปนั้นสิ แมนฯ ซิตี้ ต้องชนะด้วยสามประตู และถ้าพวกเขาทำ ลบ 135 มันนี่ไลน์ ลืมไปเลยว่าอยู่ที่ลบ 1200 หรือนี่อาจเป็นราคาที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นในพรีเมียร์ลีกในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาจากข้างทาง บวก 3,000 รวมแมนฯซิตี้เกินสามครึ่งที่ลบ 105

นั่นจะล่อใจบางคน ผมคิดว่าผู้คนสามารถเห็นแมนฯ ซิตี้ชนะ 4-0 พวกเขาจำเป็นต้องทำ เพราะแมนฯ ซิตี้ที่ทำได้ 4 ประตูบวก 135 บอร์นมัธทำประตูได้ไหม? เพราะพวกเขาบอกว่า ไม่ ต่ำกว่าครึ่งประตูที่ลบ 230 เกมนี้ ผมจะบอกคุณว่า มากกว่าสามครึ่งเท่ากับบวก 135 แต่มากกว่าสามประตูครึ่งในเกมอยู่ที่ลบ 105 ดังนั้นหากคุณคิดว่าเกมนี้มีมากกว่าสามประตูครึ่ง คุณจะไม่ได้คำนึงถึงผลรวมในเกม เพราะคุณไม่คิดว่าบอร์นมัธจะมีส่วนร่วม คุณไปกับทีมแมนฯซิตี้ทำคะแนนได้สี่แต้ม สตินช์ แมนซิตี้ยิงได้สี่ประตูเหรอ?

มาร์ค สตินช์คอมบ์:
พวกเขาทำได้สี่ประตูได้อย่างง่ายดาย ส่วนเออร์ลิง ฮาแลนด์ก็ยิงได้สี่ประตูด้วยตัวเขาเอง พูดตามตรง แต่ผมคิดว่าคุณคงเคยเห็นมาแล้ว เช่นในเกมกับเวสต์แฮมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และนี่คือวิธีที่ผมคิดในการแข่งขันฟุตบอลหลายๆ นัด เมื่อคุณขึ้นนำ 2 หรือ 3 ประตูแล้ว ก็มักจะไม่มีเหตุผล สำหรับทีมที่จะผลักดันและพยายามทำคะแนนสี่และห้า

นั่นจะเป็นปัญหาเสมอเมื่อคุณดูแมตช์ที่มีแต้มต่อใหญ่แบบนี้ เว้นแต่คุณจะรู้แน่ว่าทีมจะไม่ยอมแพ้และอาจเล่นได้อย่างไม่หยุดยั้งตลอด 90 นาที ผมคิดว่ายังมีที่ที่ดีกว่าให้เดิมพัน เงินของคุณหรือตลาดที่ดีกว่า คุณต้องพยายามค้นหามูลค่าบางอย่างจากมันอย่างแน่นอน

ผมคิดว่าบอร์นมัธอาจไม่ได้รับความเคารพเล็กน้อยกับโอกาสเหล่านี้ พวกเขาไม่ใช่แค่ทีมที่ต่ำต้อยเท่านั้น เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ววิลล่าโดนบอร์นมัธบวก 100 ดังนั้นการที่บอร์นมัธพูดถึงบวก 3,000 เกือบจะบอกว่าบอร์นมัธ พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก ซึ่งผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น (ไม่ได้ยิน) 00:20:00].

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
หรือแมนซิตี้เก่งที่สุด

มาร์ค สตินช์คอมบ์:
แมนฯ ซิตี้คือทีมที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเป็นแบบนั้น คู่แข่งที่พวกเขาเจอคือบวก 3,000 ทุกสัปดาห์ และไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าอัตราต่อรองของนอริชเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นเท่าไหร่ แต่ฉันไม่คิดว่านอริชจะใกล้เคียงกับบอร์นมัธ และนอริชอาจจะแย่กว่าบอร์นมัธ ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นการไม่จริงใจต่อบอร์นมัธจริงๆ ฉันคิดว่ามันสามารถไปได้ไกล คุณไม่ผิดไปไกลนะ ฉันจะบอกว่า ด้วยการพาบอร์นมัธไปมากกว่าครึ่งประตูบวก 180 ฉันคิดว่ามันดูใหญ่มาก บางทีรวมกับแมนฯ ซิตี้เพื่อชนะ ดังนั้นแมนฯ ซิตี้จึงชนะและ ทั้งสองทีมจะทำประตูได้ อาจจะมองไปรอบๆ บวก 250 บวก 260

อีกครั้ง ไม่มีเลปอร์เร่ และผมคิดว่าบางคนที่จ่ายเพียงเล็กน้อยก็จ่ายบอลได้นิดหน่อย คนอย่างโดมินิค โซลันเค่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากจุดสูงสุดของแมนฯ ซิตี้ได้ บอร์นมัธจะต้องพักครึ่งเกมส่วนใหญ่ คุณจะจินตนาการได้ ดังนั้นทุกๆ โอกาสที่ผมคิดว่าสำหรับโซลันเก้อาจจะมีกระดานยาวให้ไล่ล่า หรืออะไรทำนองนั้นเพื่อฉวยโอกาส เพื่อนั่นอาจเป็นหนทางไป ฉันแค่คิดว่าเราคุยกันเรื่องนี้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า มีเกมที่ดีกว่าให้ลองและใช้ประโยชน์จากการเดิมพันที่ดี ฉันแค่ไม่คิดว่าคุณอยากจะไล่ตามแต้มต่อพิเศษที่มอบให้กับแมนฯ ซิตี้เพราะพวกเขาเก่งแค่ไหน

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ไม่เห็นด้วย. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ฉันเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว และก่อนอื่นเลย ฉันต้องพูดคุยกับเด็กสองสามคนในแชท เพราะแจ็ค ซิมป์สันพูดว่า “เดี๋ยวก่อน พวกเขาต้องการคนทำประตู” ใช่แล้ว ฟันคุณเข้าไว้ นั่นลบ 310 ใช่ไหม? ฉันหมายถึง มีโอกาสมากกว่าที่ฉันจะนึกถึงฮาแลนด์ อาจจะเป็นแฮตทริก ฉันเห็นพวกเขาแสดงละครนะ พูดตามตรง ผมอยากให้มาร์ค โอแฮร์ ออกสตาร์ตเร็วๆ และผมจะทำให้แมนฯ ซิตี้ทำสองประตูในครึ่งแรก จากนั้นฉันก็ไม่กังวลว่าพวกเขาจะก้าวออกจากแก๊สหรือไม่ แต่ดีสอง 3-0 ครึ่งแรกมากกว่าครึ่งแรกไปที่ BetUS ในชุดอุปกรณ์ประกอบฉาก มูลค่ามากมายบวก 130

มาร์ค โอแฮร์:
ใช่. ฉันกำลังตามคุณเข้าไป แฟลช นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นประตูที่เปิดกว้างเล็กน้อยสำหรับซิตี้ วิธีที่พวกเขาเพิ่งไล่เวสต์แฮมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันค่อนข้างน่าตกใจจริงๆ สำหรับส่วนที่เหลือของพรีเมียร์ลีก เวสต์แฮมควรจะเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับที่ 7 ในดิวิชั่น และหลังจาก 10 นาทีแรก มันเป็นรถเที่ยวเดียว และพวกเขาก็รัดคอพวกเขาจริงๆ ที่จริงแล้วมันค่อนข้างน่าเบื่อในครึ่งหลัง มันเป็นด้านเดียว บอร์นมัธจึงไม่พอใจแอสตัน วิลล่า ยิงได้เร็วได้เปรียบจากสองเซ็ตพีซ วิลล่าซบเซาและท่วมท้น

นี่เป็นการก้าวขึ้นมาอย่างจริงจังในชั้นเรียน และเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าสก็อตต์ ปาร์กเกอร์เมื่อ 10 วันที่แล้วกำลังพูดถึงทีมของเขาที่ไม่พร้อมจะแข่งขันในระดับสูงสุดเลย เขาอาจจะโชคดีนิดหน่อยกับผลการแข่งขันกับแอสตัน วิลล่า ก็ต้องบอกว่ามันยากมากพวกเขาจะได้ดูบอลน้อยมาก พูดต่อไปเรื่องความร้อนและอากาศร้อน . มันจะไม่ใช่วันที่ดีที่จะไล่ตามเงาที่หมวก [ไม่ได้ยิน 00:22:44]

มันมีวิธีต่างๆ มากมาย ผมดูที่การพยายามเล่นในตลาดครึ่งแรก ซิตี้เพื่อครอบคลุมแฮนดิแคป หรือแม้แต่ซิตี้เพื่อชนะทั้งสองครึ่ง ซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่แท้จริง ผมดูสถิติของพวกเขาตลอด 5 ฤดูกาลหลังสุด สถิติของซิตี้ในบ้าน จบอันดับท้ายสุด 6 นัด ชนะ 27 เสมอ 3 แพ้ 0 77% ของแมตช์เหล่านั้นชนะสองประตู, 57% โดยสามประตู พวกเขาเฉลี่ยสามประตูครึ่ง

พวกเขาชนะทั้งสองครึ่งและ 25 จาก 30 ครั้ง และพวกเขาทำประตูได้สองครั้งขึ้นไปก่อนพักครึ่งเวลา 17 ครั้ง ซึ่งมีอัตราการตี 57% ดังนั้น หากคุณได้รับอัตราการเข้าชม 57% ในช่วงเวลาห้าปีและบวก 130 นั่นเป็นราคาที่ดีจริงๆ ฉันคิดว่าควรจะเป็นการเข้าชมทางเดียว และอย่างที่คุณพูด มันไม่สำคัญว่าครึ่งหลัง คุณแค่วางเท้าลงได้ เดิมพันก็จบลง ฉันไม่คิดว่าคุณจะขอเงินจำนวนมาก และฉันคิดว่าซิตี้ดีเกินพอที่จะเจาะทีมบอร์นมัธได้สองครั้ง

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ไม่ ในตอนนี้ ผมคิดว่าครึ่งแรกเป็นหนทางไป เพราะคุณสามารถปรับตัวได้ และถ้าคุณมีส่วนร่วมและมันเกิดขึ้น ใช่ คุณสามารถยกเท้าขึ้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทุนครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลของคุณโดยรู้ว่ามีเงินอยู่ในธนาคารแล้ว บวกหนึ่งสำหรับ ผมเห็นแมนฯ ซิตี้ขึ้นหนึ่งลูกหลังจากผ่านไป 15 นาที แล้วคุณจะทำอย่างไร? อะไรคือสิ่งที่เหมือนกับข้อจำกัดที่เสียหายของบอร์นมัธ พูดว่า เราต้องพยายาม และสิ่งหนึ่งที่พวกเขามี คือมีสองสิ่ง

คนหนึ่งไปหาพวกเขา และอีกคนไม่ไปหาพวกเขา หนึ่งคือพวกเขามีสถานที่เล็กๆ น้อยๆ และอย่างที่สองคือ พวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบแมนฯ ซิตี้มาก่อน ให้ฉันบอกคุณตอนนี้ [ไม่ได้ยิน 00:24:07] ไม่ได้เล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แบร์นาโด้ ซิลวาไม่ได้ออกสตาร์ทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เล่นที่สามารถเข้ามาและทำงานของพวกเขาและให้ผู้เล่นคนอื่นได้พักผ่อนสักหน่อย นี่อาจเป็นเหมือนผู้เล่นตัวจริงของแมนฯ ซิตี้ชุดใหม่ นอกเหนือจากฮาแลนด์ที่กำลังอันตรายถึงตายอย่างแน่นอน

มาร์ค โอแฮร์:
พวกเขาได้พัก 8 วันก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไป ขออภัยที่ต้องรบกวนแฟลช

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ไม่ต้องห่วง.

มาร์ค โอแฮร์:
แต่ไม่มีเหตุผลที่จะพักและหมุนเวียนนักเตะเหล่านี้ มันเป็นช่วงต้นฤดูกาล พวกเขาต้องเข้าจังหวะบ้าง ดังนั้นผมคาดหวังว่าปืนใหญ่ทุกตัวจะได้เล่นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และหากพวกเขาเล่นหนึ่งชั่วโมง จำไว้ด้วยว่าสภาพอากาศและเงามืดที่ไล่ตามบอร์นมัธ พวกเขาจะเหนื่อยล้ามาก เร็วขึ้นมาก ดังนั้น อาจมีพื้นที่เปิดโล่งมากกว่านี้สำหรับพวกเขา

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ใช่. และถ้าคุณกล้าพอและต้องการ ผมหมายถึง คุณอยากให้แมนฯ ซิตี้ ยิงสองประตูในครึ่งแรกที่บวก 130 ไหม? หรือคุณอยากให้พวกเขาทำคะแนนสี่แต้มแล้วได้บวก 135? สำหรับฉัน ขอย้ำอีกครั้ง คุณยกเลิกข้อจำกัด พวกเขาจะก้าวเท้าออกจากแก๊สในบางช่วงและแค่เก็บบอลไว้ แล้วถ้าพวกเขาทำประตูได้ช้าสองสามนาที คุณก็จะได้ผู้ชนะที่เหงื่อออก โดยพื้นฐานแล้ว แต้มสองในครึ่งแรก

ใครสน? เงินอยู่ในกระเป๋าของคุณแล้ว มาดูตัวเลือกอย่างเป็นทางการกันสักหน่อย เพราะแมนฯ ซิตี้ดูเหนือกว่าทุกสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และฉันเห็น 14 ทีมจาก 20 ทีม ก่อนอื่น แมนฯ ซิตี้ก็คัดลอกและวางให้ตัวเองและเจ้าของรางวัลชนะเลิศ รวมทีมเกิน 1.5 ที่บวก 130 ตอนนี้ Stinch ทิ้งมันไว้ตามลำพัง สตินช์ คุณคิดว่าเราพบทางออกที่ถูกต้องแล้วหรือยัง?

มาร์ค สตินช์คอมบ์:
อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ มีคนพูดถึงกันมากมาย แต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อนักเตะแมนฯ ซิตี้ ดังนั้นผมจะคอยเชียร์พวกคุณนะ

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ตกลง.

มาร์ค โอแฮร์:
พวกเขาจะไม่ได้วิ่งไล่ตามบอร์นมัธตลอดทั้งวัน

กอร์ดอน “แฟลช” วัตสัน:
ไม่ “แมนฯซิตี้ และอีกสามครึ่งครึ่งที่ลบ 110” ไอริช จอห์น กล่าว เอาล่ะ ฉันขอแยกเรื่องนี้ออกโดยเร็ว คุณพูดว่าแมนฯ ซิตี้และมากกว่าสามครึ่งที่ลบ 110 แล้วคุณล่ะ ไอริช จอห์น คิดว่าบอร์นมัธมีส่วนช่วยในเรื่องนั้นหรือเปล่า? เพราะคุณต้องการสี่เป้าหมาย คว้ามันขึ้นมาแล้วลุยเลย แมนฯซิตี้ที่มีทีมมากกว่า 3 ทีมครึ่งรวมกันบวก 135 คุณจะได้ส่วนลดที่ดีกว่า 45 เซ็นต์ นี่คือจุดที่เรามาที่นี่เพื่อไล่คุณออกห่างจากลบ 110 ที่ได้ไป เพราะ 4-0 มีความเป็นไปได้มากกว่า 3-1

เอาล่ะ เรามาต่อกันที่เกมถัดไปกันดีกว่า เพราะคุณจะรู้เหตุผลว่าทำไมเกมนี้ถึงอยู่ในรายชื่อ ชายฝั่งทางใต้ อุณหภูมิ 30, 35 องศาเสมอ แม้ในฤดูหนาว เซาแธมป์ตัน พบ ลีดส์ แฮนดิแคปกำหนดไว้ครึ่งหนึ่งและบวก 125 สำหรับเซาแธมป์ตัน มันนี่ไลน์ 125 ฉันไม่คิดว่าคุณจะทำให้เกมนี้ซับซ้อน ผลรวมต่ำกว่าสองครึ่ง และโอเวอร์อยู่ที่ลบ 135 ฉันเห็นว่าเกมนี้เป็น 2-1 ผลรวมของทีม ผมดูที่เซาแธมป์ตันทำสองประตูบวก 100 ลีดส์ทำสองประตูได้บวก 150

การจับฉลากคนจำนวนมากจะสนใจเรื่องนี้ที่บวก 260 มาร์ค โอแฮร์ คุณไปที่นี่ก่อนก็ได้ เพราะผมเจอ เซาแธมป์ตัน พวกเขาทำได้ดีกว่าสี่ประตูกับสเปอร์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีสเปอร์ส เป็นหนึ่งในทีมชั้นยอด แต่ทีมชั้นยอดนี้รอดพ้นจากการฆาตกรรมโดยเด็ดขาด และเซาแธมป์ตันก็ได้เงินบวก บวก 125 ฉันไม่ซับซ้อน มันเป็นชัยชนะในบ้านสำหรับฉัน

เพื่อปฏิวัติการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาโดย

HISTORY ร่วมมือกับ HMH เป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2010 เพื่อปฏิวัติการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาโดยการรวมสื่อมัลติมีเดียของ HISTORY เข้ากับหลักสูตรและวิธีการของ HMH สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไดนามิกที่สานเนื้อหาตามประสบการณ์เข้ากับการสอนแบบดั้งเดิม HISTORY

และ HMH เริ่มต้นความร่วมมือนี้เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วด้วย We The People LIVEซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญแบบถ่ายทอดสดในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งออกอากาศทางเว็บพร้อมกันไปยังโรงเรียนกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ และนำเสนอวิดีโอตัวอย่างที่ตัดตอนมาจากมหากาพย์ที่ได้รับรางวัลของ HISTORY รายการโทรทัศน์ America The Story of Usเกี่ยวกับประวัติ®

HISTORY®และHISTORY HD®เป็นปลายทางชั้นนำสำหรับการเปิดเผย ซีรีส์สารคดีต้นฉบับที่ได้รับรางวัล และกิจกรรมพิเศษที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับผู้ชมในลักษณะที่ให้ข้อมูล ดื่มด่ำ และสนุกสนานในหลายแพลตฟอร์ม การเขียนโปรแกรมครอบคลุมประเภทประวัติศาสตร์ที่หลากหลายตั้งแต่ประวัติศาสตร์การทหาร

ไปจนถึงประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยีไปจนถึงประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ตลอดจนวิทยาศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมป๊อป รายการที่เครือข่ายนำเสนอ

ได้แก่ ซีรีส์ยอดนิยม เช่นAmerican Pickers , Ax Men , Brad Meltzer’s Decoded , Ice Road Truckers , Top Gear , Pawn Stars และ Top Shotรวมถึงรายการพิเศษที่ได้รับการยกย่อง เช่นAmerica the Story of Us , WWII in HD , 102 Minutes That Change America , The President’s Book of Secrets and Life After People HISTORY ได้รับรางวัล Peabody Awards สี่รางวัล Primetime Emmy®

Awards 7 รางวัล รางวัล News & Documentary Emmy® 12 รางวัล และได้รับรางวัล Governor’s Award อันทรงเกียรติจาก Academy of Television Arts & Sciences สำหรับแคมเปญ Save Our History® ของ เครือข่ายที่อุทิศให้กับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และการศึกษาประวัติศาสตร์

Take a Veteran to School Dayเป็นความคิดริเริ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเครือข่ายที่เชื่อมโยงโรงเรียนและชุมชนในอเมริกากับทหารผ่านศึกจากสงคร

ามทั้งหมด เว็บไซต์ประวัติตั้งอยู่ที่www.history.comเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ชั้นนำสำหรับทุกสิ่งในประวัติศาสตร์ โดยมีวิดีโอ รูปภาพ คลิปเสียง บทความ และคุณลักษณะเชิงโต้ตอบมากกว่า 20,000 รายการ ที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเจาะลึกลงไปในหัวข้อประวัติศาสตร์ที่หลากหลายกว่าพันหัวข้อ ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.historypressroom.comเกี่ยวกับโฮตัน มิฟฟลิน ฮาร์คอร์ต

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านการศึกษาที่ใช้โดยนักเรียน 57 ล้านคนทั่วทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและ 120 ประเทศ Houghton Mifflin Harcourt จึงเป็นบริษัทด้านการศึกษาและการเรียนรู้ระดับโลก Houghton Mifflin Harcourt เป็นผู้ให้บริการสื่อการสอนสำหรับการเรียนรู้ก่อนวัย K-12 ที่ใหญ่ที่

สุดในโลก เป็นผู้นำทางด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแนวทางเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาในปัจจุบัน ด้วยความเป็นเลิศของหลักสูตรควบคู่กับ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและบริการระดับมืออาชีพ Houghton Mifflin Harcourt ร่วมมือกับเขตการศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อจัดหาโซลูชันการเรียนรู้แบบโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ กลุ่มบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาทำงานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใ

นโรงเรียนที่มีผลการเรียนต่ำโดยการพัฒนา ดำเนินการและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาผ่านความร่วมมือที่ยั่งยืนของเขต ด้วยต้นกำเนิดย้อนหลังไปถึงปี 1832 บริษัทยังจัดพิมพ์ผลงานอ้างอิงมากมายและวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้อ่านผู้ใหญ่และเยาวชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.hmhco.com _การแจ้งเตือนจากสื่อ: Lady Gaga และ Zynga Partnership Program เปิดตัว: GagaVille เปิดให้ใช้งานแล้วใน F

armVilleฉลองอัลบั้มใหม่ของ Lady Gaga “Born This Way” ด้วยการเข้าถึงเพลงสุดพิเศษใน GagaVille Farm, การ์ดเกม Zynga มูลค่า 25 ดอลลาร์พร้อมอัลบั้มฟรี, Words With Friends “Words with Gaga” Sweepstakes และไอเทมเสมือนจริง Limited Edition ใน RewardVille

17 พฤษภาคม 2554 09:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกซานฟรานซิสโก–( BUSINESS WIRE )– Zynga:WHZyngaผู้พัฒนาโซเชียลเกมรายใหญ่

ที่สุดในโลกที่มีผู้เล่นมากกว่า 250 ล้านคนต่อเดือน และLady Gagaศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่ที่มียอดขายมากกว่า 10 ล้านอัลบั้มทั่วโลก ได้ร่วมมือกันเพื่อให้แฟนๆ ได้ฟังเพลงของ Lady Gaga เป็นครั้งแรก จากอัลบั้มใหม่ของเธอก่อนที่จะวางจำหน่าย และเชื่อมต่อกับป๊อปไอคอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สิ่งที่Lady Gaga เข้าร่วมกับ Zynga เพื่อให้ผู้เล่นและสัตว์ประหลาดตัวน้อยมีโอกาสเชื่อมต่อกับไอคอนวัฒนธรรมป๊อปและเฉลิมฉลองอัลบั้มใหม่ของเธอ “Born This Way” ในรูปแบบใหม่ที่ขี้เล่น ได้แก่:

GagaVille – ฟาร์มใกล้เคียงในFarmVilleซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอัลบั้มใหม่ของ Lady Gaga “Born This Way” ซึ่งผู้เล่นจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเพลงก่อนที่อัลบั้มจะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 23 พฤษภาคม

การ์ดเกม Zynga มูลค่า 25 ดอลลาร์ – ผู้เล่นที่ซื้อการ์ดเกม Zynga มูลค่า 25 ดอลลาร์ผ่านร้านค้า Best Buy และทางออนไลน์ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน จะได้รับสิทธิ์ดาวน์โหลดฟรีอัลบั้มเต็ม “Born This Way” พร้อมโบนัสแทร็ก ยูนิคอร์นเสมือนจริงรุ่น

จำกัด และ โอกาสลุ้นรางวัลวัน “ในกองถ่ายกับกาก้า” ที่สัตว์ประหลาดน้อยผู้โชคดีเจ็ดตัวจะชนะหนึ่งวันในกองถ่ายมิวสิควิดีโอเพลงต่อไปของเลดี้ กาก้า
Words With Friends “Words with Gaga” Sweepstakes – เริ่มตั้งแต่วันนี้ หากผู้เล่นเล่น Words With Friends เวอร์ชันพิเศษของ Gaga

ประจำวันใน Words With Friends เวอร์ชันฟรี พวกเขาจะเข้าร่วมเพื่อชิงรางวัล รวมถึงบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในทัวร์ครั้งต่อไปของ Lady Gaga และสำเนา “เกิดมาทางนี้” พร้อมลายเซ็RewardVille – ไอเท็มเสมือนจริงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Gaga จำนวนจำกัดในเกม Zynga 10 เกม
เมื่อโปรแกรมเปิดตัวในวันนี้ และขณะนี้มีให้บริการที่

รูปภาพ BROLL และข้อมูลอื่นBroll ภาพหน้าจอ และข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ :
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:V แซงหน้าเคเบิลและเครือข่าย DISH ในปี 2554 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าชาวอเมริกัน
DIRECTV ยังคงครองแชมป์ โดยเอาชนะเคเบิลทีวีเป็นปีที่ 11 ติดต่อ กัน และเป็นบริษัทเดียวในหมวดเคเบิลและดาวเทียมที่ปรับปรุงเรตติ้งโดยรวม

17 พฤษภาคม 2554 08:11 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกเอล เซกันโด, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–11 ปีติดต่อกัน DIRECTV ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับคะแนนด้านความพึงพอใจของลูกค้าสูงกว่าบริษัทเคเบิลทีวีรายใหญ่ทุกรายใน American Customer Satisfaction Index (ACSI) วางจำหน่ายแล้ววันนี้ นอกจากนี้ DIRECTV ยังแซงหน้าคู่แข่งอย่าง DISH Network และ AT&T U-Verse ซึ่งต่างก็มีจุดที่ ACSI ลดลงสี่จุดมากที่สุดในปีนี้

“เป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกคนที่ DIRECTV คือการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการจัดอันดับของเราในการสำรวจปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและการทำงานหนักของพวกเขา”

ทวีตนี้ในการสำรวจของ ACSI ปีนี้ DIRECTV เป็นบริษัทเดียวในหมวดเคเบิลและดาวเทียมที่ปรับปรุงตำแหน่งจากปีที่แล้วและโพสต์คะแนนดัชนีที่ 69 ซึ่งสะท้อนถึงความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อบริการ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและดาวเทียม ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 66 คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

DIRECTV ได้คะแนนสูงกว่า Time Warner, Comcast และ Charter Communications ถึง 10 คะแนน ซึ่งคะแนนลดลงจากการสำรวจปีที่แล้วเช่นกัน ลูกค้าที่สำรวจโดย ACSI ในไตรมาสแรกของปี 2554 ยังถูกถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ความคาดหวังของลูกค้า คุณภาพที่รับรู้ได้ และความภักดีของลูกค้า

“เป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกคนใน DIRECTV คือการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการจัดอันดับของเราในการสำรวจปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและการทำงานหนักของพวกเขา” ไมค์ ไวท์ ประธานและซีอีโอของ DIRECTV กล่าว “ในขณะที่เราปรับปรุงตำแหน่งของเราในการสำรวจปี

นี้ เราเข้าใจดีว่าลูกค้าของเรามีตัวเลือกมากมายในการเลือกผู้ให้บริการโทรทัศน์ และเราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงทุกแง่มุมของประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมเพื่อให้พวกเขา เลือกอันที่ง่าย”

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าชาวอเมริกันเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจระดับชาติของการประเมินลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้สำหรับผู้บริโภคในครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา ACSI เผยแพร่ผลลัพธ์สำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจเป็นรายเดือนเพื่อให้ครอบคลุมถึงปัจจุบันตลอดทั้งปีปฏิทิน

ดัชนีระดับชาติได้รับการปรับปรุงในแต่ละไตรมาสและพิจารณาคะแนนจากบริษัทมากกว่า 225 แห่งใน 45 อุตสาหกรรมและจากหน่วยงานรัฐบาลในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ดัชนีดังกล่าวก่อตั้งขึ้นที่ Ross School of Business ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และจัดทำโดย ACSI LLC ACSI สามารถพบได้บนเว็บที่www.theacsi.org

เกี่ยวกับ DIRECTV :DIRECTV (NASDAQ: DTV) เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของโลกที่นำเสนอประสบการณ์วิดีโอรอบปฐมทัศน์ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย การเขียนโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ และการบริการลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมแก่ลูกค้ากว่า 28.9 ล้านรายในสหรัฐอเมริ

กาและละตินอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา DIRECTV ให้ลูกค้า 19.4 ล้านรายเข้าถึงช่อง HD มากกว่า 170 ช่องและระบบเสียงคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ Dolby-Digital ® 5.1 (หากมี) เข้าถึงรายการกีฬาสุดพิเศษ เช่น NFL SUNDAY TICKET™ เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลอย่าง DIRECTV ®DVR Scheduler และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงกว่าบริษัทเคเบิลชั้นนำเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน DIRECTV ละตินอเมริกา ผ่านบริษัทสาขาและบริษัทใน

นักวิทยาศาสตร์ของ Alcoa ได้พัฒนากระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี HYDROTEC™ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจาก TOTO เพื่อใช้การเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ที่เรียกว่า EcoClean กับพื้นผิวอะลูมิเนียมที่ทาสีไว้ล่วงหน้าของ Reynobond ผลที่ได้คือแผงอะลูมิเนียมที่เมื่อรวมกับแสงแดด

จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสลายสารมลพิษอินทรีย์บนพื้นผิวและในอากาศรอบๆ เช่น หมอกควัน ให้เป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งจะถูกชะล้างด้วยน้ำฝน

ปีที่แล้ว พื้นที่อาคารพาณิชย์ 80 พันล้านตารางฟุตใช้พลังงานประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 1ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน R&D Alcoa กำลังขับเคลื่อนโซลูชั่นที่ยั่งยืนและบรรเทาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างต้องเผชิญ โดยการนำ Reynobond ที่มี EcoClean ออกสู่ตลาด สิ่งนี้แสดงถึงก้าวสำคัญในการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน และจะเปลี่ยนโฉมหน้าและส่วนหน้าของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

Reynobond ร่วมกับ EcoClean จะเปิดตัวที่งาน AIA 2011 National Convention and Design Exposition ในวันที่ 12 พฤษภาคม ที่เมืองนิวออร์ลีนส์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และนวัตกรรมอื่นๆ จากอัลโค โปรดไปที่ www.EcoClean.com หรือwww.alcoa.com

เกี่ยวกับแอลโคUnigene รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2554-ไตรมาสแรกโดดเด่นด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยีการนำส่งยาเปปไทด์ทางปากของ Unigene ซึ่งมีผลบวกในระยะที่ 3 จากการทดลอง ORACAL ของ Tarsa เกี่ยวกับแคลซิโทนินทางปาก คาดว่าจะยื่น NDA ก่อนสิ้นปี –

– ความก้าวหน้าที่สำคัญกับการศึกษา PTH ทางปากระยะที่ 2; ผลลัพธ์ระดับสูงสุดที่คาดไว้ก่อนสิ้นปี -09 พฤษภาคม 2554 07:45 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกบูนตัน, นิวเจอร์ซีย์–( BUSINESS WIRE )— Unigene Laboratories, Inc. (OTCBB: UGNE)ผู้นำด้านการออกแบบ การส่งมอบ การ

ผลิต และพัฒนาการบำบัดด้วยเปปไทด์ ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าสำคัญที่ประสบความสำเร็จในไตรมาสแรกด้วยการดำเนินการตามกลยุทธ์การฟื้นฟูสรุปงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554

Unigene ประกาศขาดทุนสุทธิ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 อยู่ที่ 8.2 ล้านดอลลาร์ สถานะเงินสดในปัจจุบันของบริษัทคาดว่าจะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2555ไฮไลท์ไตรมาส 1 ปี 2554

เทคโนโลยีการนำส่งยาเปปไทด์ในช่องปากที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมผลบวกระยะที่ 3 จากการทดลอง ORACAL ของ Tarsa เกี่ยวกับแคลซิโทนินในช่องปากผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับยาในการศึกษา PTH ทางปากระยะที่ 2 สำหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู; และเร่งการพัฒนา UGP281 เปปไทด์ anorexigenic ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตะกั่วสำหรับโรคอ้วนต่อจากไฮไลท์เมื่อสิ้นสุดไตรมาส

เพิ่มการสนับสนุน Tarsa เพื่อเตรียมยื่น NDA ของแคลซิโทนินในช่องปากด้วยเงินลงทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ และเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ป่วยในการศึกษา PTH ทางปากระยะที่ 2 สำหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู และได้รับเงินช่วยเหลือ 4 ล้านดอลลาร์จาก GSKAshleigh Palmer ประธานแล

ะซีอีโอของ Unigene กล่าวว่า “เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการผลักดันกลยุทธ์ของเราในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และฉันรู้สึกตื่นเต้นกับความคืบหน้าที่เราได้ทำกับหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการบำบัด บรรทัดบนสุดในเชิงบวก ผลลัพธ์ระยะที่ 3 ของแคลซิโทนินทางปากที่รายงานโดย

Tarsa ไม่เพียงแต่ตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยีการผลิตและการจัดส่งทางปากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเท่านั้น แต่เราเชื่อว่ายังลดความเสี่ยงต่อโปรแกรมการพัฒนาที่กำลังดำเนินอยู่ของเราด้วย ในระหว่างไตรมาส เรามีความก้าวหน้าอย่างมากกับโปรแกรม PTH ทางปากระยะที่ 2 ของเราที่ได้รับอนุญาตจาก GSK และการดำเนินการศึกษานี้อย่างไร้ที่ติยังคงมีความสำคัญตลอดทั้งปีที่เหลือเราเชื่อว่าเราได้วางรากฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกมหลายค

รั้งในช่วงปี 2554 และมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าที่เคยว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่จะตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพทั้งหมดของ Unigene ใหม่สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของเรา”

ภาพรวมเทคโนโลยีชีวภาพ Unigeneบริษัทกำลังขยายและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Peptelligence(TM) ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านการส่งมอบยาเปปไทด์และสินทรัพย์การผลิต ความเชี่ยวชาญและความสามารถเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของโอกาสในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การตลาดแ

บบธุรกิจกับธุรกิจของบริษัทและความคิดริเริ่มในการพัฒนาธุรกิจที่แข็งแกร่งคาดว่าจะสร้างรายได้ในระยะสั้นจากการศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและค่าบริการ และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่มีมูลค่าสูงและการชำระเงินอื่น ๆ ในช่วง 12-18 ถัดไป เดือนเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการเพิ่มมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

Unigene ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วสำหรับเทคโนโลยีการผลิตรีคอมบิแนนต์ของบริษัท โดยวิธีการของบริษัทที่ออกใบอนุญาตกระบวนการผลิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเพื่อผลิตส่วนประกอบทางเภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์แคลซิโทนินชนิดรับประทานของโนวาร์ตีส ซึ่งขณะนี้อยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน Unigene คาดว่าโนวาร์ตีสจะประกาศผลเฟส 3 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2554

ภาพรวมการบำบัด UnigeneUnigene มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาท่อส่งผลิตภัณฑ์เปปไทด์ใหม่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่งมุ่งเน้นไปที่โรคเมตาบอลิซึมและการอักเสบ บริษัทคาดว่าจะรายงานเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ด้วยโปรแกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายตลอดปี 2554

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 Unigene ได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียวที่มีการแก้ไขและปรับปรุงใหม่กับ GlaxoSmithKline (GSK) เพื่อพัฒนาและจำหน่ายยาสูตรอะนาล็อกฮอร์โมนพาราไธรอยด์ (PTH) แบบทดลองที่ผลิตซ้ำในช่องปากสำหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ Unigene มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการศึกษาระยะที่ 2 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้า 4 ล้

านดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระยะที่ 2 และยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมอีกสูงสุด 142 ล้านดอลลาร์ตามความสำเร็จของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้,

Unigene มีความก้าวหน้าอย่างมากในการศึกษา PTH ทางปากระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 Unigene ได้ประกาศขนาดยาของผู้รับการทดลองรายแรกในการศึกษาระยะที่ 2 ของ PTH ในช่องปาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน บริษัทได้ประกาศเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ป่วยของการศึกษาระยะที่

2 นี้ และเป็นผลให้ Unigene ได้รับเงินช่วยเหลือ 4 ล้านดอลลาร์จาก GSK บริษัทคาดว่าจะประกาศผลขั้นสูงสุดในเฟส 2 ก่อนสิ้นปี 2554 เมื่อการศึกษาเฟส 2 เสร็จสิ้นและจากการตรวจสอบข้อมูล GSK อาจเลือกที่จะรับผิดชอบในการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอนาคตทั้งหมด

ในปี พ.ศ. 2552 Unigene อนุญาตให้ใช้สูตรแคลซิโทนินทางปากระยะสุดท้ายแก่ Tarsa Therapeutics ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 และเตรียมสูตรแคลซิโทนินทางปากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Unigene เพื่อการค้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 Tarsa เสร็จสิ้น

การศึกษาระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 Unigene ประกาศว่าผลลัพธ์ระดับแนวหน้าที่มีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเผยแพร่โดยผู้รับใบอนุญาต Tarsa Therapeutics ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเทคโนโลยีการนำส่งยาเปปไทด์ทางปากที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท การศึกษาของ ORACAL บรรลุจุดสิ้นสุดหลักและผลลัพธ์สนับสนุนแผนการของ Tarsa สำหรับการยื่นขอยาใหม่ (NDA) ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ซึ่งตั้งเป้าไว้ก่อนสิ้

นปี 2554 การออกแบบการศึกษาและจุดสิ้นสุดได้รับการตกลงกับองค์การอาหารและยาผ่านกระบวนการประเมินพิธีสารพิเศษ (SPA) อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ Tarsa ยังวางแผนที่จะยื่นคำขออนุญาตทางการตลาด (MAA) ต่อ European Medicines Agency (EMA) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 โดย Tarsa คาดว่าข้อมูลทั้งหมดจากการศึกษาจะถูกนำเสนอในฟอรัมที่มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงที่สอง ครึ่งปี 2554

นอกจากนี้ Tarsa ยังริเริ่มการศึกษาการป้องกันโรคกระดูกพรุนระยะที่ 2 TAR01-201 ด้วยแคลซิโทนินในช่องปาก Tarsa ประกาศเพิ่มเติมในระหว่างไตรมาสว่าได้เสร็จสิ้นการคัดกรองและเริ่มสุ่มผู้ป่วยในการทดลองนี้ TAR01-201 เป็นการศึกษาแบบปกปิดสองทางเปรียบเทียบแคลซิโทนินจากปลาแซลมอนชนิดรับประทานร่วมกับยาหลอกในสตรีวัยหมดระดูประมาณ 120 รายที่มีมวลกระดูกต่ำ (ภาวะกระดูกพรุน) และมีความเสี่ยงสูงต่อการแตกหัก การศึกษาพิสูจน์แนวคิดนี้กำลังประเมินความสามารถของแคลซิโทนินในช่องปากในการป้องกันโรคกระดูกพรุนและรักษามวลกระดูกในประชากรกลุ่มนี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ร่วมกับนักลงทุนผู้ก่อตั้ง Tarsa Therapeutics Unigene ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะซื้อหุ้นสัญญาแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์จาก Tarsa เพื่อช่วยเหลือเงินทุนในการดำเนินธุรกิจของ Tarsa ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 นอกจากนี้ Unigene ยังประกาศว่า Tarsa ได้เลือกให้ Unigene ดำเนินการทดสอบความเสถียรของแคลซิโทนินในช่องปาก และจะจ่ายเงินให้ Unigene 1.04 ล้านดอลลาร์สำหรับบริการเหล่านี้

การปกปิดตัวตนและการปกป้องในระดับหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น

ในโลกของธุรกรรมดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดรูปแบบใหม่ในการจัดการการเงินและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากลักษณะการกระจายอำนาจและศักยภาพในการเติบโตทางการเงินแล้ว หนึ่งในข้อได้เปรียบที่น่าสนใจที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลนั้นอยู่ที่ขอบเขตของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ต่างจากระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาตัวกลางและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สกุลเงินดิจิทัลช่วยให้บุคคลได้รับการปกปิดตัวตนและการปกป้องในระดับหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการได้

บทความนี้เจาะลึกถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิทัล สำรวจวิธีที่พวกเขาเสริมศักยภาพผู้ใช้ด้วยความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และคำมั่นสัญญาของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

เหตุใดหลายอุตสาหกรรมเนื่องจาก iGaming จึงยอมรับ Crypto?
การเพิ่มขึ้นของการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ นั้นมีสาเหตุมาจากประโยชน์มากมายนอกเหนือจากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ตั้งแต่แพลตฟอร์มการพนันและการเดิมพันไปจนถึงการทำธุรกรรมในแต่ละวัน สกุลเงินดิจิทัลมอบข้อได้เปรียบที่ดึงดูดทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไป มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณประโยชน์เหล่านี้กัน:

ความเร็วและประสิทธิภาพ: สกุลเงินดิจิทัลช่วยให้ทำธุรกรรมได้แทบจะในทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้คนกลางและกระบวนการธนาคารแบบดั้งเดิม ประสิทธิภาพนี้แปลเป็นการชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดต้นทุนการทำธุรกรรม หากเรายกตัวอย่างคาสิโน Coinplay ที่มีชื่อเสียง ผู้คนจำนวนมากเริ่มเล่นสล็อต crypto ที่ Coinplayและเกมประเภทอื่น ๆ หลังจากนำธุรกรรม crypto ที่หลากหลายมาใช้

การเข้าถึงทั่วโลก: การเข้าถึงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การพนันออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้จากประเทศต่างๆ สามารถเข้าร่วมในเกมและวางเดิมพันได้โดยไม่ต้องกังวลกับอัตราการแปลงสกุลเงินหรือข้อจำกัดของธนาคารระหว่างประเทศ
การฉ้อโกงและการปฏิเสธการชำระเงินที่ลดลง: ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถย้อนกลับได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของกิจกรรม

การฉ้อโกงและการปฏิเสธการชำระเงิน นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การพนันออนไลน์ ซึ่งวิธีการชำระเงินแบบเดิมๆ เสี่ยงต่อการฉ้อโกงการปฏิเสธการชำระเงิน ด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัล ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถลดความสูญเสียทางการเงินและปกป้องแหล่งรายได้ของตนได้
โมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม: ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มการพนันบนบล็อกเชนใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะเพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ

และปรับปรุงแง่มุมต่าง ๆ ของการเล่นเกม เช่น การตรวจสอบการเดิมพันและการกระจายเงินรางวัล แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (DApps) เหล่านี้ช่วยลดความจำเป็นในการมีตัวกลาง เพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน

การรวมทางการเงิน: ด้วยการเปิดใช้งานการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer และยกเลิกการพึ่งพาตัวกลาง สกุลเงินดิจิทัลช่วยให้บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเข้าถึงบริการทางการเงินโดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การพนันออนไลน์ ซึ่งสามารถเจาะตลาดที่ด้อยโอกาสก่อนหน้านี้ได้
Crypto สร้างระดับความเป็นส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

สกุลเงินดิจิทัลได้เปิดศักราชใหม่ของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยภายในอุตสาหกรรม iGaming โดยจัดการกับข้อกังวลที่มีมายาวนานและปฏิวัติแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกรรม ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นประการหนึ่งคือความสามารถในการทำธุรกรรมโดยไม่

เปิดเผยตัวตน ต่างจากวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิมที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สกุลเงินดิจิทัลใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินและคีย์การเข้ารหัส ปกป้องข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และรายละเอียดทางการเงิน การไม่เปิดเผยตัวตนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคส่วน iGaming ซึ่งผู้เล่นให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและแสวงหาการป้องกันการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทัลยังช่วยป้องกันการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอีกด้วย โดยทั่วไปวิธีการชำระเงินแบบทั่วไปกำหนดให้บุคคลต้องแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตและหมายเลขบัญชีธนาคาร ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูล ด้วยการนำ crypto มาใช้กับธุรกรรม iGaming ผู้เล่นสามารถขจัดความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวและกิจกรรมฉ้อโกงได้อย่างมาก

การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ช่วยเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น สกุลเงินดิจิทัลดำเนินการบนบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจและโปร่งใส ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมได้รับการบันทึกและจัดเก็บอย่างปลอดภัย ความโปร่งใสนี้ปลูกฝังความไว้วางใจระหว่างผู้เล่นและผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถตรวจสอบบันทึกธุรกรรมได้ และข้อพิพาทหรือความคลาดเคลื่อนใด ๆ สามารถแก้ไขได้โดยใช้แหล่งที่มาของความจริงที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำโดยบล็อกเชน

การนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ยังช่วยแก้ปัญหาการฉ้อโกงการปฏิเสธการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรม iGaming ผู้เล่นฝากเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบเดิมๆ เป็นครั้งคราว และต่อมาโต้แย้งการเรียกเก็บเงินเพื่อขอเงินคืน อย่างไรก็ตาม ด้วยการยอมรับการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับ แพลตฟอร์ม iGaming สามารถลดความเสี่ยงนี้ได้ เนื่องจากธุรกรรมการเข้ารหัสลับนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้ ช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิเสธการชำระเงิน

นอกจากนี้ การบูรณาการสัญญาอัจฉริยะที่ใช้ได้กับสกุลเงินดิจิทัลบางสกุล เช่น Ethereum ยังมอบการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง สัญญาอัจฉริยะเป็นข้อตกลงอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่บังคับใช้กฎและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง พวกเขาเพิ่มความเป็นธรรมในการเล่นเกมและเปิดใช้งานกลไกการจ่ายเงินที่โปร่งใส ลดโอกาสที่จะเกิดการฉ้อโกงหรือการบิดเบือน คุณสมบัตินี้มีส่วนช่วยในสภาพแวดล้อมที่ทั้งผู้เล่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถไว้วางใจได้

โดยสรุป ความสามารถในการดำเนินธุรกรรมโดยไม่ระบุชื่อ การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกธุรกรรมที่โปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูป การป้องกันการฉ้อโกงการปฏิเสธการชำระเงิน และการบูรณาการสัญญาอัจฉริยะ ทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศที่

ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่ภาค iGaming ยังคงยอมรับ cryptocurrencies ประโยชน์ของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงจะทำให้จุดยืนของตนแข็งแกร่งขึ้นในฐานะพลังการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมRoyal Ascot ในปีนี้เริ่มต้นในวันที่ 19 มิถุนายนและดำเนินต่อไปอีกสองวัน

ผู้คนมากกว่า 600,000 คนจะมารวมตัวกันที่เมืองเบิร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ เพื่องานแข่งม้าที่ได้รับการประกาศมากที่สุดในโลก และการเดิมพันจะถูกวางทั่วโลก

เพื่อนของเราที่ SportsBetting.ag จะรับ เดิมพันจากประเทศส่วน ใหญ่ในการแข่งขัน Royal Ascot

การเดิมพันกีฬาag50.png

ในช่วงประวัติศาสตร์ 300 ปี Ascot ได้สถาปนาตัวเองเป็นสถาบันระดับชาติ โดยมี Royal Ascot เป็นศูนย์กลางของปฏิทินสังคมฤดูร้อนของอังกฤษ และเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับม้าแข่งที่ดีที่สุดในโลก

อัตราต่อรองในช่วงต้นถูกโพสต์บนเงินเดิมพันของพระราชวังเซนต์เจมส์ และเงินเดิมพันของเจ้าชายแห่งเวลส์ โดยการเดิมพันในการแข่งขันอื่นๆ จะมีให้บริการเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเดิมพันสนุกๆ อีกด้วย

ซึ่งรวมถึงราชวงศ์องค์ใดที่จะเข้าร่วมด้วย

ตาม SportsBetting.ag อัตราต่อรองแนะนำว่ากษัตริย์ชาร์ลส์จะอยู่ที่สนามตลอดห้าวัน และผู้คนยังสามารถเดิมพันสีเน็คไทของเขาหรือชุดของเคท มิดเดิลตันได้

คอสเวย์คลาสสิค +10000Chris Brewer ได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ World Series of Poker ครั้งแรกของเขา และมันไม่ใช่แค่ชัยชนะทั่วไปเท่านั้น เขาบรรลุชัยชนะด้วยจังหวะที่ไม่ดี และบรูเออร์ก็เดินจากไปด้วยเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

มันเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ Super High Roller มูลค่า 250,000 ดอลลาร์

Chris Brewer มีชิปมากกว่า 70,000,000 ชิปให้กับ Artur Martirosyan’s 32.9K Martirosyan เลี้ยงดูด้วย Ace – King และ Brewer ฟื้นคืนชีพด้วย Ace-7 ตามด้วยคู่ต่อสู้ของเขาเรียกทันที ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์แบบ all-in และ Martirosyan มีโอกาส 72 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะ

มีความล้มเหลวเกิดขึ้น คิง 9-5 และตอนนี้บรูเออร์มีโอกาสชนะเพียงสองเปอร์เซ็นต์ (มาร์ติโรยานมีโอกาส 98 เปอร์เซ็นต์ที่จะทำเช่นนั้น)

เทิร์น: 8 บรูเออร์ต้องการหนึ่งในสาม 6 วินาทีที่เหลือ (อันที่สี่? จอบที่จะทำให้คู่ต่อสู้ของเขาฟลัช) และเขาก็เข้าใจ บริวเวอร์ชนะ!!!!

ไมค์ “เดอะเม้าท์” มาตูซอฟ ตอบรับชัยชนะ

“สิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันเป็นศูนย์ครั้งในรอบ 26 ปี! แต่ฉันจะไม่ผลัก a7 ออกไปเกือบ 30bb เช่นกัน ดังนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลย ยินดีด้วย Chris Brewer เป็นคนดีรอบด้าน!”

Brewer ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในอาชีพการแข่งขันสดของเขา จนถึงขณะนี้เขาสะสมเงินได้ 15,389,190 ดอลลาร์อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์และผู้สมัครพรรครีพับลิกันคนปัจจุบันสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ คริส คริสตี้ กำลังได้รับเครดิตสำหรับบทบาทของเขาในการรับรองว่าศาลฎีกาจะยกเลิกการห้ามการพนันกีฬาในปี 2561

The New York Times ในช่วงสุดสัปดาห์รายงานว่า :

“คริส คริสตี้ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของเขากับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสถานะของเขาในฐานะอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อสร้างรายได้นับล้านในภาคธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการพนันกีฬาและเภสัชกรรม”

เพิ่มเติมจาก NY Times:

บริษัทพนันกีฬาอย่าง DraftKings ยังจ่ายเงินให้ Christie นับพันเพื่อให้คำแนะนำและล็อบบี้ผลประโยชน์ของพวกเขา ในฐานะผู้ว่าการรัฐ คริสตี้ทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายเป็นหนึ่งในจุดสัมผัสทางการเมืองของเขา และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่หอเกียรติยศการเดิมพันกีฬาอีกด้วย

แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งบอกกับสื่อว่าบริษัท Scientific Games แห่งหนึ่งจ่ายเงินให้คริสตี้ 30,000 ดอลลาร์ต่อเดือนในฐานะที่ปรึกษาในปี 2561

ppp-banner-gn-520×340.gif

และนี่ทำให้รู้สึกโกรธเคืองอยู่บ้าง

“มันเจ็บปวด คริสตี้ได้กำไรจากงานของฉัน” เรย์ เลสเนียก อดีตวุฒิสมาชิกรัฐนิวเจอร์ซีย์บอกกับโธมัส โซมัคของเราเอง

Lesniak ลงมือต่อสู้มานานทศวรรษเพื่อล้มล้างพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA) และผลักดันให้การพนันกีฬาถูกต้องตามกฎหมายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของเขาในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมของรัฐ ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่หอเกียรติยศการเดิมพันกีฬา

“สามครั้งที่เขาพยายามหยุดฉัน รายงานการเปลี่ยนแปลงของเขาแนะนำว่าอย่าเสียเงินของผู้เสียภาษีไปกับการท้าทายทางกฎหมายเพื่อทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย เขาปฏิเสธที่จะแทนที่ผู้ว่าการรัฐ Corzine ในการท้าทายทางกฎหมายของฉันซึ่งทำให้ฉันโดนผู้พิพากษา Shipp บูตในการท้าทายศาลแขวงของเรา เนื่องจากขาดจุดยืนและเขาได้ยับยั้งกฎหมายของฉันและข้อความยับยั้งของเขาถูกส่งโดย Federal Ct. ของผู้พิพากษาอุทธรณ์ Barry ในการปฏิเสธการอุทธรณ์ของเราหลังจากที่วุฒิสมาชิก Kyrillos ได้ให้ Christie ลงนามในกฎหมายของฉันโดยขู่ว่าจะแทนที่ “เนื้อที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือฉันคิดขึ้นมา

ด้วย ความท้าทายในการแก้ไข PASPA ครั้งที่สิบในขณะที่ “ผู้เชี่ยวชาญ” การเล่นเกมที่ถูกกฎหมายเยาะเย้ยโอกาสและคริสตี้แม้จะปฏิเสธฉันสามครั้งก็ยังได้รับเครดิตสำหรับมัน “เมื่อเร็วๆ นี้ Dana White ได้ประกาศการต่อสู้ทั้งสามรายการซึ่งจะเป็นกิจกรรมหลักในการ์ดกิจกรรม UFC ในอนาคต การแข่งขันแต่ละครั้งสามารถเดิมพันได้โดยอาศัย SportsBetting.agจากรัฐของคุณ ยกเว้นนิวเจอร์ซีย์ เนวาดา หรือเพนซิลเวเนีย ทั้งสามรัฐนี้มีสปอร์ตบุ๊คอื่นๆ ที่ยินดีเดิมพันในไฟต์นี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องระบุหมายเลขประกันสังคม และคุณต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป SportsBetting.ag อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปวางเดิมพันได้

การเดิมพันกีฬาag50.png

ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน SportsBetting.ag เปิดราคาต่อรองสำหรับ Cory Sandhagen กับ Umar Nurmagomedov, Sergey Spivak กับ Ciryl Gane และ Chan Sung Jung กับ Max Holloway

อัตราต่อรองสำหรับ 2 ไฟต์มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แต่การจับคู่ที่ไม่สมดุลที่สุดยังคงนิ่ง ด้านล่างนี้เป็นราคาต่อรองปัจจุบันและราคาเปิด และสามารถพบได้แบบเรียลไทม์บนหน้านี้: https://classic.sportsbetting.ag/sportsbook/martial-arts/mma

ต่อสู้ราคาต่อรอง

คอรี ซันดาเกน +250

อูมาร์ นูร์มาโกเมดอฟ -300

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราต่อรองเปิด)นโยบายการพนัน NFL อาจไม่ใช้กับตัวแทน NFL ฟรี
(19 มิถุนายน 2023) – Mike Florio จาก Pro Football Weekly ยังคงวิเคราะห์สิ่งที่เขาอ้างถึงว่าเป็นนโยบายการพนัน NFL ที่ “เกะกะและไม่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่นบางคนถูกระงับเป็นเวลาสองสามสัปดาห์และคนอื่นๆ ถูกระงับอย่างไม่มีกำหนด

และตอนนี้เขาตั้งคำถาม: นโยบายการพนันของ NFL ใช้กับผู้เล่นที่อยู่ภายใต้สัญญากับทีมเท่านั้นหรือใช้กับตัวแทนอิสระด้วย

หากใช้ไม่ได้กับตัวแทนอิสระ ผู้ เล่นที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญาจะไม่ผูกพันตามสัญญา สิ่งสำคัญที่สุดคือ ตัวแทนอิสระจะได้รับอนุญาตให้เดิมพันในเกม NFL และกิจกรรม NFL

นี่คือสิ่งที่ NFL กล่าวถึงเกี่ยวกับปัญหานี้หลังจากถามคำถาม:

“นโยบายนี้ใช้กับผู้เล่น NFL ซึ่งสหภาพกำหนดให้เป็นผู้เล่นที่อยู่ภายใต้สัญญาผู้เล่น NFL หรือกำลังมองหางานในฐานะผู้เล่น NFL (เช่น เคยเซ็นสัญญาในอดีตและกำลังพยายามหาสัญญาใหม่หรือกำลัง ตัวแทนอิสระที่ไม่ได้ร่างซึ่งไปทดลองใช้)” Brian McCarthy หัวหน้าโฆษก NFL กล่าวผ่านทางอีเมล

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นโยบายระบุไว้จริง ๆ ดังที่ Florio ชี้ให้เห็น

นโยบายการพนันมีผลบังคับใช้กับ “บุคลากร NFL” อย่างชัดแจ้ง คำดังกล่าวกำหนดโดยนโยบายการพนันดังต่อไปนี้: “เว้นแต่จะจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายนี้ใช้กับบุคลากรเต็มเวลาและนอกเวลาทั้งหมด รวมถึงพนักงานสำนักงานลีก พนักงานสโมสร ผู้เล่น เจ้าของ โค้ช ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่เกม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนามกีฬาในวันแข่งขัน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ปรึกษา และพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว”

หัวข้อข่าวฮอตปัจจุบัน
ตร.จับกุมชาย 2 คน เหตุยิงม็อบบอสซัน

Twitch Mega Streamer xQc ลงนามโดยบริษัทการพนันด้วยมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
คาสิโนเป็นหนี้ภาษีค้างชำระ 200 ล้านดอลลาร์

ผู้เล่นเพิ่งชนะรางวัล 5.2 ล้านดอลลาร์จาก WSOP โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Stunning Bad Beat
Mega UFC Bouts ประกาศด้วย Sportsbook Quick to Post Odds
Chris Christie กำลังขโมยสายฟ้าแห่งสาย แต่โอกาสล่าสุดของเขาล่ะ?

(18 มิถุนายน 2566) – นอกจากนักวิ่งแถวหน้าและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ซึ่งเราทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าดูดออกซิเจนทั้งหมดในห้องไป ในบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี GOP ไม่มีใครได้รับการพูดคุยมากไปกว่าครั้งเดียว คริส คริสตี้ ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นี้ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนในอัตราต่อรองอย่างไรก็ตาม

Ron DeSantis ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาคนปัจจุบัน (หรือที่รู้จักในชื่อ Ron DEESantis) ได้สูญเสียพื้นที่จำนวนมหาศาลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อาจเป็นผลมาจาก “สงครามกับการตื่นรู้” และการต่อสู้กับแบรนด์ Disney อันเป็นที่รักอย่างไม่อาจเอาชนะได้

ดูเหมือนว่าเลือดจะหยุดไหลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ DeSantis อย่างน้อยก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต่อรอง ตอนนี้เขาอยู่ที่ +215 เพื่อชนะการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกัน เทียบกับทรัมป์ที่ -200 นั่นเป็นเบาะสี่แต้มของอดีตประธานาธิบดี แต่ DeSantis ยังคงอยู่ในระยะที่โดดเด่น

ปัจจุบันคริสตี้มีราคาต่อรองที่สั้นที่สุดอันดับที่ 8 ที่50-1 เพื่อได้รับการเสนอชื่อ GOP ผู้เล่นอย่าง Tim Scott, Nikki Hailey และ Mike Pence มีราคาเพียงครึ่งเดียว (ในช่วง 22-1 ถึง 26-1)

แม้ว่าหมายเลขของคริสตี้จะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เขาได้เปลี่ยนจาก 75-1 เป็น 50-1 นับตั้งแต่ประกาศลงสมัคร

อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์มีบทบาทสำคัญในการฟ้องร้องเพื่อให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายที่ได้ยิน – และผ่าน – โดยศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อห้ามก่อนหน้านี้ถูกยกเลิก มากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐได้รับประโยชน์จากภาษีที่เกิดจากอุตสาหกรรมใหม่และด้วยเหตุนี้ คริสตี้จึงสามารถรับเครดิตบางส่วนได้ ไม่ว่าเขาจะต้องการใช้ประโยชน์จากความสำเร็จนี้หรือไม่ก็ตาม

คริสตีลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แม้คะแนนต่ำสุดในประวัติศาสตร์ในหมู่พรรครีพับลิกัน
ทรัมป์ล่องเรือ, แฟลตไลน์ของ DeSantis ในการเลือกตั้งแม้หลังจากการฟ้องร้องด้วยระเบิด
83% ของพรรครีพับลิกันยังคงสนับสนุนทรัมป์
ขณะนี้ Robert Kennedy Jr. ได้รับการสนับสนุน 15% ในหมู่ผู้ลงคะแนนเสียงหลักจากพรรคเดโมแครต อัตราต่อรองของ Newsom ดีขึ้น

DraftKings ต่อสู้กับผู้คลั่งไคล้เหนือ PointsBet
(17 มิถุนายน 2566) – เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้มาใหม่สู่โลกแห่งการพนันกีฬาที่มีการควบคุมประกาศความปรารถนาที่จะซื้อทรัพย์สินของ PointsBet ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าของ DraftKings ก็มาพร้อมกับข้อเสนอตอบโต้

พวกเขาจะจ่ายเงิน 195 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินสดทั้งหมดสำหรับทรัพย์สินของ PointsBet ในสหรัฐฯ ในตอนแรก Fanatics อ้างว่าข้อตกลงมีมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่าเกือบ 150 ล้านดอลลาร์

Michael Rubin CEO ของ Fanatics บอกกับ CNBC หลังจากการประกาศว่าเขาไม่เชื่อข้อตกลงนี้อย่างมากซึ่งเขามองว่า DraftKings พยายามทำให้ Fanatics ช้าลง

“เราไม่เชื่อในข้อเสนอของ DraftKings ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สิ้นหวังในการชะลอ Fanatics และ PointsBet จากการทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้น เนื่องจากราคาซื้อและภาระผูกพันทางการเงินอื่น ๆ จะมีมูลค่ารวมมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ส่วนใหญ่ของปีที่คาดการณ์ไว้- ยุติเงินสดเพียงเพื่อพยายามปิดกั้นเรา”

คนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมแสดงความกังขา

Brendan Bussmann หุ้นส่วนผู้จัดการ B2 Global บอกกับ Gaming Today ว่า:

“ข้อเสนอของวันนี้โดย DK กรีดร้องว่าจะไปที่บล็อกเพื่อป้องกันการแข่งขันออกจากตลาดและจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับกิจกรรม M&A ที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีอาจเพิ่มข้อเสนอ DK เล็กน้อย แต่บางคนจะต้องโน้มน้าวฉันว่านี่เป็นมากกว่านั้น แค่พยายามจำกัดการแข่งขันในตลาด”

“ในขณะที่เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันการเติบโตของรายได้อินทรีย์ที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา เราก็จะมองหาประโยชน์อย่างรอบคอบจากโอกาสที่น่าสนใจในการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด เช่นเดียวกับกรณีของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาของ PointsBet” Jason Robins ซีอีโอของ DraftKings กล่าว ในแถลงการณ์ “เราเชื่อว่า DraftKings อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการส่งข้อเสนอที่เหนือกว่านี้ เนื่องจากขนาดของเราและความสามารถที่สอดคล้องกันในการสร้างการทำงานร่วมกันที่มีความหมายจากการซื้อกิจการ”

ข้อตกลงทั้งสองดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลนักเนื่องจาก PointsBet ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเงินที่ตกเลือดและพวกเขามีส่วนแบ่งการตลาด 5 เปอร์เซ็นต์ในตลาดที่มีการควบคุมของสหรัฐอเมริกา

หัวข้อข่าวฮอตปัจจุบัน
ชายผู้ถูกตั้งข้อหาเปิดหนังสือกีฬาออนไลน์, โสเภณีริง
Panthers เผชิญกับความเป็นจริงใหม่ด้วยการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายที่กำลังจะมาถึง NC
ผู้เล่น NFL บอกไม่มีแฟนตาซีสปอร์ตรายวันอีกต่อไป
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเดิมพันโอลิมปิกพิเศษ: ‘ไม่ควรเดิมพันในเหตุการณ์ของพวกเขาในช่วงเวลา’

ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นโดยมีความได้เปรียบเหนือคาสิโน

ฉันเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การเชิญชวนช่องโหว่: การเล่นเพื่อความได้เปรียบในการส่งเสริมการขาย” นำเสนอโดย Darrin Hoke รองประธานฝ่ายคุ้มครองการปฏิบัติงานของ L’Auberge Casino Resort Lake Charles

มีผู้เล่นที่ได้เปรียบหลายประเภท ซึ่งนิยามอย่างหลวม ๆ ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นโดยมีความได้เปรียบเหนือคาสิโน การพูดคุยนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นประเภทหนึ่ง — ได้แก่ ผู้เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ที่สร้างทีม ใช้ ID และการ์ดของผู้เล่นที่แตกต่างกันจำนวนมาก และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอทางไปรษณีย์ของคาสิโน

ในสถานการณ์นี้ ผู้เล่นเหล่านี้เล่นตามจำนวนที่กำหนดบนไพ่แต่ละใบจากหลายสิบใบ ที่สร้างเมลพร้อมข้อเสนอเล่นฟรีในอีกสามเดือนข้างหน้า ผู้เล่นเก็บข้อเสนอการเล่นฟรีไว้ แต่อย่าเล่น เนื่องจากจำนวนจดหมายลดลง จากนั้นพวกเขาก็เล่นอีกครั้งเพื่อรับจดหมายมากขึ้น

นี่เป็นภัยคุกคามต่อคาสิโนเนื่องจากจดหมายของคาสิโนได้รับการออกแบบโดยมีความคาดหวังบางประการ:

1. จะมีการแลกจดหมายเพียงประมาณ 20% แทนที่จะเป็นอัตรา 100% ที่ทีมเหล่านี้ใช้

2. ผู้เล่นจะมาถึงคาสิโนด้วยไพ่เพียงใบเดียว

3. ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเล่นมากขึ้น (ด้วยเงินของตัวเอง) หลังจากที่ใช้การเล่นฟรีหมดแล้ว

โดยส่วนตัวแล้ว ฉันจะจัดหมวดหมู่วิธีการเฉพาะของภัยคุกคามนี้เป็นการโกง แทนที่จะจัดประเภทการเล่นที่ได้เปรียบ การใช้บัตรประจำตัวปลอมเพื่อรับบัตรของผู้เล่นเพื่อนำเงินออกจากคาสิโนถือเป็นพฤติกรรมฉ้อโกงในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่

แต่ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไร นี่เป็นปัญหาที่แท้จริง และ Hoke เสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่คาสิโนสามารถป้องกันตัวเองได้ ข้อเสนอแนะมากมายของเขาเป็นผลมาจากการได้รับสำเนา “คู่มือ” สำหรับทีม W56 ซึ่งประจำอยู่ในวอชิงตัน คู่มือนี้บอกให้สมาชิกในทีมทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ไม่เคยเก็บเงิน ไม่เคยเล่นแม้แต่เพนนีเดียวมากกว่าจำนวนการเล่นฟรี รับ 100% ของการเล่นฟรี และไม่ไปที่เครื่องเดิมสองครั้งติดต่อกัน

(Hoke ได้รับคู่มือนี้มาจากรถของผู้เล่น แน่นอนว่าผู้เล่นไม่ได้ส่งมอบคู่มือนี้โดยสมัครใจ Hoke ได้สำเนาคู่มือนี้มาได้อย่างไร และไม่ได้รับมาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ไม่ได้มีการพูดคุยกัน)

ย้อนกลับวิศวกรรมวิธีการของคู่มือ Hoke สามารถสืบค้นฐานข้อมูลสโมสรผู้เล่นของเขาและระบุผู้เล่นที่น่าสงสัยได้ เมื่อกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้เข้ามาในวันเดียวกันและเล่นติดต่อกัน (เช่นในกรณีที่ผู้เล่นคนหนึ่งใช้หลาย ID) Hoke จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นถูกถ่ายรูปและจดจำได้

หากผู้เล่นคนเดียวกันทำเช่นนี้อีกครั้ง เขาจะถูกควบคุมตัวและจับกุมบ่อยครั้ง

ขั้นตอนนี้อาจได้ผลหากสมาชิกของทีมนี้ใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นสล็อตในคาสิโนของคุณ อย่างไรก็ตาม ทุกทีมมีแนวคิดของตนเองในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ กลยุทธ์ที่ Hoke อธิบายไว้อาจใช้ได้ดีกับทีมอื่น และจะไม่ทำงานกับผู้เล่นที่ได้เปรียบที่ไม่ได้ใช้การ์ดผู้เล่นหลายใบ ถึงกระนั้น มันก็เป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่จะเพิ่มมาตรการของผู้จัดการคาสิโนเพื่อตรวจจับผู้ที่พยายามใช้ประโยชน์จากคาสิโนเอาชนะคาสิโนของเขาโดยใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย

ในงาน Global Gaming Expo 2016 ที่ยิ่งใหญ่ในลาสเวกัสในสัปดาห์นี้ มันง่ายที่จะลืมวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการพนันคาสิโนในอเมริกาไม่ใช่การแสวงหาความรู้เชิงวิชาการที่เต็มไปด้วยฝุ่น แต่เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่

การเติบโตของเกมส่วนใหญ่ตั้งแต่ห้องลับไปจนถึงห้องประชุมเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเดียว

ตามความเป็นจริงในชีวิตของ Albert “Moky” Faccinto

Faccinto ซึ่งมีอาชีพที่โดดเด่นบนพื้นคาสิโนและแผนกต้อนรับทอดยาวจากห้องเล่นไพ่ของ Steubenville ไปจนถึงความสง่างามที่ปูพรมของ Caesars Palace เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 กันยายน ขณะอายุ 91 ปี เราลาออกจากเกมแห่งชีวิตด้วยผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่โดยมีครอบครัวที่น่ารักอยู่เคียงข้างเขา ผู้บริหารคาสิโนรุ่นหนึ่งและทหารผ่านศึกที่รู้สึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหนี้สินของเขา และพิธีรำลึกด้วยความรักในวันจันทร์ที่โบสถ์ชุมชนคาทอลิกเซนต์โทมัสมอร์เพื่อเฉลิมฉลองชีวิตของเขา

หากชื่อและชื่อเล่นของ Faccinto สร้างความฮือฮาให้กับ MBA คาสิโนและผู้สร้างนวัตกรรมเกมยุคใหม่ นั่นก็น่าเสียดาย Moky บันทึกหลักสูตร MBA ของเขาบนท้องถนน โดยเริ่มต้นจากการเป็นเด็กขี้เล่นข่าวและขัดรองเท้าในเมือง Steubenville รัฐโอไฮโอ หนึ่งในศูนย์การพนันผิดกฎหมายที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังที่สุดของอเมริกา เขาเฝ้าดูการกระทำดังกล่าวก่อนที่จะมาร่วมงานกับตัวเองในฐานะพ่อค้าวัย 17 ปีที่ Venetian ในเมือง Steubenville

แฟคซินโตมีความสามารถพิเศษด้านไพ่และลูกเต๋า ข้อเท็จจริงและตัวเลข และเพียงสั้นๆ เขาก็กลายเป็นนักเดินทางในคาสิโนในรัฐโอไฮโอ อินเดียนา ฟลอริดา และสถานที่ต่างๆ ระหว่างนั้น ในสมัยนั้น Mounds Club นอกเมืองคลีฟแลนด์เกือบจะพลุกพล่านพอๆ กับโรงพนันอื่นๆ ในลาสเวกัสที่อยู่ห่างไกลออกไป

แต่ในที่สุด — และนี่คือส่วนสำคัญของวิวัฒนาการของการพนันในอเมริกา — ผู้ชายคนหนึ่งต้องการที่จะปักหลัก หยุดความร้อนที่หายไปเป็นครั้งคราว และฝึกฝนฝีมือของเขาในสถานที่ที่ถูกกฎหมายและน่านับถือ สำหรับ Faccinto และช่างฝีมือรุ่นเช่นเขา สถานที่นั้นคือลาสเวกัส

ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 การพิจารณาคดีแร็กเกตของ Kefauver ไม่ได้หยุดการพนัน แต่ได้บังคับให้มีการอพยพไปทางทิศตะวันตก Faccinto ช่วยเปิด Dunes ในปี 1955 จากนั้นเข้าทำงานที่ Fremont ภายใต้การบริหารที่ดูคุ้นเคย เมื่อเขาได้ร่วมงานกับสุภาพบุรุษ Jackie Gaughan ที่ Las Vegas Club และ El Cortez อาชีพของ Faccinto ก็ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ในเวลานั้น ไมเคิล ลูกชายของแจ็กกี้ยังเป็นวัยรุ่นและเริ่มต้นอาชีพคาสิโนด้วยตัวเอง เมื่อเขามองหาคำแนะนำที่ช่ำชองในบ่อคาสิโน Gaughan หนุ่มก็พบว่า Moky ยินดีให้ความช่วยเหลือ

“โมกี้บุกเข้ามา” Gaughan ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ South Point กล่าว “ฉันเรียนรู้วิธีจัดการกับเอล คอร์เตซในขณะที่เขาอยู่ที่นั่น หลายปีต่อมา (ลูกชายของแฟคซินโต) บิ๊กอัลบุกเข้ามาอยู่ใต้ฉัน โมกี้เป็นคนเฉียบคม ซื่อสัตย์ และเป็นผู้ชายคาสิโนที่ยอดเยี่ยม เขาอยู่เหนือคนที่เหลือในยุคนั้นไปหนึ่งก้าว เขาเข้าใจการพนัน และเข้าใจลูกค้า และฉันก็ไม่เคยเห็นโมกี้โดยไม่ยิ้มเลย”

สิ่งหนึ่งที่แยก Faccinto ออกจากคนอื่นๆ คือความใส่ใจในรายละเอียดและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมคาสิโน เมื่อรสนิยมการพนันเพิ่มมากขึ้น คนรุ่นเก่าจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทำได้

หลังจากย้ายมาเปิด Caesars Palace ในปี 1966 เขาลุกขึ้นจากหลุมลูกเต๋ามาเปลี่ยนหัวหน้า และในไม่ช้าก็พบว่าตัวเองเป็นผู้จัดการการดำเนินงานเกมทั้งหมด นอกจากนี้เขายังชนะการต่อสู้เพื่อให้เล่นสล็อตเป็นส่วนสำคัญของสมการธุรกิจที่ Caesars ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นพื้นฐานในปัจจุบัน แต่ในยุคนั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกัน

“เขาทำให้พวกเขาใส่เครื่องสล็อต” Gaughan เล่า “Moky ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสล็อตแมชชีนจาก Jackie Gaughan”

Faccinto ยังคงอยู่ที่ Caesars ตลอดอาชีพการงานที่เหลือของเขาในตำแหน่งรองประธาน โดยเกษียณในปี 1985 แต่เขาไม่เคยลืมเพื่อนเก่าของเขา และกลับมาเยี่ยมพวกเขาบ่อยครั้งที่ El Cortez

“เขาเป็นคนเฮลลูวาคนหนึ่ง” เคนนี เอปสเตน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอล คอร์เตซกล่าว “เขาอาศัยและหายใจเข้าธุรกิจคาสิโน Jackie Gaughan หรือตัวฉันเอง ถ้าเราเคยมีปัญหาหรืออะไรให้เขาพิจารณา เขาก็จะมาถึงที่นี่ในไม่กี่นาที เขาเป็นคนดี”

ครั้งหนึ่ง Faccinto เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Faccinto แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเขาไม่เคยแข่งขันกับผู้มีชื่อเสียงของ Dean Martin ลูกชายคนโปรดของ Steubenville เลย ควรสังเกตว่าตำนานแห่งความบันเทิงนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับรูเล็ต แคร็ปส์ และแบล็คแจ็ค และสามารถจัดการกับมันได้ทั้งหมด การพนันคือความจริงของชีวิตในสตูเบนวิลล์

“ถ้าคุณไม่นับ Dean Martin ผู้ชายหมายเลข 1 จาก Steubenville ก็คือ Al Faccinto Sr.” Gaughan กล่าว

เป็นเวลาหลายทศวรรษทั่วลาสเวกัส Faccinto เปรียบเสมือนแสงไฟนีออน ยากที่จะหาใครที่จำช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ที่นั่นได้

ตอนนี้เขาจากไปแล้ว คนคาสิโนรุ่นใหม่ควรจะขอบคุณที่เขามาทางนี้

John L. Smith เป็นนักข่าวและนักเขียนในลาสเวกัสมายาวนาน และเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของหอเกียรติยศสมาคมสื่อมวลชนเนวาดา

Taylor ได้กล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเสียงหลายกรณีที่ได้รับการตัดสินเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการปรับ CG Gaming การหลอกลวงเกมอึที่ Bellagio และค่าปรับครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ MGM Grand และ Venetian กรณีทั้งหมดนี้ได้ถูกกล่าวถึงในข่าวแล้ว

หน้าที่หนึ่งของ GCB คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับลูกค้า ในปี 2558 มีข้อพิพาทจำนวน 574 เรื่อง GCB ตัดสินให้แก่ลูกค้าใน 58 คดี (ประมาณ 10%) ฉันพบว่าเปอร์เซ็นต์นั้นต่ำอย่างน่าประหลาดใจ

ในปี 2558 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมถึง 230 คดี โดยสองประเด็นที่ใหญ่ที่สุดคือการยึดคะแนนผู้เล่นและการคว้าชิป

การยึดคะแนนผู้เล่นมักเกี่ยวข้องกับพนักงานคาสิโน หากฉันพบบัตรของคุณ ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดการเล่นฟรีหรือคะแนนของคุณได้ เว้นแต่ฉันจะทราบหมายเลขพินของคุณ แต่ถ้าพนักงานคาสิโนที่เป็นมิตรช่วยฉันด้วยการเปลี่ยนหมายเลขพินสำหรับบัตรของคุณเป็นหมายเลขที่ฉันจำได้ง่าย (พูดว่า “คริสต์มาส” ซึ่งพินคือ “1225”) ฉันก็จะจัดการกับบัญชีของคุณได้

พนักงานสามารถยักยอกคะแนนโดยตรง: รอจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่การเล่นฟรีจะหมดอายุ จากนั้นดาวน์โหลดการเล่นฟรีจากหลายบัญชี สิ่งนี้ไม่น่าจะถูกค้นพบโดยผู้เล่น

Chip Grabs เกิดขึ้นบ่อยที่สุดที่โต๊ะเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง แม้ว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ก็ตาม สมมติว่า “เครื่องหมาย” อยู่ทางด้านซ้ายของโจร โจรวางแขนซ้ายไว้บนราง (เพื่อบังสายตาว่ามือขวากำลังทำอะไรอยู่) และงูมือขวาไว้ใต้แขนซ้ายเพื่อช่วยตัวเองในการจับเศษของเครื่องหมาย หรืออีกทางหนึ่ง ขโมยอาจยืนอยู่ข้างหลังเครื่องหมาย เมื่อมีสาวเสิร์ฟค็อกเทลเข้ามา ทำให้เสียสมาธิ โจรก็คว้ามันฝรั่งทอดแล้วเดินจากไป

การโกงอีกรูปแบบหนึ่งเกี่ยวข้องกับการโพสต์ที่ผ่านมา (การวางเดิมพันหลังจากทราบผลแล้ว) เทย์เลอร์แสดงวิดีโอสั้น ๆ หลายรายการโดยที่การเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนสำหรับผู้ชมจำนวนมาก (แต่ก็ไม่ชัดเจนสำหรับฉันอยู่ดี) จากนั้นเขาก็อธิบายและเปิดวิดีโออีกครั้ง ปกติแล้วมันก็ชัดเจนมาก

เทย์เลอร์แสดงรูปถ่ายกลโกงและวิดีโอหลายรายการของชายเหล่านี้ “กำลังดำเนินการ” เขาต้องการให้แผนกเฝ้าระวังเฝ้าระวังคนเหล่านี้และโทรหา GCB หากมีคนใดคนหนึ่งปรากฏตัวในคาสิโนเนวาดา ผมเห็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในกลุ่มผู้ชมจ้องมองภาพเหล่านี้ ดูเหมือนจะหวังว่าจะเผาใบหน้าของพวกเขาให้กลายเป็นความทรงจำ

ฉันเป็นผู้เล่นมากกว่าพนักงานแผนกเฝ้าระวัง แต่ฉันพบว่าการพูดคุยเปิดหูเปิดตา ฉันหวังว่ามันจะไปได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงที่กำหนด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาสเวกัสถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลง ร้านอาหารเปิดปิดและถูกแทนที่ ห้องพักจะได้รับการรีเฟรชเป็นระยะ พื้นคาสิโนเปลี่ยนแสง พรม และสล็อตแมชชีนเกือบทุกวัน สิ่งนี้ไม่เพียงแค่จ้างนักออกแบบ ผู้รับเหมา และพนักงานก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเยี่ยมชมมากขึ้นและเงินมากขึ้นหากทำอย่างถูกต้อง

คาสิโนที่สร้างใหม่เป็นปรากฏการณ์เก่า (ตามมาตรฐานของลาสเวกัส) รีสอร์ท Strip แห่งแรก El Rancho Vegas เปิดให้บริการเพียงประมาณหนึ่งทศวรรษก่อนที่จะมีการปรับปรุงตัวเองใหม่ โดยแทนที่ธีมตะวันตกแบบชนบทดั้งเดิมด้วยความแวววาวของจังหวัดฝรั่งเศส โรงละครอาหารค่ำ Round-Up Room กลายเป็นโรงละครโอเปร่า The Last Frontier ใช้เวลา 13 ปีก่อนที่จะกลายเป็น New Frontier ในยุคอวกาศ และรีสอร์ทอื่นๆ ตั้งแต่ฟลามิงโกไปจนถึงริเวียรา ก็เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ ขนาด และเลย์เอาต์อยู่ตลอดเวลา

เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในลาสเวกัส ประเพณีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ มีแต่จะขยายใหญ่ขึ้นและฉูดฉาดมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ในตอนแรก เน้นไปที่การขยาย: จาก El Rancho ที่เพิ่มห้องพักขนาดเล็ก 63 ห้อง ไปจนถึงอ่าว Mandalay, Bellagio และ Venetian ที่เพิ่มอาคารใหม่ในปี 2000 จนกระทั่งเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ โรงแรมในเวกัสมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

แต่ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจใหม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบคาสิโน (ใหม่) ในปัจจุบัน การรักษาความน่าดึงดูดใจและการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดมากขึ้นคือจุดสนใจ หรือการสร้างอาคารเก่าขึ้นมาใหม่ให้เป็นทรัพย์สินใหม่ อย่างหลังได้ทำที่ Bill’s Gamblin’ Hall (เข้าสู่ Cromwell), Imperial Palace (ครั้งแรกเป็น Quad จากนั้น Linq) และ Sahara (ปัจจุบันคือ SLS และในไม่ช้าจะเป็น W Las Vegas คุณสมบัติอื่น ๆ หยุดสั้นกว่านั้นด้วย เพียงแค่สร้างห้องพักและพื้นที่สาธารณะใหม่

สถาปนิก Brad Friedmutter รู้บางสิ่งเกี่ยวกับการออกแบบ Friedmutter Group ได้ออกแบบคาสิโนและการบริการที่หลากหลายทั่วโลก ในพื้นที่ คุณอาจคุ้นเคยกับ Cosmopolitan และ Red Rock Casino Resort มากที่สุด หลังจากใช้เวลา 35 ปีที่ผ่านมาในการสร้างคุณสมบัติใหม่และช่วยให้คาสิโนออกแบบสิ่งที่มีอยู่ใหม่ เขาเชื่อว่ามีเหตุผลหลักสองประการที่คาสิโนลงทุนอย่างมากในการฟื้นฟูตัวเอง

“เหตุผลหนึ่ง” ฟรีดมัทเทอร์กล่าว “ก็คือการบำรุงรักษาและการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติเหล่านี้มีความสึกหรอมากกว่าการต้อนรับแบบดั้งเดิม: เนื่องจากมีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและมีลักษณะการสังสรรค์ ห้องพักจึงมีความสึกหรอมากกว่าที่คุณเห็นในตลาดอื่นๆ”

ฟรีดมัทเทอร์เชื่อว่าเหตุผลที่สองก็คือ คุณสมบัติที่ดีกว่าในตลาด “ต้องการดูใหม่และใหม่อยู่เสมอ” นั่นหมายถึงการละทิ้งชุดสีในทศวรรษที่ผ่านมาและตามเทรนด์การออกแบบล่าสุด ไม่ใช่ว่ารูปลักษณ์ก่อนหน้านี้ไม่ดีหรือทรุดโทรมในกรณีนี้—แต่ต้องดูใหม่เท่านั้น และนั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลูกค้าคาดหวังสิ่งนี้” Friedmutter กล่าวถึง Strip ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา “มันคือสิ่งที่แยกรีสอร์ททั่วไปส่วนใหญ่ออกจากรีสอร์ทในลาสเวกัส เราทุกคนได้ยินคนพูดเมื่อมาเยือนที่นี่ว่าทุกอย่างดูแตกต่างออกไปมาก มันเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นเต้น ส่วนหนึ่งของความน่าดึงดูดของลาสเวกัส เพื่อดูว่าใครทำอะไร ต่อไป”

ดังนั้นคาสิโนจึงคิดค้นขึ้นใหม่เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมกลับมาอีก แต่การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มีหลายระดับ Friedmutter กล่าว แม้แต่ภายในห้องพักก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการปรับปรุงที่ “นุ่มนวล ดี” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพรม ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่านและโคมไฟ และการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจมีการออกแบบห้องน้ำใหม่หรือแม้แต่ การขยายหรือย่อของแต่ละห้อง

แน่นอนว่าความเสี่ยงในการทำให้สดชื่นก็คือผู้คนมาที่ลาสเวกัสเพราะพวกเขาชอบสิ่งที่อยู่ที่นี่ การเปลี่ยนแปลงมากเกินไป เร็วเกินไป อาจทำให้แปลกแยกได้ ฟรีดมัทเทอร์ชี้ให้เห็นว่ารีสอร์ทแบบบูรณาการหลายส่วนมอบโอกาสมากมายสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติม เช่น การออกแบบสปาใหม่ ร้านอาหารที่เปลี่ยนชื่อใหม่ที่นั่น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบใหม่ใดๆ ในการต้อนรับหรือการตีพิมพ์ คือการปล่อยให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดขั้นตอน

“บางครั้งลูกค้าบอกพวกเขาว่า ‘สถานที่แห่งนี้มากเกินไป น้อยเกินไป’” ฟรีดมัทเทอร์กล่าว “และสิ่งหนึ่งที่คุณสมบัติเหล่านี้ทำคือการรับฟัง—และตอบสนอง”

ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่รูปลักษณ์ใหม่ของคาสิโนหรือนิตยสารรายสัปดาห์ที่คุณชื่นชอบอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย แต่โอกาสที่จะมีความคิดและข้อมูลของลูกค้ามากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าชอบก็ยิ่งดี หากคุณไม่ทำเช่นนั้น อย่าลืมบอกเหตุผลให้ใครสักคนทราบ เพราะรูปลักษณ์ใหม่ไม่ไกลเกินเอื้อม 7

David G. Schwartz เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเล่นเกมของ UNLV

ด้วยฤดูกาลฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความผันผวน American Gaming Association คาดการณ์ว่าแฟน ๆ ทั่วประเทศจะเดิมพัน 90 พันล้านดอลลาร์ในเกมในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม 88 พันล้านดอลลาร์ – หรือ 98 เปอร์เซ็นต์ – ของการเดิมพันทั้งหมดจะกระทำอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากการสั่งห้ามของรัฐบาลกลาง

ความกังวลเกี่ยวกับความนิยมอย่างมากของการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายได้นำกลุ่มเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมารวมตัวกันเพื่อหารือและตรวจสอบประเด็นนี้ในการประชุมสุดยอดการบังคับใช้กฎหมายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในช่วงซัมเมอร์นี้

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการพนันที่ผิดกฎหมายของ AGA จึงเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในวันนี้โดยเรียกร้องให้สภาคองเกรสยกเลิกการห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางและแทนที่ด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวด

“แนวทางการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันไม่ได้ผล แต่มันกลับเติมพลังให้กับองค์กรอาชญากรรม” ทิม เมอร์ฟี่ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กล่าว “ถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกการห้ามการพนันกีฬาในปัจจุบัน และแทนที่ด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรัฐ ปกป้องผู้บริโภค และรักษาความสมบูรณ์ของเกม”

คณะกรรมการที่ปรึกษาการพนันที่ผิดกฎหมายจัดทำคดีที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดความสนใจของฝ่ายนิติบัญญัติในแคปิตอลฮิลล์ และแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงถึงเวลาดำเนินการทางกฎหมาย ไม่มีเสียงใดที่สำคัญไปกว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อชี้แจงอันตรายของตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายที่กำลังเติบโต – และเหตุใดการห้ามจึงล้มเหลว

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายชั้นนำกลุ่มที่โดดเด่นนี้ได้ออกข้อสรุปห้าประการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “การประชุมสุดยอดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย: รายงานหลังการดำเนินการ:”

แนวทางการเดิมพันกีฬาของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันล้มเหลว
การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดอาชญากรรม
ระบบการเดิมพันกีฬาที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีการควบคุมช่วยเพิ่มการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย
รัฐต้องมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
ถึงเวลายกเลิกการห้ามเดิมพันกีฬาของรัฐบาลกลาง
นอกเหนือจากการระดมทุนในอาชญากรรมรุนแรง การโกงรายได้ที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้แฟน ๆ เดิมพันทีมโปรดของพวกเขาในตลาดที่ปลอดภัยและโปร่งใสแล้ว การแบนยังทำให้พันธมิตรการออกอากาศ NFL และผู้โฆษณาขาดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผ่านเรตติ้งที่สูงขึ้นและการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่ไม่เหมือนใคร

ผลการศึกษาของ Nielsen Sports ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ที่เดิมพัน NFL ดูเกมในฤดูกาลปกติปี 2015 มากกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เดิมพันเลยถึง 19 เกม มากกว่ามูลค่าของทั้งฤดูกาล และสร้างเรตติ้งได้มากกว่าสองเท่า เครือข่ายออกอากาศและเคเบิลหลักๆ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย

การพนันกีฬาจะเป็นจุดสนใจหลักในงาน Global Gaming Expo (G2E) ปีนี้ กรรมาธิการ NBA David J. Stern จะหารือเกี่ยวกับอนาคตของการพนันกีฬา ผลกระทบต่อกีฬาอาชีพหลัก ๆ และการขยายตัวของ NBA ควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมคาสิโนอย่างไร โอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของกีฬา eSports และการเดิมพันบนมือถือ

นำโดยพันธมิตรของเราในการบังคับใช้กฎหมายและแนวร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AGA จะยังคงผลักดันแนวทางทั่วไปในการเดิมพันกีฬาที่สร้างโอกาสสำหรับบริษัทเกมที่จะเติบโตและมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการให้กับแฟน ๆ ตลาดการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมจะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐ ลีก ชุมชน แฟนกีฬา และอุตสาหกรรมของเรา

ดูประวัติย่อของ Joe Heck เพียงครั้งเดียว ก็เข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้สมัครที่น่าเกรงขามสำหรับวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตที่ 3 ของเนวาดาตั้งแต่ปี 2554 พรรครีพับลิกันเป็นแพทย์และทหารสำรองที่มีประสบการณ์ประจำการ รวมถึงการคุมขังในอิรักด้วย ทุกวันนี้ Heck มียศเป็นนายพลจัตวาในกองหนุนของกองทัพ

ไม่ว่าเขาจะสวมเสื้อกาวน์สีขาวหรือชุดพละของกองทัพ Heck ก็ดูเป็นมืออาชีพเมื่อสวมเครื่องแบบ

แล้วเหตุใดในโลกนี้คนที่ยอมให้พันธมิตรทางการเมืองที่มีเงินมหาศาลของเขายังคงพ่นกากตะกอนใส่ร้ายใส่คู่ต่อสู้ของเขาในการชิงเก้าอี้วุฒิสภาที่ทรุดโทรมของแฮร์รี รีด อดีตอัยการสูงสุดเนวาดา แคทเธอรีน คอร์เตซ มาสโต?

Reid เป็นผู้สนับสนุนที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมเกมมานานกว่าสามทศวรรษ การเข้ามาแทนที่ของเขามีแนวโน้มที่จะเติมเต็มบทบาทสำคัญในการช่วยกำหนดอนาคตของธุรกิจคาสิโนและการท่องเที่ยวในระดับชาติ

จากมุมมองของเรซูเม่ Heck ดูเหมือนจะยากที่จะเอาชนะ แต่การสำรวจล่าสุดทำให้การแข่งขันใกล้เกินกว่าที่จะเรียกร้องได้ และฉันเดาว่าโฆษณาเกินความจริงเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไร (บางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เราเริ่มเห็นโฆษณาเชิงบวกมากขึ้นจาก Heck ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา)

ในเดือนสิงหาคม PAC ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Koch ได้ผลิตโฆษณาโจมตีโดยอ้างว่าเป็นอัยการสูงสุด Cortez Masto ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะป้องกันการล่วงละเมิดในระดับสูงโดยผู้ปกครองส่วนตัว มันทำให้เธอดูเหมือนว่าเธอกำลังโยนคุณปู่ให้กับหมาป่า แต่แม้กระทั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงคร่าวๆ ก็พบว่าจริงๆ แล้วเธอได้ร่างกฎหมายซึ่งในที่สุดก็ได้เข้าสู่กฎหมายเพื่อต่อสู้กับข้อกังวลที่ร้ายแรงอย่างเห็นได้ชัด

แต่นั่นเทียบไม่ได้กับทริปฟุ่มเฟือยที่เธอถูกกล่าวหาว่าทำ (เอ่อ ไม่จริงซะทีเดียว) หรือเธอน่าจะหมกมุ่นอยู่กับการคุกคาม Uber ที่น่าสงสาร (หัวเราะอีก.)

และการจะบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบต่ออัตราการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นก็ดูสิ้นหวังเล็กน้อย

โฆษณาของบุคคลที่สามไม่เพียงทำให้ Cortez Masto ดูเหมือนเหยื่อของการโจมตีที่ต่ำเกินไปแม้ในบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบัน แต่โคลนก็กระเด็นกลับมาที่ Heck ในการแข่งขันที่อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ระดับชาติ

ผู้สมัครทั้งสองได้รับเงินจำนวนมากจากคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองภายนอก กลุ่มต่างๆ เช่น Americans For Prosperity และ Freedom Partners Action Fund ซึ่งทั้งสองกลุ่มรับประกันโดย Charles และ David Koch ได้ทุ่มเงินหลายแสนดอลลาร์ในการแข่งขันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นโฆษณาโจมตีทางโทรทัศน์ที่ใช้ปืนกลข้ามคลื่นวิทยุ

ไม่มีอะไรใหม่หรือผิดกฎหมายในยุค Citizens United และพันธมิตรของ Cortez Masto ก็ได้วาดภาพที่น่ากลัวเกี่ยวกับ Heck ด้วยเช่นกัน

แต่ต้องขอบคุณความพยายามที่ต่ำต้อยของเพื่อนทางการเมืองของเขา ตอนนี้ Heck กำลังถูกโจมตีด้วยโฆษณาทางการเมืองที่มีนายอำเภอ Washoe County Todd Vinger, เจ้าหน้าที่ Mike Ramirez และ Sgt. Michelle Jotz ที่กล่าวหา Masto อย่างผิดๆ และมีกัปตันเมโทรแลร์รี เบิร์นส์ อดีตผู้บัญชาการหน่วย SWAT ที่เกษียณอายุแล้ว ยืนหยัดเพื่อมาสโต

พูดคุยอย่างมืออาชีพในชุดเครื่องแบบ นอกจากนั้น อดีตผู้ว่าการรัฐและวุฒิสมาชิกสหรัฐที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ริชาร์ด ไบรอัน ยังชั่งน้ำหนักกับคำกล่าวอ้างที่น่ารังเกียจ และคุณยังได้รับการตำหนิอย่างมากต่อเฮคและพันธมิตรทางการเมืองของเขา – สร้างขึ้นและอำนวยความสะดวกโดยเฮคและพันธมิตรทางการเมืองของเขา

ความร้ายกาจที่ร้ายแรงของ Heck ยังมุ่งความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่า Masto ได้รับการรับรองจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากมายสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเธอในฐานะอัยการสูงสุด

พูดในสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับ Cortez Masto เรียกเธอว่าโครงการสัตว์เลี้ยงของ Harry Reid โต้แย้งว่าเธอมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในฐานะอัยการสูงสุด และเร็วเกินไปที่จะให้เครดิตสำหรับความสำเร็จ และช้าเกินไปที่จะเน้นข้อบกพร่องในสำนักงานของเธอ

ทุกคนรู้ดีว่าการเมืองเป็นธุรกิจที่อยู่ใต้เข็มขัด บางครั้งมันทำให้ UFC นองเลือดดูเหมือนการเต้นรำแบบสแควร์ตอนมัธยมต้น และดูเหมือนว่าเงินสดไหลอย่างไม่สิ้นสุดจากทั้งสองฝ่ายของการแข่งขัน Heck-Masto จากแหล่งนอกรัฐมีแต่จะเพิ่มปริมาณเท่านั้น นั่นคือความเป็นจริงของการเมืองครั้งใหญ่ แต่ผู้สนับสนุนที่ร่ำรวยของ Joe Heck ที่ต้องจัดการกับโคลนที่น่ารังเกียจและไม่ถูกต้องจากด้านหลังม่าน PAC กลับไม่ช่วยเหลือผู้สมัครเลย

การวิจัยพบว่าอุณหภูมิในห้องเรียนที่สูงอาจทำให้การเรียนรู้ยากขึ้น

การวิจัยพบว่าอุณหภูมิในห้องเรียนที่สูงอาจทำให้การเรียนรู้ยากขึ้น วันเรียนที่ร้อนอบอ้าวทำให้เกิดความยากลำบากในการมีสมาธิ ง่วงนอน พลังงานลดลง และแม้แต่ความจุความจำก็ลดลงด้วย

เขตการศึกษาในท้องถิ่นมีนโยบายสำหรับเหตุการณ์ความร้อนจัด อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่สูงขึ้นหมายความว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากอีกต่อไป

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาถูกบังคับให้ใช้ “ วันที่อากาศร้อน ” มากขึ้น ซึ่งทำให้วันเรียนสั้นลงเนื่องจากห้องเรียนที่ร้อนเกินกว่าที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งนี้เกิดขึ้นในสถานที่ตั้งแต่เดนเวอร์ไปจนถึงบัลติมอร์และคลีฟแลนด์

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิรวมกันเป็นแนวโน้มระดับชาติที่ว่าอุณหภูมิตามฤดูกาลจะสูงขึ้นทั้งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ตัวอย่างเช่น ทั้งโรดไอส์แลนด์และนิวเจอร์ซีย์มีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงสูงกว่า 3 องศาฟาเรนไฮต์ (1.7 องศาเซลเซียส) แทนที่อุณหภูมิสูงจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของนักเรียน แต่เหตุการณ์ความร้อนเหล่านี้กลับเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงปีการศึกษาด้วย นักเรียนในปัจจุบันในหลายเมืองกำลังเริ่มต้นและสิ้นสุดปีการศึกษาในห้องเรียนที่มักจะมีอุณหภูมิเกิน 80 F (27 C)

การอัพเกรดราคาแพง
ปัญหาวันที่อากาศร้อนมากขึ้นเกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในช่วง40 ปี ที่ผ่าน มา จำนวนวันที่อุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ โดยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเมืองใหญ่ทางตอนเหนือ ตัวอย่างเช่น ชิคาโกพบว่าจำนวนวันที่เกิน 80 องศาในช่วงปีการศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 27 วันในปี 1970 เป็น32 วันในปี 2020และคาดการณ์ว่าจะเป็น 38 วันภายในปี 2025 การเพิ่มขึ้นเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในสองลักษณะที่แตกต่างกัน

โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศเย็นกว่าปกติ โดยเฉพาะโรงเรียนเก่าๆ จะต้องได้รับการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายสะสม4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกที่อากาศอบอุ่นกว่าแบบดั้งเดิม ระบบที่มีอยู่จำนวนมากจะต้องได้รับการอัปเกรด ด้วยต้นทุนที่คาดการณ์ไว้เกิน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น ฟิลาเดลเฟีย ชิคาโก และลอสแอนเจลิส ซึ่งความพยายามที่มีอยู่และความต้องการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเกิน500 ล้านดอลลาร์ 1.5 พันล้านดอลลาร์ และ 600 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ เขตขนาดใหญ่เหล่านี้มีอาคารเก่าๆ จำนวนมากที่ต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าและโครงสร้างเพื่อรองรับระบบปรับอากาศใหม่

สำหรับโรงเรียนทุกแห่ง แม้แต่โรงเรียนที่ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดระบบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้งาน ระบบปรับอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่จะเกิน1.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

ประเด็นเรื่องทุน
เนื่องจากเขตการศึกษาต้องพึ่งพาภาษีท้องถิ่นหรือมาตรการพันธบัตรเพื่อเป็นเงินทุนแก่ระบบโรงเรียน เขตในพื้นที่ร่ำรวยจึงมีโอกาสได้รับเงินทุนมากขึ้นผ่านการเพิ่มภาษีหรือมาตรการพันธบัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุมัติ

ในทางตรงกันข้าม เขตที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลที่ร่ำรวยน้อยกว่า รวมถึงเทศมณฑลเบลล์รัฐเคนตักกี้ สกอตต์เคาน์ตี้ เทนเนสซี; และเมือง DeKalb Countyรัฐแอละแบมา เผชิญกับความท้าทายในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยไม่มีเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงิน เนื่องจากรายได้ครัวเรือนสำหรับทั้งเขตอยู่ในระดับ 20% ล่างสุดของค่าเฉลี่ยของประเทศ หรือน้อยกว่า43,000 ดอลลาร์ต่อปีเขตเหล่านี้จึงไม่สามารถรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้

ในเรื่องนี้ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนกลายเป็นประเด็นเรื่องความเสมอภาค แม้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อเด็กทุกคน แต่ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นและความสามารถในการปรับตัวกลับไม่เท่ากัน

คน 4 คนถือป้ายประท้วงอุณหภูมิสูงในห้องเรียนของโรงเรียน
ผู้ประท้วงในปี 2019 เรียกร้องความยุติธรรมสำหรับนักเรียนเดนเวอร์ที่ไปโรงเรียนในอาคารเก่าที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เฮเลน เอช. ริชาร์ดสัน/เดอะเดนเวอร์โพสต์
โซลูชั่นที่ไม่ยั่งยืน
เขตการศึกษาหันมาใช้หน้าต่างแต่ละบานเพิ่มมากขึ้นเพื่อ จัดการกับความร้อนจัด ในห้องเรียน อย่างไรก็ตาม หน่วยหน้าต่างไม่ได้ทำให้สำนักงานภายในเย็นลง ไม่สามารถหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนอากาศภายในห้องเรียนได้ และจะไม่เป็นไปตามอายุการใช้งานที่คาดหวังเนื่องจากการใช้งานที่กว้างขวาง นอกจากนี้ ยังสร้างรูปแบบการระบายความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอและการรบกวนในห้องเรียนเนื่องจากเสียงรบกวน แม้ว่าโซลูชันเหล่านี้จะได้รับความนิยมจากมุมมองด้านงบประมาณเบื้องต้น แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ไขวิกฤติในห้องเรียนที่ร้อนแรงได้

ในกรณีที่ระบบเครื่องกลไม่ใช่ทางเลือกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ เขตการศึกษากำลังมองหาที่จะเปลี่ยนแปลงปีการศึกษาให้เริ่มช้าหรือสิ้นสุดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดสำหรับแนวทางนี้เนื่องจากมีข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับจำนวนวันในปีการศึกษา โรงเรียนบางแห่งถึงกับทดลองการเรียนรู้ทางไกลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาอุณหภูมิที่สูงมาก

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบก็คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจะต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งหรืออัพเกรดระบบปรับอากาศ ชำระค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้น หรือออกแบบอาคารเรียนใหม่เพื่อเพิ่มความเย็นตามธรรมชาติ เมืองและรัฐต่างๆโต้แย้งว่าบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศาลฎีกาเริ่มวาระประจำปีในวันที่ 4 ตุลาคม 2021 โดยมีวาระการประชุมที่อัดแน่นไปด้วยการกล่าวอ้างการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 3 ครั้ง เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสิทธิทางศาสนา ประการที่สองเกี่ยวกับสิทธิปืน

และกรณีที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้คือการท้าทายสิทธิในการทำแท้ง รัฐหลายแห่งกำลังขอให้ผู้พิพากษาพิจารณาทบทวน Roe v. Wade ซึ่งเป็นคำตัดสินสำคัญในปี 1973 ที่กำหนดสิทธิตามรัฐธรรมนูญสำหรับผู้หญิงที่จะยุติการตั้งครรภ์ โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อทางศีลธรรมของพลเมืองคนอื่นๆ

การทำแท้ง
กรณีนี้คือ Dobbs v. Jackson Women’s Health สภานิติบัญญัติของรัฐมิสซิสซิปปี้ผ่านกฎหมายอายุครรภ์ในปี 2018 โดยห้ามการทำแท้งหลังจากผ่านไป 15 สัปดาห์ กฎหมายดังกล่าวถูกท้าทายและกำลังถูกระงับชั่วคราวจนกว่าศาลฎีกาจะได้ยินข้อโต้แย้งในวันที่ 1 ธันวาคม โดยคาดว่าจะมีคำตัดสินภายในเดือนมิถุนายน 2565

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ศาลฎีกาได้ยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับผู้หญิงในการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับการคลอดบุตรจนกระทั่งถึงขั้นมีชีวิตได้โดยที่ทารกในครรภ์สามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองนอกครรภ์ ซึ่งก็คือประมาณ 24 สัปดาห์ ของการตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตาม หลายรัฐได้ผ่านกฎหมายที่มีเจตนาท้าทายรัฐธรรมนูญของ Roe โดยลดเกณฑ์ลงเหลือ 15 สัปดาห์ เช่น ในมิสซิสซิปปี้ หรือหกสัปดาห์ในเท็กซัส สภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันในรัฐเหล่านั้นหวังว่าศาลฎีกาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมมากกว่าจะคว่ำหรือแก้ไขคำตัดสินปี 1973

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว กับการทำแท้งยังคงมีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่งในยุคแห่งการแบ่งขั้ว ทางการเมือง ตั้งแต่ปี 1970 ถึงปัจจุบันชาวอเมริกันประมาณ 20%เชื่อมาโดยตลอดว่าการทำแท้งควรเป็นสิ่งผิดกฎหมายในทุกสถานการณ์ อีกกลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเชื่อว่าควรถูกกฎหมายในทุกสถานการณ์ และกลุ่มชาวอเมริกันที่ใหญ่ ที่สุด– ประมาณ 50% – พอใจกับความพร้อมทางกฎหมายโดยมีข้อจำกัดบางประการ

คำถามทางกฎหมายที่สำคัญมาตั้งแต่ปี 1973 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคดีต่อหน้าศาล คือ ข้อจำกัดประเภทใดที่ควรได้รับอนุญาต

ผู้พิพากษาจะพิจารณาข้อถกเถียงที่ยืดเยื้อมายาวนานว่ารัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิในการเลือกหรือไม่ หรือการทำแท้งอยู่นอกขอบเขตของสิทธิและอยู่ในขอบเขตของการปกครองด้วยเสียงข้างมากโดยสมบูรณ์หรือไม่ที่จะต้องตัดสินโดยกฎหมายทั่วไป

แต่ยังมีคำถามที่สองที่ถูกกล่าวถึงใน Roe ซึ่งมักถูกมองข้ามไปว่า ทารกในครรภ์คือบุคคลที่มีสิทธิเช่นกัน หรือแทนที่จะเป็นว่าทารกในครรภ์เป็นลักษณะของหญิงตั้งครรภ์ที่มีสิทธิเหนือกว่าหรือไม่ รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำถามเชิงวิพากษ์ประการที่สอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคดีในรัฐมิสซิสซิปปี้

ศาลในปี พ.ศ. 2516 ตัดสินว่าความเป็นบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิหรือรอจนกว่าจะเกิด แต่จะเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ณ จุดที่มีชีวิตอยู่ ดังนั้น ตามข้อมูลของ Roe รัฐต่างๆ สามารถสั่งห้ามการทำแท้งได้หลังจากผ่านไป 24 สัปดาห์ แต่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้

ในฐานะผู้สังเกตการณ์การเมืองด้วยรัฐธรรมนูญฉันสงสัยว่าหากศาลตัดสินคำถามนี้เป็นครั้งแรก ผู้พิพากษา 6 คนน่าจะยืนยันว่ารัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิในการทำแท้งโดยเฉพาะ แทนที่จะปล่อยให้การตัดสินใจนั้นอยู่ที่แต่ละรัฐ พวกเขายังอาจเชื่อด้วยว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของความเป็นบุคคล และเมื่อการทำแท้งสามารถถูกจำกัดได้ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละรัฐ

แต่โรมีผลใช้บังคับมาเกือบ 50 ปีแล้ว และมักถูกมองว่าเป็น ” ตัวอย่างที่ดีเยี่ยม ” โดยมีอำนาจมากกว่าการตัดสินใจที่มีมายาวนานอื่นๆ หัวหน้าผู้พิพากษา จอห์น โรเบิร์ตส์ ได้แสดงความเคารพอย่างสูงต่อการปฏิบัติตามแบบอย่างดังกล่าว ในขณะที่ผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมบางคน เช่น ซามูเอล อาลิโต และคลาเรนซ์ โธมัส เชื่อว่าแบบอย่างนั้นไม่มีเหตุผลที่จะยืดเยื้อสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความผิดพลาด ไม่ว่าศาลจะปล่อยให้ Roe ไม่ถูกรบกวน ล้มล้าง Roe โดยสิ้นเชิง หรือรักษาหลักการของสิทธิในการทำแท้งในขณะที่อนุญาตให้รัฐลดเกณฑ์ความเป็นบุคคลของทารกในครรภ์จาก 24 สัปดาห์เหลือ 15 สัปดาห์หรือต่ำกว่านั้น เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้

ฝูงชนถือป้ายเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนหน้าอาคารศาลฎีกาสหรัฐ
คดีเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับอาวุธปืนในศาลฎีกามีแนวโน้มที่จะดึงดูดความสนใจและการเคลื่อนไหวอย่างมาก ดึงภาพ Angerer / Getty
ปืน
ศาลตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในการพกพาอาวุธเพื่อการคุ้มครองส่วนบุคคลในคำตัดสินสำคัญในDC v. Hellerในปี 2008 และMacDonald v. Chicagoในปี 2010 สิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินก็คือสิทธินั้นขยายออกไปไกลแค่ไหนนอกบ้าน รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจำกัดสิทธิ์ในการปกป้องบ้านได้หรือไม่ หรือประชาชนมีสิทธิที่กว้างกว่าในการพกพาอาวุธที่ซ่อนอยู่ขณะออกไปในสังคม?

ในNew York Rifle & Pistol Association v. Bruenโจทก์โต้แย้งว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สองจำเป็นต้องมีบางสิ่งที่มากกว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันในการจำกัดใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนที่ซ่อนเร้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ในทางเทคนิคแล้ว พลเมืองส่วนบุคคลสามารถได้รับใบอนุญาตได้ แต่ข้อกำหนดที่เข้มงวดในนิวยอร์กหมายความว่าในทางปฏิบัติแทบไม่มีการออกใบอนุญาตเลย

ในมุมมองของโจทก์ กฎที่กำหนดให้ต้องมี ” สาเหตุที่เหมาะสม ” ในการมอบใบอนุญาต เช่น การตกอยู่ในอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากแหล่งที่ทราบ จะจำกัดสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคล แทนที่จะใช้ร่างพระราชบัญญัติสิทธิกับประชาชนทั่วไป ศาลจะต้องขีดเส้นแบ่งว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สองจะขยายไปถึงที่ไหนและกับใคร

ศาสนา
แนวโน้มที่ชัดเจนในศาลปัจจุบันคือการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึ้น เรื่องนี้ย้อนกลับไปถึง คำตัดสินของ Hobby Lobbyเมื่อปี 2014 ซึ่งอนุญาตให้ธุรกิจทางศาสนาเรียกร้องการยกเว้นจากกฎหมายการดูแลสุขภาพที่พวกเขากล่าวว่าละเมิดความเชื่อของตน ล่าสุด ในการประชุมFulton v. Philadelphiaในเดือนมิถุนายน 2020 ศาลตัดสินให้องค์กรการกุศลทางศาสนาที่ถูกแยกออกจากโครงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของเมืองฟิลาเดลเฟีย เนื่องจากองค์กรปฏิเสธที่จะให้บริการคู่รักเพศเดียวกันที่ประสงค์จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรืออุปถัมภ์เด็ก .

คำตัดสินล่าสุดหลายคำที่ขยายเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้รับการตัดสินในหมู่ผู้พิพากษาด้วยสกอร์ 7-2 หรือ 9-0 โดยมีเพียงผู้พิพากษาที่มีแนวคิดเสรีนิยมมากที่สุดสองคนเท่านั้น คือ Ruth Bader Ginsburg และ Sonia Sotomayor ซึ่งบางครั้งก็ไม่เห็นด้วย ตอนนี้ Sotomayor ยืนอยู่คนเดียวในคำตัดสินที่จะไป 8-1 หรือกับพวกเสรีนิยมสายกลางอีกสองคนที่ไม่เห็นด้วยเช่นกัน 6-3

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาสนามาพบกับการศึกษาของประชาชน ความแตกแยกในศาลจะทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมและพวกเสรีนิยม ในปี 2020 ผู้พิพากษา 5 คนได้ยกเลิกการยกเว้นเครดิตภาษี 150 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนเมื่อนำไปใช้กับโรงเรียนสอนศาสนา โดยกล่าวว่าหากรัฐให้ผลประโยชน์เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนทางโลก ก็ไม่สามารถปฏิเสธโอกาสเดียวกันนี้ให้กับผู้ปกครองที่เลือกศาสนา โรงเรียน ผู้พิพากษาสี่คนไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าการระดมทุนที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนสอนศาสนาเป็นการละเมิดการแก้ไขครั้งแรกโดยสร้างความพัวพันระหว่างรัฐบาลกับศาสนาโดยไม่อาจยอมรับได้

ในปีนี้ ศาลจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้หลักการเดียวกันนี้ในการพิจารณาคดีทุนในระดับที่ใหญ่กว่าหรือไม่ รัฐเมน ซึ่งชุมชนหลายแห่งไม่มีโรงเรียนรัฐบาลในท้องถิ่น จะคืนเงินค่าเล่าเรียนของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน แต่โรงเรียนสอนศาสนาเอกชนไม่จ่ายค่าเล่าเรียนเท่ากัน

ในCarson v. Makinศาลจะตัดสินว่ารัฐอาจปฏิเสธผลประโยชน์สาธารณะโดยอ้างว่ารัฐจะถูกนำมาใช้เพื่อชำระค่าสอนศาสนาอย่างชัดเจน หรือการแก้ไขครั้งแรกกำหนดให้มีการปฏิบัติทางการเงินที่เท่าเทียมกันโดยสิ้นเชิงสำหรับโรงเรียนเอกชนทางศาสนาและฆราวาสหรือไม่

ในแต่ละคดีสำคัญทั้งสามคดีนี้ศาลซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษารูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก ซึ่งถูกแทนที่โดยเอมี โคนีย์ บาร์เร็ตต์ อาจขับเคลื่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกาไปในทิศทางใหม่ ในที่สุด Britney Spears ก็ได้ความปรารถนาของเธอ: ผู้พิพากษาสั่งพักงานพ่อของเธอในฐานะนักอนุรักษ์ประมาณสองเดือนครึ่งหลังจากที่เธอบอกต่อศาลว่าเขากำลังทำลายชีวิตของเธอ

ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2021 แมทธิว โรเซนการ์ท ทนายความของ Spears กล่าวถึง Jamie Spears ว่าเป็น “ผู้ชายที่โหดร้าย เป็นพิษ และล่วงละเมิด” และอ้างถึงรายงานล่าสุดใน The New York Times ว่าเขาได้จัดตั้งเครื่องมือเฝ้าระวังที่เข้มข้นเพื่อติดตามและ ควบคุมลูกสาวของเขา ก่อน หน้านี้ Britney Spears อ้างว่าพ่อของเธอขัดขวางไม่ให้เธอมีลูกด้วยซ้ำ

การยุติการอนุรักษ์โดยสิ้นเชิงหรือไม่นั้น ยังไม่มีการตัดสินใจจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน หากต้องการ ยุติการ เป็นผู้พิทักษ์กฎหมายแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ต้องยื่นคำร้องเพื่อแสดงว่าไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

กรณีของ Spears เป็นเรื่องผิดปกติ: โดยทั่วไปแล้ว ผู้ดูแลมักจะไม่บังคับใช้กับบุคคลที่ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรง นับตั้งแต่มีการกำหนดตำแหน่งผู้พิทักษ์ของเธอในปี 2551 สเปียร์สได้ออกทัวร์ทั่วโลกออกอัลบั้ม 4 อัลบั้ม และทำรายได้ 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสมตามกฎหมายในการจัดการการเงินหรือร่างกายของเธอเอง

แต่มันแสดงให้เห็นว่านักอนุรักษ์นิยมถูกละเมิดได้ง่ายเพียงใด ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สมาชิกสภาคองเกรสบางคนกำลังพิจารณาวิธีที่จะออกกฎหมายปฏิรูประบบที่ดำเนินการโดยรัฐ

นักอนุรักษ์คืออะไร?
ฉันสอนเกี่ยวกับนักอนุรักษ์ในหลักสูตรเรื่องอายุและกฎหมาย และได้เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก อย่างกว้างขวาง

Conservatorships คือการจัดการทางกฎหมายที่ให้บุคคลที่สามควบคุมบุคคลอื่นได้ มีเพียงศาลเท่านั้นที่สามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ และมีเพียงศาลเท่านั้นที่สามารถเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ได้ บุคคลที่รับผิดชอบกิจการของบุคคลนั้นเรียกว่าผู้พิทักษ์หรือผู้ปกครองในบางรัฐ

นักอนุรักษ์มีมานานหลายศตวรรษและเป็นกลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้คน ซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆซึ่งถือว่าไม่สามารถดูแลตัวเองหรือการเงินได้

นักอนุรักษ์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาล และโดยทั่วไปจะต้องส่งรายงานประจำปีต่อศาล และกฎหมายแคลิฟอร์เนีย ซึ่งคล้ายกับกฎในรัฐส่วนใหญ่กำหนดให้ศาลต้องตรวจสอบ นักอนุรักษ์แต่ละรายเพื่อป้องกัน การละเมิด และให้แน่ใจว่านักอนุรักษ์กำลังดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเรื่องนี้

นักอนุรักษ์มักมีอำนาจกว้างขวาง
Jamie Spears ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์โดยศาลแห่งแคลิฟอร์เนียในปี 2551 ตั้งแต่นั้นมา มีรายงาน ว่าเขาได้รับค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์

ในช่วงเวลาต่างๆ Jamie Spears ทำหน้าที่เป็นทั้ง “ผู้พิทักษ์บุคคล” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่สามารถทำการตัดสินใจทางการแพทย์และการตัดสินใจส่วนตัวอื่นๆ ในนามของบุคคลอื่น เช่นเดียวกับ “ผู้พิทักษ์ทรัพย์สิน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงิน การตัดสินใจ ล่าสุด ก่อนที่เขาจะถูกถอดออกในวันที่ 29 กันยายน สเปียร์สรับหน้าที่เพียงบทบาทที่สองเท่านั้นขณะที่โจดี มอนต์โกเมอรี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านความไว้วางใจและผู้ดูแลส่วนบุคคลที่มีใบอนุญาต เป็นผู้ดูแลรักษาบุคคลดังกล่าวของบริทนีย์ สเปียร์ส

ผู้พิพากษาแคลิฟอร์เนียอนุมัติให้นักบัญชี จอห์น ซาเบลเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเจมี สเปียร์ส ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สิน อย่างน้อยก็จนถึงการพิจารณาคดีในวันที่ 12 พ.ย. ที่จะตัดสินว่าตำแหน่งผู้พิทักษ์จะสิ้นสุดลงหรือไม่

แม้ว่ามาตรฐานในหลายรัฐคือการกำหนดข้อจำกัดให้น้อยที่สุดเพื่อให้บุคคลนั้นรักษาสิทธิ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อำนาจของนักอนุรักษ์ก็อาจกว้างขวางได้ และบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของบุคคลอาจสูญเสียสิทธิในการสมรส ทำพินัยกรรม ลงคะแนนเสียง หรือยินยอมให้เข้ารับการรักษาพยาบาล

และการแต่งตั้งนักอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องง่าย แคลิฟอร์เนียต้องการ “หลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ”ว่ามีความจำเป็น กฎหมายยังระบุด้วยว่าบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับการเป็นตัวแทน อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่บังคับกับ Spears นั้นเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

การละเมิดของนักอนุรักษ์และการกำกับดูแล ‘โรคโลหิตจาง’
อำนาจที่กว้างขวางและสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของฉัน Nina Kohn มีลักษณะเป็นการกำกับดูแลแบบ “โลหิตจาง”ทำให้นักอนุรักษ์ตกอยู่ภายใต้การละเมิดหลายรูปแบบ ตั้งแต่การกำหนดข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นต่อบุคคลไปจนถึงการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาด ไม่มีอะไรสามารถทำได้หากไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการละเมิด

รายงานของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อปี 2010 ระบุข้อกล่าวหาหลายร้อยข้อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางร่างกาย การละเลย และความไม่เหมาะสมทางการเงินโดยนักอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน และในทางกลับกัน มักหมายความว่าครอบครัวของเหยื่อได้รับผลกระทบ โดยไม่เพียงสูญเสียมรดกที่คาดหวัง แต่ยังติดต่อกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลอีกด้วย

บทความของชาวนิวยอร์กเมื่อปี 2017 เกี่ยวกับผู้ปกครองที่ไม่เหมาะสมเน้นถึงกรณีของเอพริล พาร์กส์ที่ถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 40 ปีในข้อหาประพฤติทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักอนุรักษ์จำนวนมากที่เธอดูแล เธอยังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อของเธอ

แต่นอกเหนือจากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้ ไม่มีใครรู้ถึงความสำคัญของปัญหาด้วยซ้ำ นั่นเป็นเพราะว่าหน่วยงานอนุรักษ์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐ และแต่ละรัฐจะจัดการกับการจัดเก็บภาษีและการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน รายงานของวุฒิสภาปี 2018 พบว่ารัฐส่วนใหญ่ไม่สามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ได้

ศูนย์ศาลแห่งรัฐแห่งชาติประมาณไว้ในปี 2559 ว่าผู้ใหญ่1.3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การดูแลบางอย่าง ซึ่งคิดเป็นทรัพย์สินประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่รายงานก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าจำนวนคดีอาจมากกว่าสองเท่า

แทบไม่มีข้อมูลว่านักอนุรักษ์ใช้อำนาจในทางที่ผิดบ่อยเพียงใด หรือเมื่อมีการบังคับใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมโดยนักอนุรักษ์

[ ผู้อ่านมากกว่า 110,000 รายอาศัยจดหมายข่าวของ The Conversation เพื่อทำความเข้าใจโลก ลงทะเบียนวันนี้ .]

‘เสรีบริทนีย์’ อาจนำไปสู่การปฏิรูป
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเผยแพร่ประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น

ภาพยนตร์ Netflix ปี 2020 เรื่อง ” I Care a Lot ” บอกเล่าเรื่องราวของผู้พิทักษ์ที่ล่วงละเมิดสมมติ รับบทโดยโรซามันด์ ไพค์ ซึ่งได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากลูกโลกทองคำจากบทบาทนี้ และตอนปี 2020 ของซีรีส์สืบสวนเรื่อง “Dirty Money” เล่าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหา ว่าเป็นการละเมิดผู้ปกครองโดยทนายความหลายคน รวมถึงคนที่ยื่นฟ้องในเวลาต่อมาโดยอ้างว่าหมิ่นประมาท

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 The New York Times ออกอากาศ ” Framing Britney Spears ” ซึ่งบันทึกเรื่องราว “การต่อสู้ที่ยาวนานหลายปีภายใต้” การเป็นผู้พิทักษ์ของเธอ นักข่าวของ Times ยังเปิดเผยบันทึกของศาลที่เป็นความลับซึ่งแสดงให้เห็นว่า Britney Spears ไม่พอใจกับพ่อของเธอตั้งแต่ปี 2014 เป็นอย่างน้อย ตัวอย่างเช่น พนักงานสอบสวนของศาลในปี 2016 เขียนว่านักอนุรักษ์ “กลายเป็นเครื่องมือที่กดขี่และควบคุมเธอ”

ขณะนี้ สมาชิกสภาคองเกรสที่ไม่เห็นด้วยในเชิงอุดมการณ์เหมือนกับ Texas Sen. Ted Cruz และ Sen. Elizabeth Warren ในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้เข้าร่วมโครงการ “Free Britney”และกำลังผลักดันให้มีการปฏิรูปการอนุรักษ์และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการทางกฎหมาย

ในขณะที่รัฐต่างๆ ได้ทำการปรับปรุงบางอย่างเช่น เรียกร้องให้นักอนุรักษ์นิยมมีอิสระมากขึ้นและทางเลือกที่มีข้อจำกัดน้อยลงแทนนักอนุรักษ์ ผู้สนับสนุนการปฏิรูป เช่น โคห์นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ กล่าวว่า จำเป็นต้องมีมากกว่านี้เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลและป้องกันการละเมิด รวมถึงการกำกับดูแลที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น . ฤดูร้อนปี 2021 อากาศร้อนจัดทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เพียงห้านาทีในห้องพักใต้หลังคาที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนเปียกโชกและหน้ามืดตามัว ตามที่พวกเราคนหนึ่งค้นพบในช่วงคลื่นความร้อนในรัฐวอชิงตัน มันเป็นความร้อนแบบที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว คิด หรือทำอะไรได้เลย

ในบางส่วนของสหรัฐอเมริกา ผู้คนทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนแล้วกลับบ้านเพื่อรับความร้อนตลอดฤดูร้อน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสความร้อนเรื้อรังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่นายจ้างมักมองข้ามไป

ความคิดริเริ่มของรัฐบาลกลางใหม่ในการต่อสู้กับการสัมผัสความร้อนที่ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคนงาน อาจช่วยบรรเทาได้ในที่สุด ด้วยการนำหน่วยงานต่างๆ มารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความร้อน ฝ่ายบริหารของ Biden มีโอกาสที่จะช่วยให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่เป็นอันตรายทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

แต่แผนดังกล่าวมีช่องว่างและความคลุมเครือที่สำคัญบางประการ ซึ่งในฐานะนักวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย เราเชื่อว่าควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้ผู้คนปลอดภัย

คนงานในเสื้อกั๊กสะท้อนแสงถือ
คนงานก่อสร้างนำทางการจราจรในวันที่ชื้น 100 องศาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. Jahi Chikwendiu/The Washington Post ผ่าน Getty Image
ใครบ้างที่มีความเสี่ยง.
ความร้อนไม่ใช่ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยหากคุณนั่งอยู่ในอาคารที่มีการก่อสร้างอย่างดีและมีเครื่องปรับอากาศ แต่คนที่ทำงานกลางแจ้งเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรกรรม การก่อสร้าง หรือเหมืองแร่ การฝึกทหาร หรืองานสาธารณูปโภค หรือทีมงานดับเพลิง อาจเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายในวันที่อากาศร้อนได้อย่างจำกัด และนั่นสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้

ความร้อนภายในอาคารอาจเป็นภัยคุกคามต่อคนงาน เช่น พ่อครัวในครัวที่มีไอน้ำร้อน หรือคนงานในโรงงานในสายการผลิตที่ไม่มีอากาศไหลเวียนเพียงพอ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและเสื้อผ้า เช่น ชุดวัตถุอันตรายยังช่วยเพิ่มผลกระทบจากความร้อนที่มากเกินไปได้อีกด้วย

เมื่อความร้อนรวมกับอันตรายอื่นๆ เช่น ความชื้น อนุภาค หรือโอโซนในอากาศ ความเสี่ยงต่อสุขภาพก็เพิ่มขึ้น แม้ว่าอันตรายใดๆ ในตัวมันเองจะไม่ถือว่า “รุนแรง” เมื่อรวมกันแล้ว ก็อาจเป็นภัยคุกคามได้ ในหลายๆ จุดของวัน พนักงานอาจเผชิญกับภาระสะสมจำนวนมากจากอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีทางเลือกเพียงไม่กี่ทางในการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเพียงพอ

คนงานที่ต้องเผชิญกับความร้อนจัดในที่ทำงานมีแนวโน้มมากกว่าคนอเมริกันทั่วไปที่จะมีรายได้น้อย เป็นผู้อพยพ มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ไม่มีประกันสุขภาพ หรืออาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยคุณภาพต่ำโดยไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจขาดสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายที่บ้านและอาจมีความเสี่ยงสูงกว่า

พ่อครัวที่เหงื่อออกถือจานผ่านเตาอบหลายแถว ภาพนี้ถ่ายโดยที่แม่ครัวเบลอเล็กน้อย เพื่อจับภาพความเร่งรีบของห้องครัว
สถานที่ทำงานภายในอาคาร เช่น ห้องครัวและโรงงานอาจทำให้พนักงานได้รับความร้อนสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละครั้ง Jeff Greenberg/กลุ่มรูปภาพสากลผ่าน Getty Images
ร่างกายตอบสนองต่อความร้อนอย่างไร
อุณหภูมิที่เย็นสบายในตอนกลางคืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายในการฟื้นตัวจากการสัมผัสความร้อนในเวลากลางวัน การวิจัยพบว่าคืนที่อากาศร้อนอบอ้าวสามารถ ลดความ สามารถของร่างกายในการคืนน้ำและส่งผลเสียต่อการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บในที่ทำงานมากขึ้นในวันรุ่งขึ้น

ภาวะความร้อนจัดอาจส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในอย่างถาวร การศึกษาชิ้นหนึ่งเชื่อมโยงการรักษาในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในภายหลัง

ผู้คนมีเกณฑ์การรับความร้อนที่แตกต่างกัน ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่เดิมเช่น ภาวะที่ส่งผลต่อหัวใจหรือปอด สามารถเพิ่มโอกาสที่ความร้อนจัดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลได้

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยชินกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะปรับตัวเข้ากับความร้อนได้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หนึ่งร้อยองศาฟาเรนไฮต์ในซีแอตเทิล (38 องศาเซลเซียส) แตกต่างจาก 100 องศาฟาเรนไฮต์ในลาสเวกัส อย่างไรก็ตาม การทำความคุ้นเคยกับสภาพอากาศสามารถพาคุณไปได้ไกลเท่านั้น ความสามารถของร่างกายในการทำให้ตัวเองเย็นลงลดลงอย่างมากเกินกว่า 95 F (35 C) ดังนั้นจึงมีขีดจำกัดสูงสุดในการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม ในทำนองเดียวกัน การปรับตัวให้ชินกับ สภาพแวดล้อมอาจไม่ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสความร้อนเรื้อรัง

แผนภูมิแสดงบริเวณที่ความร้อนข้ามเกณฑ์อันตรายสำหรับความชื้นสัมพัทธ์แต่ละเปอร์เซ็นต์ ที่ความชื้น 100% อุณหภูมิ 90 องศา เป็นอันตรายได้ ที่ความชื้น 40% อุณหภูมิเดียวกันต้องใช้ความระมัดระวังและ 108 จะกลายเป็นอันตราย
ความชื้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โนอา
ปรับตัวคนงานรับอากาศร้อนจัดที่เพิ่มขึ้น
มีกลยุทธ์มากมายในการลดการสัมผัสความร้อนจากการทำงาน สถานที่ทำงานอาจต้องมีการหยุดพักและให้น้ำประปา ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกเย็น เช่น เสื้อระบายความร้อน ลดอัตราการผลิตที่คาดหวังเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งหยุดงาน

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์บางอย่างเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพน้อยลงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น สถานที่บางแห่งอาจเผชิญกับอุณหภูมิสูงรวมกับระดับความชื้นที่เกินเกณฑ์สำหรับความสามารถในการใช้งานได้

ความพยายามครั้งใหม่ของฝ่ายบริหารของ Biden ซึ่งประกาศเมื่อปลายเดือนกันยายน 2021เป็นการให้คำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับความร้อนจัดทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน กลยุทธ์ที่นำเสนอบางส่วน ได้แก่ การสร้างมาตรฐานสำหรับการสัมผัสความร้อนในที่ทำงาน การปรับปรุงการบังคับใช้และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านความร้อนของคนงาน การเพิ่มโอกาสในการส่งเงินทุนของรัฐบาลกลางไปยังความช่วยเหลือและเทคโนโลยีในการทำความเย็นในครัวเรือน และการเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่มีการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศฟรี

ตามที่นำเสนอ กลยุทธ์สำหรับคนงานจะแยกออกจากสถานที่ทำงานและวันที่อากาศร้อนจัด อย่างไรก็ตาม การสัมผัสกับความร้อนเรื้อรัง ไม่ว่าจะมาจากการอาศัยอยู่ในบ้านที่ร้อนจัดหรือจากสภาพอากาศที่ร้อนเป็นประจำ ถือเป็นความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการตอบสนองเฉพาะผู้ปฏิบัติงานซึ่งมุ่งเป้าไปที่ปัจจัยกำหนดทางสังคมด้านสุขภาพและการสัมผัสเรื้อรัง เช่น การปรับปรุงการเข้าถึงความเย็นในหมู่คนงานท่องเที่ยวในบ้านพักชั่วคราว

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดักจับความร้อนอย่างรวดเร็วยังเป็นสิ่งจำเป็นในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะนำมาซึ่งอุณหภูมิที่เป็นอันตรายบ่อยครั้งมากขึ้น

คนงานในฟาร์มประมาณสิบกว่าคนสวมเสื้อแขนยาว กางเกงยีนส์ หมวก และรองเท้าบู๊ต นั่งอยู่ใต้ร่มเงาของเตียงรถบรรทุกแบบเปิดโล่ง
คนงานในฟาร์มพักผ่อนใต้ร่มเงาขณะเก็บแตงในวันที่อากาศร้อนจัดในแคลิฟอร์เนีย AP Photo/เทอร์รี่ เจีย
ช่องว่างอื่นๆ ในแผน
ข้อเสนอในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความร้อนที่เร่งด่วนที่สุดทั่วอเมริกาก็มีช่องว่างที่สำคัญเช่นกัน

ประการแรก ภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น มลพิษทางอากาศทำให้ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความร้อนรุนแรงขึ้น แต่ในปัจจุบันไม่ได้คำนึงถึงอุณหภูมิและความชื้นที่สูงในการพัฒนามาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และนโยบายด้านสุขภาพความร้อน ตั้งแต่ผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นพิษที่Surfside Condo พังทลายไปจนถึงคนงานในฟาร์มที่เผชิญกับควันไฟป่าในเฟรสโน แคลิฟอร์เนียการแก้ปัญหาความร้อนและคุณภาพอากาศที่ไม่ดีร่วมกันถือเป็นสิ่งสำคัญ

ประการที่สอง ข้อเสนอไม่ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านความร้อนในสถานประกอบการอื่นๆ รวมถึงเรือนจำและศูนย์กักกันผู้อพยพ ในที่นี้ การป้องกันความร้อนและการบังคับใช้การป้องกันเหล่านั้นอย่างเหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งคนงานและผู้คนในโรงงานเหล่านั้น

[ ผู้อ่านมากกว่า 110,000 รายอาศัยจดหมายข่าวของ The Conversation เพื่อทำความเข้าใจโลก ลงทะเบียนวันนี้ .]

ประการที่สาม นอกเหนือจากการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางในการให้ความช่วยเหลือด้านความเย็นแล้ว ระบบสาธารณูปโภคอาจจำเป็นต้องหยุดการปิดระบบสาธารณูปโภคที่อยู่อาศัยในระหว่างเหตุการณ์ความร้อนจัด แม้ว่าระบบสาธารณูปโภคหลายแห่งจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่สละสิทธิทางการแพทย์ แต่กระบวนการนี้อาจยุ่งยาก

แนวทางแก้ไขควรพิจารณาถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความอ่อนแอต่อความร้อนของบุคคล เช่นเดียวกับภัยคุกคามต่อการสัมผัสเรื้อรัง นโยบายความปลอดภัยจากความร้อนที่มีความทะเยอทะยานมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความท้าทายด้านการพนันหลายอย่างของฟลอริดาจะได้รับการ

ความท้าทายด้านการพนันหลายอย่างของฟลอริดาจะได้รับการแก้ไขในปีนี้หรือไม่ หรือจะเป็นอีกปีหนึ่งของการมองโลกในแง่ดีที่ผิดพลาด?เมื่อต้นสัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งฟลอริดามาถึงจุดกึ่งกลางของเซสชั่น 60 วัน และบุคคลสามารถโต้แย้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ใช่ สภาผู้แทนราษฎรแลวุฒิสภามีร่างกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติแต่ละฉบับซึ่งกำหนดเส้นทางการพนันในฟลอริดาอย่างชัดเจนในปีต่อ ๆ ไป แต่รถไฟของพวกเขาวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้าม

วุฒิสภาต้องการให้แปดมณฑลที่ลงคะแนนให้ช่องในการลงประชามติที่ไม่มีผลผูกพันสามารถเพิ่มช่องได้ บ้านต้องการ “สร้างไฟร์วอลล์ต่อต้านการขยายตัวของการเล่นเกมในอนาคต” ตามคำกล่าวของผู้แทน Mike La Rosa, St. Cloud Republican ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการท่องเที่ยวและการเล่นเกม กล่าวเสริมว่า “ไม่มีช่องโหว่อีกต่อไป”

ประธานสภาผู้แทนราษฎร Richard Corcoran เรียกการประนีประนอมในปีนี้ว่าเป็น “การยกของหนักและหนักหน่วง” และวุฒิสมาชิกบิล กัลวาโนกล่าวว่าเขา “ไม่สามารถรับประกันได้ว่าในที่สุดเราจะได้ข้อยุติขั้นสุดท้าย”

ในขณะเดียวกัน มีคดีในศาลจำนวนหนึ่งที่กำลังดำเนินการผ่านระบบ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถทำลายคำจำกัดความของ “ความพิเศษเฉพาะ” ที่ชนเผ่าเซมิโนลและรัฐฟลอริดาสะกดออกมา และในขณะที่ทำงานร่วมกับชนเผ่านี้อาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ แห่ง

ในขณะที่กลุ่มเซมิโนลส์อ้างว่าพวกเขามีความได้เปรียบ – คำตัดสินของศาลเมื่อต้นปีนี้โดยพื้นฐานแล้วให้พวกเขาเล่นเกมบนโต๊ะปลอดภาษีจนถึงปี 2030 – พวกเขากำลังพยายามสร้างโรงแรมด้วย และคำตัดสินของศาลนั้นอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ ดังนั้นลมจึงสามารถปะทะพวกเขาได้

คาสิโนสนามแข่งหวังว่าจะลดภาษีสล็อตและการเพิ่มแบล็คแจ็ค

ชาวปารีมูตูเอล ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือคนเลี้ยงสุนัขและคนเล่นใจอาไล ยังคงต้องป้องกันความเสี่ยงว่าจะวางเงินดาวน์บ้านหลังนั้นหรือแค่เช่าต่อไป นั่นเป็นเพราะว่าการแยกส่วน – ความคิดที่ว่าคาสิโนในสนามแข่งไม่จำเป็นต้องเสนอการแข่งม้า การแข่งสุนัข หรือใจอะไลเพื่อติดตั้งสล็อต – อยู่บนโต๊ะ คาสิโนในสนามแข่งส่วนใหญ่ชอบแนวคิดนั้น แต่กัลฟ์สตรีมพาร์คในฮาลลันเดลบีช ท่ามกลางฤดูกาลแข่งม้าที่โด่งดังอีกรายการหนึ่ง ขัดต่อค่าเผื่อของฝ่ายนิติบัญญัติในการแยกส่วน โดยโต้แย้งว่าจะทำให้คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง Mardi Gras Casino ได้เปรียบหากค่าใช้จ่ายของ การแข่งสุนัขก็หายไป

เราเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อน ในปี 2010 Seminoles เจรจาข้อตกลงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับแบล็คแจ็คและความพิเศษเฉพาะในแทมปา ในปี 2554 Genting และ Sands เสนอคาสิโนปลายทาง มันเป็นการชักเย่อสี่ทางแบบเดียวกันระหว่างเซมิโนลส์ คาสิโนสนามแข่งม้าฟลอริดาตอนใต้ คนพารีมูตูเอลทางเหนือที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน และผู้ที่บอกว่าพวกเขาต่อต้านการพนันอย่างมีศีลธรรม

อะไรจะเกิดขึ้น? คำพูดของสมาชิกสภานิติบัญญัติคนโปรดยังคงยึดถือ: การฆ่าร่างกฎหมายนั้นง่ายกว่าการผ่านร่างกฎหมายหนึ่ง

แต่สิ่งที่พลิกผันในปีนี้ก็คือศาล กลุ่มเซมิโนลส์ แม้ว่าพวกเขาจะ “แพ้” ก็สามารถตัดสินใจนำเงินที่พวกเขาฝากไว้ในเอสโครว์ในแต่ละเดือนเข้ากระเป๋าได้ พวกเขาฝากเงินเหล่านั้นเพียงเพื่อแสดงถึงความสุจริตใจว่าทุกอย่างจะสำเร็จ เงินง่ายๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสู่งบประมาณของรัฐได้ ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติดูไม่ดี – และพวกเขาก็รู้ดี

ดังนั้นมองหาข้อตกลงชั่วคราวอย่างน้อยเพื่อให้เงินของ Seminole นั้นไหลเวียนในขณะที่ศาลจะจัดการทุกอย่าง อาจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุข แต่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดไม่มีความสุข

ที่เกี่ยวข้อง วุฒิสภาเวสต์เวอร์จิเนียผ่านร่างกฎหมายคาสิโนผ่านดาวเทียม แม้ว่าสภาจะสามารถสังหารมันได้เหมือนในปี 202228/02/23 20:40 น

คำถามสำหรับเจ้าหน้าที่สล็อต: ผู้เล่นของคุณทราบกฎของสล็อตหรือไม่?

พวกเขาควรจะรู้จักพวกเขาไหม?

หลังจากเขียนเรื่องราวของแจน ฟลาโต ฉันถามเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งให้ “กดปุ่มเพื่อความโชคดี” ที่โรงแรมเซมิโนล ฮาร์ดร็อค โฮเต็ล แอนด์ คาสิโนในฮอลลีวูด แน่นอนว่าแจ็กพอตพุ่งถึง 100,000 ดอลลาร์

เมื่อผู้จัดการคาสิโนตรวจสอบวิดีโอ มันแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้น ซึ่งก็คือ Marina Medvedeva Navarro วัย 35 ปี ได้เริ่มหมุนวงล้อสล็อตจริงๆ ทำให้เธอเป็นผู้ชนะโดยชอบธรรม

เรื่องนี้จบลงอย่างน่าเกลียดกว่าปกติ โดยที่ Flato ไม่เพียงแต่สูญเสียเงินสดไปเท่านั้น เขายังแทบจะไม่ได้ยินข่าวคราวจากเพื่อนเลยนับตั้งแต่เธอเดินออกไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม เพียงลำพังในคืนนั้นด้วยเช็ค 50,000 ดอลลาร์และเงินสดอีก 50 แกรนด์ หลังจากขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ จับตาดู Flato ขณะที่เธอจากไป ตามที่ฉันรายงานใน The Miami Herald เมื่อวันพฤหัสบดี

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่ฉันไม่รู้คำตอบ และมีคนไม่มากที่รู้: เงินจะตกเป็นของคนที่กดปุ่ม

Frank Legato บรรณาธิการของนิตยสาร Global Gaming Business กล่าวว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ Navarro จะได้รับเงิน

“การกดปุ่มหมุนเป็นการเดิมพันจริงๆ” Legato กล่าว “ถ้าฉันวางชิปบนจุดแข็ง 8 บนโต๊ะเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง ฉันจะเป็นคนจ่ายเงินถ้ามันเข้า หากฉันรับทีม Raiders และแต้มจากหนังสือกีฬา ฉันจะเป็นผู้จ่ายหากพวกเขาครอบคลุม การกดปุ่มหมุนคือการเดิมพันในสล็อตแมชชีน”

Legato กล่าวว่ามันสมเหตุสมผลด้วยว่าเครื่องสล็อตมาถึงผลลัพธ์บนวงล้อได้อย่างไร สล็อตแมชชีนมาถึงผลลัพธ์ผ่านเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มหลอกหรือ PRNG โปรแกรมเมอร์ของสล็อตแมชชีนจะกำหนดหมายเลขให้กับแต่ละผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บนวงล้อ

PRNG สร้างตัวเลขจากชุดโดยการสุ่มในอัตราหลายร้อยหรือหลายพันตัวเลขต่อวินาที Legato กล่าว คอมพิวเตอร์จะค้างชุดตัวเลขที่สร้างขึ้นทันทีที่กดปุ่มหมุน

“มันถูกต้องที่จะบอกว่าผลแจ็คพอตเดียวกันนั้นจะไม่เกิดขึ้นหาก Mr. Flato กดปุ่ม” Legato กล่าว “เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น Flato จะต้องกดปุ่มในระดับนาโนวินาทีเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นกด ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย”

เนื่องจากจังหวะคือทุกสิ่ง ข้อโต้แย้งของนักพนันเช่น “การหมุนนั้นจะเป็นแจ็คพอตของฉัน” หรือ “บ้านรู้ว่ามันกำลังจะโดน” ถือเป็นขยะ Legato กล่าวเสริม

Legato ได้ให้การว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในคดีสล็อตอื่นๆ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับใครที่กดปุ่ม เพราะเขาบอกว่ากฎมีความชัดเจนมาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันกล่าวถึงกรณีในลาสเวกัสที่คุณยายอนุญาตให้เด็กกดปุ่ม แจ็กพอตโดนแต่คาสิโนไม่ยอมเล่นเพราะเครื่องถูกควบคุมโดยผู้เยาว์ และการเป็นเจ้าของแจ็คพอตสล็อตเป็นรากฐานของภาพยนตร์เรื่อง “What Happens in Vegas” ในปี 2008 Ashton Kutcher ได้รับเงินรางวัล 3 ล้านดอลลาร์จากการหมุนควอเตอร์ของ Cameron Diaz ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันระหว่างการเมาสุรา (จากนั้นพวกเขาพยายามหลอกกันให้นอกใจเพื่ออ้างสิทธิ์ในแจ็คพอต และในที่สุดพวกเขาก็ตกหลุมรักเช่นเดียวกับในภาพยนตร์)

แต่ทนายความอีกคนที่ฉันพูดคุยด้วยเพื่อติดตามเรื่องนี้บอกว่าชัดเจนว่าแจ็คพอตเป็นของบุคคลที่นำเงินไป ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเขาที่นี่เพราะเขาพยายามทำให้ฉันเข้มแข็ง – ช่วยฉันในเรื่อง – แต่หลังจากได้ยินข้อโต้แย้งของเลกาโต ฉันไม่คิดว่าเขาพูดถูก ดังนั้นแม้แต่คนที่นักข่าวอย่างเราบางครั้งก็อ้างว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้

ซึ่งนำฉันกลับมาสู่ผู้เล่นทุกวัน หรือทำให้ผู้เล่นปีละครั้ง การรู้โปรโตคอลสล็อตควรมีความสำคัญแค่ไหนสำหรับพวกเขา? คาสิโนจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบได้อย่างไร? (ฉันเป็นคนแรกที่รับทราบว่าการลงชื่อสมัครใช้โดยพูดว่า “เฮ้ กดปุ่มของคุณเอง” ถือเป็นเรื่องยุ่งยากและขัดต่อบรรยากาศปาร์ตี้ของสล็อตฟลอร์)

โชคดีที่ในขณะที่ฉันค้นคว้า ฉันมีผู้เล่นสล็อตทั่วไปบางคนบอกว่าพวกเขาได้รับการเตือนอย่างเงียบๆ จากโฮสต์ของพวกเขา รวมถึงบางคนที่เล่นที่ Seminole Hard Rock และบางทีแม้แต่นายแฟลโตเองก็เคยถูกตักเตือนมาก่อน

เรามีคำพูดในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของฉันว่า “มี 20 วิธีที่เรื่องราวสามารถผิดพลาดได้ และมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่สามารถดำเนินเรื่องได้อย่างถูกต้อง” ฉันคิดว่ามันมีผลที่ตามมาในโลกของสล็อต และโปรโตคอลแบบกดปุ่มจะเป็นอะไร หมายเลข 18?

สี่เดือนหลังจากการเปิดตัวอันน่าตื่นเต้น MGM National Harbor กำลังดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดทำการจะไม่ถูกลืมในเร็วๆ นี้ ผู้คนหลายพันเข้าแถวรอทางเข้าอันหนาวเย็น การจราจรที่หนาแน่นจนสุดสายตา สถานที่จัดงานเต็มทันทีที่เปิดให้บริการ และ MGM หันหลังกลับ แขกรับเชิญในช่วงที่เหลือของสุดสัปดาห์ โดยรวมแล้วมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่

สถานที่ให้บริการทุกแห่งจะเย็นลงเมื่อสิ่งแปลกใหม่หมดลงและคนในท้องถิ่นเริ่มคุ้นเคยกับสภาพที่เป็นอยู่ ถึงกระนั้นผลลัพธ์ของ MGM National Harbor จนถึงไตรมาสแรกของปี 2560 ได้วางคำถามใด ๆ ว่ามีความต้องการเพียงพอสำหรับคาสิโนรีสอร์ทในเขตชานเมืองเมืองหลวงของประเทศหรือไม่

เมื่อเดือนที่แล้ว ฉันมีความสุขที่ได้ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในที่พักแห่งนี้ เป็นการมาเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่สัปดาห์เปิดทำการ เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับแง่มุมดีๆ บางอย่างที่หายไปในช่วงเร่งรีบและวุ่นวายในช่วงแรกอย่างสงบและใกล้ชิด

คำถามใดๆ เกี่ยวกับความนิยมถูกขจัดไปอย่างรวดเร็วในระหว่างที่ฉันเดินเล่นในคาสิโนครั้งแรก ซึ่งมีกลิ่นอายของคืนวันศุกร์ – นี่คือเช้าวันจันทร์จริงๆ ห้องโป๊กเกอร์เกือบเต็มแล้ว และฉันมีปัญหาในการหาที่นั่งเล่นเกมโต๊ะ มีที่นั่งว่างไม่กี่ที่นั่งในแถวของเครื่องสล็อต

พนักงานหลายคนบนพื้นกล่าวว่าการเติมจนเต็มกำลังการผลิตยังคงเป็นสภาวะปกติของการดำเนินงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ข้อยกเว้นที่น่าสังเกตคือวันคริสต์มาส ซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ตรงกันหรืออาจแซงหน้าวันเปิดทำการ

สิ่งที่ทำให้ National Harbor มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในภูมิภาคนี้คือไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเล่นการพนันเท่านั้น (มีหลายแห่งแถวนี้) สำหรับฉันมันเป็นการพักผ่อนแบบครอบครัวโดยมีภรรยาและลูกชายคนเล็กไปด้วย ฉันได้รับคะแนนความโรแมนติกที่สำคัญ และยังได้ลิ้มลองอาหารสุดหรูอย่างร้านอาหารทะเล Jose Andres

สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจทันทีเมื่อมาถึงคือระดับของการบริการและความใส่ใจในรายละเอียด เริ่มตั้งแต่พนักงานจอดรถ ไปจนถึงพนักงานต้อนรับของโรงแรมและอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือสิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม – การตระหนักว่ามันเป็นแผนกย่อยของอุตสาหกรรมการบริการที่กว้างขึ้น และคุณค่าที่นำเสนอในฐานะธุรกิจนั้นอยู่ที่การทำให้ลูกค้า – ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นแรงงานหรือผู้ที่มีฐานะสูง – รู้สึกเหมือนเป็นคนอังกฤษ ค่าภาคหลวง

อีกแง่มุมหนึ่งที่ฉันสังเกตได้ทันทีคือทัศนคติของพนักงาน มีการบ่นกันพอสมควรใน Yelp เกี่ยวกับพนักงานบริการลูกค้าที่ไม่เป็นมิตรและไม่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันประสบมา (จริงอยู่ ฉันอยู่ที่นั่นในวันธรรมดา) ทุกคนที่ฉันพบเป็นมิตร ตื่นเต้นที่ได้ทำงานที่นั่น และกระตือรือร้นที่จะทำให้การเข้าพักของฉันน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

ความกระตือรือร้นของพนักงานดูเหมือนจริงใจ ไม่ใช่ผลลัพธ์จากการปลูกฝังในองค์กร เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้มองว่างานของพวกเขาไม่ใช่แค่โอกาสในการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองอีกด้วย ให้เครดิตเต็มแก่ Jim Murren และ MGM สำหรับการสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะยอมรับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ

นอกเหนือจากพื้นที่เล่นเกมแล้ว พื้นที่ธุรกิจอื่นๆ ของที่พักยังดำเนินการได้อย่างแข็งแกร่ง ในตอนแรก ฉันตั้งคำถามว่าสถานที่ให้บริการแห่งนี้จะดึงดูดธุรกิจการประชุมได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากตัวเลือกดังกล่าวรอบๆ วอชิงตัน ดี.ซี. แทบจะไม่มีเหลือเลย อันที่จริง พื้นที่การประชุมในสถานที่ได้รับการจองเต็มแล้วในปีต่อๆ ไป เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง Capital Beltway National Harbor จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและใหม่กว่าในราคาที่แตกต่างจากคู่แข่งที่อยู่ใกล้ใจกลางเมือง

สำหรับร้านอาหารนั้น มีผู้คนเข้าออกอย่างต่อเนื่องทั้งร้านอาหารระดับไฮเอนด์และร้านอาหารจานด่วนแบบสบายๆ นั่นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจสำหรับวันธรรมดา

ยังมีประเด็นสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ ฉันเขียนก่อนวันเปิดทำการว่าสถานการณ์การจราจรจะน่าอึดอัดที่สุด และการคาดการณ์นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแม่นยำ บาร์เทนเดอร์คนหนึ่งที่ฉันพูดคุยด้วยกล่าวว่าในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ การเดินทางกลับบ้านปกติของเธอจะใช้เวลา 15 นาทีระหว่างสองถึงสามชั่วโมง เธอบอกผู้คนว่าหากพวกเขาจะดูการแสดงรอบ 20.00 น. พวกเขาจะต้องมาถึงเวลา 14.00 น. ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการติดขัดในการจราจรและพลาดการแสดงโดยสิ้นเชิง

การควบคุมการจอดรถก็เป็นปัญหาเช่นกัน โรงจอดรถเต็มอย่างรวดเร็วและมีงานค้างเมื่อพยายามออกจากโรงจอดรถและกลับเข้าสู่ทางหลวง

สิ่งที่โดดเด่นเหมือนอาการเจ็บนิ้วหัวแม่มือคือความแตกต่างทางประชากรอย่างหนึ่ง: มีผู้คนรุ่นมิลเลนเนียลและคนอายุน้อยกว่ามากมายในร้านอาหาร ร้านค้า และบ่อนคาสิโน แต่ฉันสามารถนับจำนวนคนที่ฉันเห็นเล่นสล็อตแมชชีนด้วยมือเดียว แม้กระทั่ง แม้ว่าตัวเลือกนี้จะนำเสนอข้อเสนอใหม่ล่าสุดและฉูดฉาดที่สุดมากมาย หากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจสล็อตแมชชีน ไม่ว่าจะรวมความตื่นเต้นและลูกเล่นประเภทใดก็ตาม นั่นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมีชีวิตในระยะยาวของทรัพย์สินใดๆ ที่มีรูปแบบรายได้ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้น

ไม่มีสถานที่ให้บริการคาสิโนที่สมบูรณ์แบบ แต่ข้อจำกัดของ MGM National Harbor แทบจะไม่ทำให้ความต้องการลดลง คาสิโนรีสอร์ทแห่งนี้เป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีของตลาดการต้อนรับในวอชิงตัน ซึ่งมักจะให้บริการกับนักเดินทางทางการเมืองและนักธุรกิจที่ร่ำรวย ในขณะเดียวกันก็มองเห็นผู้คนในชีวิตประจำวันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ที่พักแห่งนี้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับทุกคนอย่างแท้จริง โดยไม่คำนึงถึงระดับรายได้ ชนชั้นทางสังคม หรือแนวโน้มที่จะเล่นการพนัน ทำได้ดีมากเอ็มจีเอ็ม

เจ้าหน้าที่ของ AGS เรียกร้องให้การเปิดตัวตู้ Orion ใหม่เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนก่อนกำหนด นั่นไม่ใช่การพูดเกินจริง

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีตู้ประมาณ 50 ตู้ถูกวางไว้ที่คาสิโนของสหรัฐอเมริกา โดยคาดหวังว่าเครื่องเหล่านั้นจะทำงานได้สองเท่าของค่าเฉลี่ยของบ้าน แต่ผลตอบแทนของคณะรัฐมนตรี Orion กลับเพิ่มขึ้นสี่เท่า “เราไม่ได้คิดค้นล้อขึ้นมาใหม่ แต่บรรจุภัณฑ์ได้สร้างความแตกต่างอย่างมาก” Andrew Burke รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สล็อตของ AGS กล่าว

นอกจากตัวเลขรายได้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยังเห็นชอบคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่น ในรายงานเมื่อเดือนที่แล้ว นิตยสาร Casino Journal ระบุว่าเป็นหนึ่งใน 20 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกมที่ล้ำสมัยที่สุดประจำปี

ไฟ LED ที่ควบคุมด้วยเกมเกือบ 500 ดวงล้อมรอบจอภาพแนวตั้ง LCD หน้าจอสัมผัสขนาด 42 นิ้ว ทำให้ Orion ลอยอยู่ในประสบการณ์แสงที่ดื่มด่ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ “กลุ่มดาวนายพราน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืน

แต่จอภาพยังสว่างขึ้นเมื่อไม่มีเงินในเกม “ดังนั้นเมื่อคุณเดินผ่านคาสิโน พวกเขาจะดึงดูดความสนใจของคุณ” เบิร์คกล่าว ในระหว่างการเล่น แสงไฟจะสลัวเพื่อให้ดวงตาของผู้เล่นไม่เมื่อยล้า

ไฟ LED เหล่านั้นเป็นเหมือนแผง “ปลั๊กแอนด์เพลย์” ที่ออกแบบมาเพื่อดึงประสบการณ์แสงทั่วทั้งกลุ่มเกม “เมื่อคุณวางตู้ Orion ไว้ใกล้กัน ตู้เหล่านั้นจะดูเหมือนผนังไฟส่องสว่าง เหมือนป้ายโฆษณา” Burke กล่าว ในอนาคต ผู้ให้บริการจะสามารถเชื่อมต่อประสบการณ์เกม Orion ข้ามธนาคารได้ ดังนั้นหากผู้เล่นได้รับโบนัสหนึ่งรายการ มันจะสว่างขึ้นทั้งหมด

Burke กล่าวว่าความใส่ใจต่อตู้ในขณะที่ยังคงพัฒนาเกมสล็อตอยู่นั้นเป็นขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผลในธุรกิจ “เราเคยไปร้านขายแผ่นโลหะเพื่อออกแบบตู้ และไม่ค่อยมีใครคิดมากนักว่าผู้เล่นจะโต้ตอบกับเครื่องจักรอย่างไร” เขากล่าว “แต่ในหลายอุตสาหกรรม ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบอุตสาหกรรมถือเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง”

ในกรณีนี้ Burke กล่าวว่าทีมวิศวกรฮาร์ดแวร์ประมาณ 12 คน “หมกมุ่นอยู่กับมันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันมาเป็นเวลานาน” ซึ่งรวมถึงการทัศนศึกษาที่ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมของ Coca-Cola ในแอตแลนตา ซึ่งเป็นเมืองที่วิศวกรประจำอยู่ด้วย

“ทีมของเราศึกษาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและเรียนรู้ว่าผู้คนรับรู้แสงที่ระยะหนึ่งและความสว่างที่แน่นอนดึงดูดความสนใจที่ระยะหนึ่ง” เบิร์คกล่าว วิศวกรได้รวมข้อมูลนั้นไว้ในขณะที่สร้างกลุ่มดาวนายพราน

Orion ได้รับการพัฒนาสำหรับเกม Class III และ Class II โดยมีชื่อใหม่ ได้แก่ Fu Nan Fu Nu, Wolf Queen และ River Dragons

Burke กล่าวว่าเขายังได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้ให้บริการคาสิโนเนื่องจากเส้นสายตาที่ดีที่สุดของ Orion “ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แต่เมื่อคุณเห็นภาพของมัน Orion ก็ดูใหญ่โต แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย” เขากล่าว

“เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร้องเรียนว่า โดยทั่วไปแล้ว ทุกอย่างจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขัดขวางแนวการมองเห็น” เบิร์คตั้งข้อสังเกต “พวกเขาชอบไอเดียที่คุณสามารถวางสิ่งนี้ไว้กลางพื้นได้ มีพื้นที่ผนังมากเท่านั้น”

AGS ในลาสเวกัสจะจัดส่งเครื่อง Orion ประมาณ 250 เครื่องไปยังคาสิโนทั่วประเทศในวันที่ 28 เมษายนเพื่อเริ่มการเปิดตัว แผนคือการจัดหาเครื่องจักรอีก 250 เครื่องในแต่ละเดือนตลอดช่วงฤดูร้อน

การเดินทางอันยาวนานและแปลกประหลาดของการพนันกีฬาจากคนนอกกฎหมายชาวอเมริกันไปสู่ธุรกิจที่ถูกกฎหมายยังคงเป็นหัวข้อข่าว

นำเรื่องราวหน้าแรกใน The Wall Street Journal ฉบับสุดสัปดาห์ล่าสุด: “ลีกอุ่นเครื่องเพื่อการเดิมพันทางกฎหมาย”

นั่นไม่ใช่ข่าวใหญ่นักในลาสเวกัส ที่ซึ่งสื่อมวลชนติดตามเรื่องขึ้นๆ ลงๆ และการวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการรับแทงพนันทางกฎหมาย แต่ความจริงที่ว่าหนังสือพิมพ์รายใหญ่อีกฉบับได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจัง ในใจของฉัน ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าอารมณ์ของชาติกำลังเปลี่ยนไป ดังที่ WSJ สังเกต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดบางส่วนมาจากด้านบนโดยตรง

สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติภายใต้การนำของกรรมาธิการกิตติมศักดิ์ เดวิด สเติร์น เป็นผู้นำ แม้ว่าการชื่นชมการกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นสากลในสื่อกีฬาระดับชาติ แต่การปล่อยให้การแข่งขัน NBA All-Star Game ประจำปีครั้งที่ 56 จัดขึ้นที่ลาสเวกัส ที่ Thomas and Mack Center ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของลีก

มีการพูดคุยกันทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่นี้ แต่ข่าวใหญ่ก็คือความจริงที่ว่าลีกกีฬารายใหญ่จับได้ว่าเวกัสไม่ใช่ยาพิษ ในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกม สเติร์นไม่ยอมรับว่าเขาถูกขายเพราะการพนันกีฬาใกล้กับทีม NBA แต่เห็นได้ชัดว่าน้ำแข็งแตกแล้ว

หนึ่งทศวรรษต่อมา NHL อยู่ในลาสเวกัสพร้อมกับแฟรนไชส์ ​​Golden Knights ใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าของ NFL ลงมติอย่างท่วมท้นเพื่อให้ทีม Oakland Raiders ย้ายไปลาสเวกัส ด้วยความช่วยเหลือจากเงินทุนสาธารณะมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สำหรับสนามกีฬาแห่งใหม่ และเงินกู้ที่น่าสนใจ 650 ดอลลาร์จาก Bank of America

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของลาสเวกัสเปลี่ยนไป และภาพลักษณ์ของเจ้ามือรับแทงม้าและการพนันกีฬาก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

Dan Spillane รองประธานอาวุโสของ NBA กล่าวกับ WSJ ว่า “มีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างแน่นอน เมื่อห้าปีที่แล้วไม่มีใครเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง”

โดยไม่มีใคร สปิลเลนต้องไม่มีความหมายกับใครในโลกของเขา ในโลกของการพนันกีฬาและเจ้ามือรับแทงที่ถูกกฎหมาย – หมายถึงผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาของเนวาดา – ความชอบธรรมและความเข้มงวดด้านกฎระเบียบมีมานานแล้ว ด้วยข้อยกเว้นที่เจ็บปวดและน่าอับอายเล็กน้อย (คนโง่เขลาที่ชั่วร้ายในหนังสือกีฬาของ M Resort กระโดดเข้ามาในความคิด) อุตสาหกรรมหนังสือกีฬาได้ทำหน้าที่เป็นนกขมิ้นเหมืองถ่านหินตามกฎระเบียบสำหรับวิทยาลัยและลีกอาชีพ โดยตรวจพบข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในสายการเดิมพัน

แม้ว่า Roger Goodell กรรมาธิการ NFL จะมีความสม่ำเสมอในการต่อต้านการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายต่อสาธารณะ แต่เขาก็ไม่ได้เข้มงวดเท่ากับผู้นำลีกคนก่อนๆ และด้วยเหตุผลที่ดี: นอกเหนือจากเจ้ามือรับแทงม้าทางกฎหมายแล้ว เขารู้ว่ากลุ่มกีฬาและกีฬาแฟนตาซีเพิ่มเสียงดังฉ่าที่จำเป็นอย่างมากในลีกที่เกมมีภาระหนักมากด้วยการหมดเวลาทางการค้าที่พวกเขามักจะมึนงงเมื่อดู

เนื่องจาก NCAA ดูเหมือนจะเป็นจุดสุดท้ายของการระงับอย่างแข็งขันในเรื่องของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างป้องกันได้ ลีกอาชีพจึงรู้สึกอบอุ่นกับแนวคิดนี้อย่างเห็นได้ชัด

การเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี แม้ว่าอดีตเจ้าของคาสิโนในทำเนียบขาวและราชาแห่งการพนันในปัจจุบันจะโทรด่วนก็ตาม แต่มีบางอย่างเช่นความมั่นใจในอากาศอย่างแน่นอน

ปล่อยให้กษัตริย์คาสิโน Steve Wynn เสนอราคาที่น่าสนใจที่สุดในบทความ WSJ ในประเด็นของความน่าจะเป็นของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬาในยุคปัจจุบันของนักกีฬามืออาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูง เขาเสนอว่า “ใครจะไปคอรัปชั่นกองหลัง NFL เมื่อพวกเขาทำเงินได้ 25 ล้านเหรียญต่อปี พวกเขาจะเสนออะไรให้พวกเขา? รถใหม่?”

การแยกข้อความนั้นออกอาจเป็นเนื้อหาสำหรับคอลัมน์อื่น แต่ประเด็นของ Wynn ได้รับการยอมรับอย่างดี: ผู้เล่น NFL สมัยใหม่ต่างจากรุ่นก่อนตรงที่ไม่จำเป็นต้องรับงานนอกฤดูกาลเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ

และความจริงก็คือ อเมริกาเป็นเหมือนลาสเวกัสมากกว่าที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มใจที่จะยอมรับ

การโบกรถแท็กซี่ไม่ใช่เรื่องเก๋อีกต่อไป แต่อุตสาหกรรมรถแท็กซี่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเครื่องคาสิโนลาสเวกัสที่ยอดเยี่ยมทุกวัน

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่การเล่นเกมและการเมืองมักมองว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นสิ่งที่คล้ายกับการทักทายหลังพวงมาลัย พวกเขามักจะเป็นกลุ่มแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบิน McCarran กับ Las Vegan และความประทับใจดังกล่าวจะคงอยู่ตลอดไป

แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม หลายปีที่อิทธิพลทางการเมืองโดยรวมแทบจะไม่ถูกท้าทายในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐ เจ้าของบริษัทต่างๆ เช่น Herb Tobman, Milton Schwartz และคนอื่นๆ อีกหลายคนทำงานในห้องโถงของสภานิติบัญญัติเป็นการส่วนตัวและตัดการตรวจสอบที่สำคัญออกไปในช่วงการเลือกตั้ง บริษัทต่างๆ ก็ดีและความเป็นเพื่อนร่วมงานก็สะท้อนให้เห็นในแนวทางที่ค่อนข้างเป็นมิตรของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

และหากบริษัทหลายแห่งมองข้ามการขับรถทางไกลโดยคนขับบางคน ในขณะที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นดูเหมือนหูหนวกต่อคำร้องเรียนของลูกค้า ความจริงก็คือเมื่อต้องรับการขนส่งริมทางบริเวณทางเดินของรีสอร์ท บริษัทรถแท็กซี่ก็เล่นเกมนี้เพื่อตัวเองเป็นหลัก

การมาถึงของบริการแชร์รถที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ตอย่าง Uber และ Lyft ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ และทำให้ผลกำไรและจำนวนผู้โดยสารลดลง และวิธีที่บริษัทยุคใหม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติประจำปี 2558 ซึ่งพลิกผันพันธมิตรในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ในกระบวนการนี้ คงจะสร้างความสั่นสะท้านให้กับเจ้าของบริษัทรถแท็กซี่บางราย

ยักษ์ใหญ่แท็กซี่ยังคงต้องชดใช้ราคาในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเดือนมีนาคม การเดินทางทั้งหมดลดลงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.69 สำหรับ 16 บริษัท ที่จัดทำโดยหน่วยงานแท็กซี่แท็กซี่ของรัฐเนวาดา

ตัวเลขนั้นบอกเล่าเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้น ผู้นำในอุตสาหกรรมที่รู้จักกันมานานบางคนลดลงอย่างมากในปี 2559 จำนวนผู้ขับขี่ของ Checker ลดลง 9.3 เปอร์เซ็นต์ และ Vegas-Western ลดลง 8.44 เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นเพลงฮิตอย่างมาก

สิ่งสำคัญคือต้องชื่นชมขนาดของอุตสาหกรรมในลาสเวกัส ซึ่งบริษัทต่างๆ บันทึกการเดินทางมากกว่า 2.11 ล้านครั้งในเดือนเดียว นักแปลอิสระที่ให้บริการร่วมรถกำลังคว้าส่วนแบ่งทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และมีการพูดคุยกันในวงการการเมืองเกี่ยวกับโครงการถนนและทางรถไฟในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย แต่ความจริงก็คืออุตสาหกรรมรถแท็กซี่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของภาพการขนส่งในนักท่องเที่ยว ทางเดิน.

ด้วยรายได้ที่คงที่ อุตสาหกรรมจึงเห็นจำนวนผู้โดยสารลดลงเป็นเลขสองหลักในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ตลอดเดือนมีนาคม จำนวนผู้โดยสารลดลง 671,245 เที่ยวในปี 2560 (ลดลง 11 เปอร์เซ็นต์) โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นสำคัญที่ชัดเจนคือ บริษัทรถรับจ้างกำลังถูกทุบตี ตามตัวเลขของ NTA รายรับที่รายงานได้ลดลงจาก 97.7 ล้านดอลลาร์เหลือ 86.8 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ นั่นคือการดำดิ่งลง 11.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากพอที่จะทำให้ยางหลุดจากผู้ปฏิบัติงานบางราย

แล้วคุณพูดอะไร? นั่นคือระบบทุนนิยม กาลเวลาเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมหนึ่งเกิดขึ้นจากเถ้าถ่านของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง

แน่นอน. แต่การค้าแท็กซี่ก็มีการจ้างคนหลายพันคนเช่นกัน และปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องการออกใบอนุญาตขับขี่และการตรวจสอบยานพาหนะมากกว่าบริษัทยุคใหม่ และนั่นเป็นคำถามเรื่องความเป็นธรรมที่ NTA บริษัท และสภานิติบัญญัติจำเป็นต้องพิจารณา

บริษัทรถแท็กซี่อาจติดอยู่ในเลนที่ช้าและช้าเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานพยายามปรับปรุงความสามารถในการจองรถออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนสายเทคโนโลยีและคน 20 กว่าคน ดูเหมือนว่ากำลังประเมินกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนใหม่ อุตสาหกรรมนี้ควรได้รับการควบคุม แต่ความเป็นธรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในยุคที่ชุดการแชร์รถได้รับความนิยมมากขึ้น

ไม่ช้าก็เร็ว ทุกอย่างก็จะถึงหน้า NTA ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่ติดตามอย่างท้าทาย การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเปลี่ยนแปลงอยู่ในอากาศ

ชาวไทยที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนด้วยไซยาไนด์อย่างน้อย

ผู้ต้องสงสัย ฆาตกรต่อเนื่อง ชาวไทยที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนด้วยไซยาไนด์อย่างน้อย 15 คน ทำให้ลูกในครรภ์ของเธอต้องสูญเสียไป ตามรายงานในท้องถิ่น
สารัช รังสิวุฒิพร ไทยแลนด์ ที่รักสารัช รังสิวุฒิาภรณ์ ภาพไม่นานหลังจากถูกจับกุมเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ด้วยต้องสงสัยฆ่าคนตายหลายราย (ภาพ: ซีเอ็นเอ็น )

“แอ๋ม” สารรัตน์ รังสิวุฒิพรตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน และถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน หลังเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย ตำรวจไทยเชื่อว่าเธอเริ่มกำหนดเป้าหมาย ตีสนิท และฉ้อโกงเหยื่อผู้มั่งคั่งในช่วงปี 2563 ก่อนที่จะสังหารพวกเขาเพื่อเงินของพวกเขา

ตั้งแต่ปี 2020 Sararat ได้ไถเงิน 78 ล้าน Bhat (2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) เข้าสู่เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ และการพนันมากถึง 10 ล้าน Bhat (290,000 เหรียญสหรัฐ) ต่อวัน นักวิจัยเชื่อว่าการติดการพนันอาจเป็นเหตุจูงใจในการสังหาร

ความเป็นพิษต่อการตั้งครรภ์
สารรัตน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลางตรวจไม่พบการเต้นของหัวใจของทารก

ทารกในครรภ์ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเสียชีวิตเนื่องจากพิษต่อการตั้งครรภ์และถูกยกเลิก เจ้าหน้าที่กล่าว นายสารรัตน์ถูกส่งตัวไปสังเกตอาการที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่อาการดีขึ้นแล้ว

ทีมกฎหมายของสารรัตน์กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ปฏิเสธการดำเนินการทางกฎหมายกับอัยการของรัฐซึ่งแรงกดดันที่อาจส่งผลให้เด็กเสียชีวิต

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ซารารัตจะถูกตราหน้าว่าเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทย และอาจได้รับโทษประหารชีวิต คดีนี้เข้าครอบงำประเทศแล้ว

สระรัตเกิดความสงสัยเมื่อเธอเดินทางไปกับเพื่อนของเธอ สิริพร คานวงศ์ จากกรุงเทพฯ ไปราชบุรี เพื่อปล่อยปลาที่ท่าเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการคุ้มครองทางพุทธศาสนา

จู่ๆ สิริพรก็ทรุดตัวลงเสียชีวิตที่ริมฝั่งแม่น้ำ และสารรัตน์ก็หนีออกจากที่เกิดเหตุแทนที่จะไปร่วมกับคนที่ยืนดูเพื่อพยายามช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเงินสด โทรศัพท์ 2 เครื่อง และกระเป๋าแบรนด์เนมของศิริพรสูญหายไป ผลการชันสูตรพลิกศพพบร่องรอยของไซยาไนด์ในร่างกายของเหยื่อ ขณะเดียวกันการตรวจค้นบ้านของสารรัตน์พบขวดไซยาไนด์จำนวนหนึ่ง

‘หลักฐานที่ชัดเจน’
ต่อมามีพยานคนอื่นๆ แจ้งว่าญาติเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์น่าสงสัยหลังพบกับสารรัตน์ได้ไม่นาน ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืมเงินมาบอกว่าเธอป่วยหลังจากกิน “ยาแก้ไอ” ที่สารรัตน์ให้ไว้

ในบรรดาเหยื่อของเธอมีแฟนเก่าและเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสามคน วิฑูรย์ รังสิวุฒิพร สามีของสารรัตน์ เป็นตำรวจระดับสูงที่ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ แต่ปฏิเสธความรู้เรื่องการฆาตกรรม

เมื่อวันอังคาร พล.ต.สุรเชษฐ์ หักปาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้เตรียมดำเนินคดีร้ายแรงกับสารรัชต์แล้ว

เราพบหลักฐานที่ชัดเจนแล้ว”เขากล่าว แปลโดยCoconuts Bangkok “เราพบขวดไซยาไนด์จริงที่แอมสั่ง และเราพบร่องรอยของไซยาไนด์กับแอม

“และเราได้ระบุแล้วว่าขวดใดที่ถูกซื้อ รวมกว่า 700 ขวด” เขากล่าวเสริม “ดังนั้นในส่วนของการสอบสวน เราก็มีหลักฐานเพียงพอและชัดเจน”

การระดมทุนรอบล่าสุดในบริษัท microbetting นำโดย Roger Ehrenberg ผ่าน IA Sports Ventures และ Eberg Capital และ Fuel Venture Capital ด้วยการสนับสนุน 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ A2 Fuel Venture ได้เพิ่มการลงทุนใน Betr จนถึงปัจจุบันเป็น 20 ล้านดอลลาร์

ผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองราย ได้แก่ Joey Levy ผ่านการลงทุนส่วนบุคคล และ Jake Paul ผ่าน Anti Fund ได้เข้าร่วมในรอบนี้ และนักลงทุนรายใหญ่รายอื่น ๆ ที่มีอยู่ เช่น FinSight Ventures, Florida Funders และ Aliya Capital Partners ได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเกินกว่าสัดส่วนของพวกเขา” ตามข้อมูลของ คำแถลงที่ออกโดยบริษัทในไมอามี

Betrก่อตั้งขึ้นในปี 2565 โดยดำเนินงานใน สองแผนกหลัก ได้แก่ Betr Gaming และ Betr Media บริษัทดำเนินงานในแมสซาชูเซตส์และโอไฮโอ และได้รับใบอนุญาตให้เสนอการเดิมพันแบบไมโครในรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีแผนจะเปิดตัวในสถานะดังกล่าวในวันที่ยังไม่กำหนด บริษัทยังมีการเข้าถึงตลาดในรัฐอินเดียนา

เงินทุน Betr ยืนยันความอยากที่จะลงทุนเดิมพัน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทขนาดเล็กบางแห่งต้องเผชิญกับการกระแทกในพื้นที่การพนันกีฬาในประเทศ แต่การระดมทุนรอบล่าสุด ของ Betr และการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นใหม่ยืนยันว่าความสนใจของนักลงทุนในอุตสาหกรรมยังคงแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ microbetting ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของการเดิมพันในเกมอาจเป็นช่องทางใหม่ในการเติบโตสำหรับอุตสาหกรรม ในปัจจุบันนี้ การเดิมพันสดกำลังได้รับความนิยมและได้รับแรงผลักดัน ปัจจุบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของการเดิมพันกีฬาทั้งหมดเป็นการเดิมพันสดหรือในเกม

รูปแบบการเดิมพันดังกล่าวได้รับความนิยมในตลาดนอกสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ยุโรป ซึ่งกีฬาที่ดำเนินเรื่องช้ากว่าเป็นที่นิยมของนักพนัน ในสหรัฐอเมริกา กีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฮ็อกกี้ และฟุตบอล ไม่เอื้อต่อการเดิมพันในเกม อย่างไรก็ตาม เบสบอล กอล์ฟ และอื่นๆ ก็เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้

Betr Gaming เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับการเดิมพันแบบไมโครเท่านั้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพันการเล่นและเหตุการณ์แต่ละรายการ เช่น ส่งหรือวิ่งในการเล่นครั้งต่อไปในฟุตบอลหรือผลของสนามถัดไปในเบสบอล และกำลังขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้รวมเพิ่มเติม ตลาดที่มีความสามารถด้านสปอร์ตบุ๊คเต็มรูปแบบ” ตามคำแถลง

Betr กล่าวว่ามีแผนจะเปิดตัวเกมแนวใหม่สองแนวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า บริษัทเป็นรายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมที่ห้ามการใช้บัตรเครดิตเป็นรูปแบบการฝากเงิน และกำหนดวงเงินเงินฝากรายเดือนสำหรับลูกค้าในกลุ่มอายุ 21 ถึง 25 ปี

Betr Media อาจดึงดูดนักลงทุนได้เช่นกัน
เช่นเดียวกับบริษัทพนันกีฬาอื่นๆ Betr มีการดำเนินงานด้านสื่อ นักวิเคราะห์คาดว่าในปีต่อๆ ไป การผูกสัมพันธ์ระหว่างสื่อและบริษัทสื่อการพนันจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยหนุนรายได้ของทั้งสองฝ่าย

จนถึงปัจจุบัน การเตรียมการเหล่านั้นได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลาย แต่ดูเหมือนว่า Betr จะประสบความสำเร็จกับแผนกสื่อ กล่าวคือ Betr Media กำลังสร้างความฮือฮาในขณะที่ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าของผู้ให้บริการ

“ Betr Media เป็นแบรนด์สื่อการพนันกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีการแสดงผลมากกว่า 1.3 พันล้านครั้งบนโซเชียลมีเดียในช่วง 10 เดือนแรก” ผู้ดำเนินการสรุป “ Betr Media มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาต้นฉบับและรูปแบบสั้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะเป็นรูปแบบหลักของการบริโภคสื่อกีฬาสำหรับกลุ่มประชากรชายอายุ 21-34 ปี นอกเหนือจากการบริโภคการแข่งขันกีฬาสด”Frankie Valli ซึ่งมีอายุครบ 89 ปีในวันที่ 3 พฤษภาคม ได้แต่งงานกับ Jackie Jacobs แฟนสาวที่รู้จักกันมานาน วัย 60 ปี ที่โรงแรม Westgate Las Vegas Hotel & Casino เมื่อวันจันทร์

“มันเยี่ยมมากที่ได้พบกับความรักอีกครั้งในช่วงชีวิตนี้ของฉัน” อดีตนักเต้นหัวใจบอกกับPeople

โอ้ ช่างเป็นคืนที่ดีจริงๆ
ไม่มีแขกเข้าร่วมงานวิวาห์ ซึ่งจัดขึ้นในโบสถ์ของรีสอร์ทในขณะที่เพลงฮิตอันเป็นเอกลักษณ์ของ Valli อย่างเพลง Can’t Take My Eyes Off You ในปี 1967 เล่น และเขาก็ร้องเพลงคลอไปข้างหูของคนรัก

จาคอบส์สวมชุดเจ้าสาวสีขาว ต่างหูสีเงิน และรวบผมเป็นลอน วัลลีสวมชุดสูทสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว และสายโซ่สีทอง

The Westgate เดิมคือ Las Vegas Hilton และเดิมคือ International เป็นสถานที่แสดงประจำของ Valli ในลาสเวกัส อดีตนักร้องนำวง Four Seasons กลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่โรงละครนานาชาติในเดือนตุลาคมและมกราคม หลังจากการทัวร์ช่วงฤดูร้อนของเขาในปัจจุบัน

ใครรักคุณ
Valli พบกับ Jacobs เป็นครั้งแรก อดีตผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ CBS ซึ่งมาจากแมริแลนด์ในปี 2550 พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ จนกระทั่งปี 2558

Valli แต่งงานกับ Mary Mandel ภรรยาคนแรกของเขาในปี 1957 ก่อนที่พวกเขาจะหย่ากันในอีก 13 ปีต่อมา จากนั้นเขาก็แต่งงานกับ MaryAnn Hannigan ตั้งแต่ปี 1974 ถึง 1982 สองปีต่อมาเขาแต่งงานกับ Randy Clohessy มันเป็นการแต่งงานที่ยาวนานที่สุดของเขา พวกเขาหย่าร้างกันในปี 2547

วัลลีเป็นพ่อของลูกหกคน รวมทั้งลูกสาวสองคน ลูกชายสามคน และลูกติดหนึ่งคน ลูกสาวสองคนของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก — ซีเลียเมื่อเธอตกจากบันไดหนีไฟในปี 1980 และหกเดือนต่อมา ฟรานซีนเมื่อเธอเสพยาเกินขนาด

“สิ่งนั้นจะอยู่กับคุณตลอดไป” Valli บอกกับPeopleในปี 2008 “เธอเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ฉันมักจะจินตนาการว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไร เธอมีเสียงที่ยอดเยี่ยม”พนักงาน 1,700 คนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนงาน Casino de Montreal-CSN ประธานสหภาพ Riccardo Scopelleti กล่าวว่าการเจรจาต่อรองร่วมได้มาถึงทางตันกับหน่วยงานเกมที่ควบคุมโดยรัฐบาล

ผู้นำสหภาพแรงงานเรียกร้องให้ Loto-Quebec เพิ่มค่าชดเชยเพื่อให้ทันกับอัตราเงินเฟ้อ บวกเพิ่มอีก 1 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เจ้าหน้าที่ของ Loto-Quebec กล่าวว่าการเรียกร้องค่าจ้างนั้นเกินกว่าที่บริษัทมอบให้กับพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานในปีที่ผ่านมา

ผลงานคาสิโนของ Loto-Quebec ประกอบด้วยรีสอร์ทและห้องเล่นเกมหกแห่งรวมถึง Casino de Montreal , Casino du Lac-Leamy ใน Gatineau, Casino de Mont-Tremblant, Hotel-Casino de Charlevoix ใน La Malbaie, Salon de jeux de Quebec และ Salon de เฌอ เดอ ทรัวส์-ริวิแยร์

ลอตเตอรีที่ดำเนินกิจการโดยมงกุฎของควิเบกมีอายุย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1960 แต่องค์กร Loto-Quebec ในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เพื่อควบคุมการพนันคาสิโน เมื่อ 31 ปีที่แล้วฝ่ายนิติบัญญัติของควิเบกออกกฎหมายให้คาสิโนบนบกเพื่อปรับปรุง “โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวระดับโลกของควิเบก สร้างงาน สร้างรายได้ใหม่ให้กับรัฐบาล และส่งเงินก้อนสำคัญที่ชาวควิเบเซอร์ใช้ในคาสิโนนอกควิเบกกลับประเทศ”

ยูเนี่ยน คาสิโนถึงภาวะชะงักงัน
สหภาพแรงงานคาสิโนเป็นตัวแทนของคนงานที่ได้รับการว่าจ้างในหน้าที่ที่ไม่ใช่เกม เช่น แม่บ้าน คนทำอาหาร พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานต้อนรับส่วนหน้า สมาชิกคาสิโนของสหภาพไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะ ผู้ดูแลสล็อต หรือผู้ดูแลหลุม

สหภาพแรงงานกำลังโต้แย้งว่าธุรกิจหลังโควิด-19 มีความแข็งแกร่ง และ Loto-Quebec ควรกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นบางส่วนให้กับคนงาน สหภาพแรงงานอ้างว่า Loto-Quebec ออกโบนัสประจำปีมากกว่า 650,000 ดอลลาร์แคนาดาให้กับผู้บริหารเพื่อเรียกร้องค่าแรงของสหภาพที่สูงขึ้น

ตัวแทนของ Loto-Quebec กล่าวว่าข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน “มากกว่าสองเท่า” จากการเพิ่มขึ้นของบริษัทที่จ่ายให้กับพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน

สโคเปลเลติและสมาชิกสหภาพแรงงานยกระดับการเจรจาต่อรองด้วยการอนุญาตให้หยุดงานประท้วง 5 วันเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งส่งผลให้คนงานลาออกจากงานระหว่างการแข่งขัน Formula 1 Grand Prix ในเมืองมอนทรีออล การนัดหยุดงานส่งผลกระทบต่อตารางการจัดเลี้ยง ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาที่คาสิโน Loto-Quebec แต่เหตุการณ์ยังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหภาพแรงงานได้อนุมัติ “การนัดหยุดงานทั่วไปไม่จำกัด” ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ การนัดหยุดงานถูกกำหนดให้ดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงสัญญาฉบับใหม่

ปรับเปลี่ยนเวลาทำการ
คาสิโนที่เป็นเจ้าของโดยจังหวัดควิเบกยังคงเปิดให้บริการอยู่ แต่มีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการและบริการ

คาสิโนมอนทรีออลเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 02.00 น. คาสิโนมงต์ทรอมบลองและโฮเทลคาสิโนชาร์เลอวัวซ์ปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันพุธ แต่เปิดในวันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเที่ยงคืน

Casino Lac-Leamy, Salon Quebec และ Salon Trois-Rivieres เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 03.00 น.

ในขณะที่การเล่นเกมยังคงมีให้บริการ Loto-Quebec กล่าวว่าร้านอาหารคาสิโนหลายแห่งถูกบังคับให้ปิดชั่วคราวหรือเสนอเฉพาะการซื้อกลับบ้านเนื่องจากข้อพิพาทด้านแรงงาน ไนท์คลับคาสิโนและสถานบันเทิงอื่น ๆ ก็ถูกระงับเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม โรงแรมยังคงเปิดให้บริการ แม้ว่าจะไม่มีบริการรูมเซอร์วิสและพนักงานยกกระเป๋าก็ตาม บริษัทกล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และสปา ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมแบบครบวงจรใหม่ของเยอรมนีเริ่มอนุมัติใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับสล็อตออนไลน์และต่อมาโป๊กเกอร์ ผู้ให้บริการบางรายก็ร้องเหม็น ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สามารถให้บริการได้ แต่เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าหน่วยงานการเล่นเกมร่วมแห่งสหพันธรัฐ (GGL สำหรับตัวย่อภาษาเยอรมัน) ไม่มีอำนาจควบคุมวิธีการโฆษณา ศาลไม่เห็นเช่นนั้น และผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหากต้องการรักษาใบอนุญาตของตน

มหาวิหารโคโลญจน์ในเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนีในเวลาพลบค่ำ GGL ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมแบบครบวงจรของประเทศ ชนะการต่อสู้ในศาลเพื่อจำกัดการโฆษณาเกมและข้อตกลงพันธมิตร (ภาพ: Pinterest)
ในขณะที่ GGL เริ่มดำเนินการไฟเขียว ก็มีข้อกำหนดเสริมที่ครอบคลุมถึงข้อจำกัดด้านการโฆษณาและ Affiliate ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามแนวทางทันทีที่พร้อมให้บริการ

ผู้ให้บริการเกมจำนวนหนึ่งไม่พอใจกับการแก้ปัญหาและแสวงหาการบรรเทาทุกข์ในศาลปกครอง พวกเขาชนะรอบแรกเมื่อศาลเห็นชอบ แต่แพ้รอบสองในเดือนนี้

ทางของเราหรือทางหลวง
ศาลปกครองระดับสูงแห่งแซกโซนี-อันฮัลต์ ซึ่งเป็นรัฐที่ GGL มีสำนักงานใหญ่ ล้มคว่ำคำตัดสินของศาลปกครองระดับล่าง หน่วยงานกำกับดูแลไม่เพียงแต่มีอำนาจในการแนะนำข้อจำกัดเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้ตามต้องการอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลเห็นพ้องกันว่าการห้าม GGL ในการโฆษณาและการโฆษณาเกมคาสิโนออนไลน์ฟรีและเครื่องสล็อตเสมือนนั้นสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ยังยึดถือข้อห้ามในการทำการตลาดแบบใช้อินฟลูเอนเซอร์และการโฆษณาแบบพันธมิตรกับพันธมิตรที่ส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมาย

สิ่งนี้สนับสนุนคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลเดียวกัน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มันเห็นด้วยกับจุดยืนของ GGL ที่สามารถลงโทษผู้ให้บริการเกมที่ทำงานร่วมกับบริษัทในเครือที่ส่งเสริมแพลตฟอร์มเกมที่ผิดกฎหมาย (ไม่มีใบอนุญาต)

คำตัดสินของศาลระบุว่ากฎระเบียบมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสนธิสัญญารัฐที่สี่ว่าด้วยการพนัน กฎหมายการพนัน ฉบับล่าสุดของเยอรมนีซึ่งช่วยนำมาซึ่งแนวทางที่เป็นเอกภาพในกฎระเบียบ จำเป็นต้องให้ความสนใจกับอันตรายจากการพนันมากขึ้น การควบคุมใหม่ของ GGL นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ข่าวร้ายสำหรับผู้ประกอบการ ศาลตัดสินว่าการห้ามโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงป้ายโฆษณาและการขนส่งสาธารณะโดยสิ้นเชิง อาจเป็นการกระทำที่มากเกินไป

ผู้ประกอบการจะต้องอยู่กับการตัดสินใจว่าพวกเขาชอบหรือไม่ ผู้กำหนดนโยบายของเยอรมนีแสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่ามีความแน่วแน่เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง และศาลปกครองระดับสูงได้ลงนามในคำตัดสินโดยระบุว่า “คำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด”

ตราประทับของการอนุมัติมา
ในการต่อสู้กับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคำจำกัดความดังกล่าวกำลังถูกโต้แย้งโดยเจ้าหน้าที่ในมอลตา ประเทศเยอรมนี คิดว่ามีวิธีแก้ปัญหาแล้ว “การทดสอบและประทับตราใบอนุญาต” อย่างเป็นทางการสำหรับแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตกำลังมาถึงพื้นที่เกมออนไลน์

GGL ต้องการสร้างระบบการติดฉลากที่สอดคล้องกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ตามรายงานของสื่อเยอรมันSpiegelโดยอ้างถึงแวดวงทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผู้ให้บริการจะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีใบอนุญาตของรัฐ และปฏิบัติตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาแห่งรัฐว่าด้วยการพนันว่าด้วยการคุ้มครองผู้เล่น

ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคควรจะสามารถรับรู้ข้อเสนอทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นในอนาคต ในขณะที่แพลตฟอร์ม iGaming บางแห่งอาจแสดงรายละเอียดใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ชัดเจนของเว็บไซต์ เยอรมนีต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถดูได้ทันทีบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ GGL ได้สั่งห้ามกีฬาแฟนตาซีรายวัน ผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้

การพนันในเยอรมนีได้รับอนุญาตภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐเท่านั้น และแต่ละรัฐก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน บางรัฐได้เปิดตลาดของตน ในขณะที่บางรัฐได้สร้างการผูกขาดที่นำโดยรัฐTab NZ ผู้ให้บริการพนันกีฬาอย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์ได้ลงนามข้อตกลงการสนับสนุนฉบับใหม่กับ FIFA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอล ในการทำเช่นนั้น Tab NZ ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการพนันรายแรกของฟุตบอลโลก 2023 ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ผู้ให้บริการเกมมองเห็นสถานที่แข่งขันยอดนิยมสี่แห่งของนิวซีแลนด์ได้มากขึ้น รวมถึงสนามกีฬา Dunedin, Eden Park, สนามกีฬา Waikato และสนามกีฬาภูมิภาคเวลลิงตัน เป็นการเคลื่อนไหวที่ประสบความสำเร็จสำหรับ Entain เกมยักษ์ใหญ่ระดับโลกเช่นกัน เนื่องจากเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ Tab NZ เมื่อเร็วๆ นี้

แท็บ NZ Banks เกี่ยวกับความสำเร็จของ FIFA
Tab NZ ซึ่งมีรายได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะใช้การแข่งขันฟุตบอลเป็นช่องทางในการเพิ่มการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล ได้วางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ซึ่งรวมถึงโปรโมชั่นและสิ่งจูงใจอื่น ๆ ที่จะจัดขึ้นในนิวซีแลนด์ระหว่างและก่อนการแข่งขัน

เรามุ่งเน้นไปที่การรักษาอนาคตของกีฬามาโดยตลอด โดยที่เงินมากกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐจะกลับมาเล่นกีฬาในนิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้ว ต้องขอบคุณการเดิมพันกีวีกับ Tab” Jodi Williams ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและลูกค้าของ Tab NZกล่าว

ข้อตกลงใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากความร่วมมือครั้งสำคัญที่ก่อตั้งโดย Entain และ Tab NZ ในเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ Entain รับผิดชอบการดำเนินการเดิมพันและการออกอากาศทั้งหมดของแพลตฟอร์ม

อุตสาหกรรมการแข่งรถในนิวซีแลนด์ถูกกำหนดให้ได้รับการรับประกันการลงทุนหลังจากการมาถึงของ Entain โดยจะได้รับเงิน 900 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

Tab NZ เริ่มเห็นกิจกรรมเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณฟุตบอลโลก โดยบันทึกจำนวนลูกค้าที่วางเดิมพันผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีค่าเฉลี่ย 78,000 ต่อสัปดาห์ ในปี 2021 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70,000

นั่นทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2023 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทบันทึกกำไรได้ 14.6 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (9.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บรรลุงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ในรอบเกือบหนึ่งปี

การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่กำลังจะมาถึงจะเริ่มในวันที่ 20 กรกฎาคมและดำเนินไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม นี่เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงที่มีประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมากกว่าหนึ่งประเทศ

นักเดิมพันมี “ล็อค” กับผู้ชนะ
FIFA Men’s World Cup ในปี 2010, 2014, 2018 และ 2022 มีบางอย่างที่เหมือนกัน วิดีโอเกมเลือกผู้ชนะอย่างถูกต้องในแต่ละครั้ง

วิดีโอเกมฟุตบอลซีรีส์ FIFA โดย EA Sports สามารถตัดสินผู้ชนะในแต่ละครั้งผ่านชุดเกมจำลอง ล่าสุดในฟุตบอลโลกปี 2022 มีการแข่งขันในเกมทั้งหมด 64 นัดส่งผลให้อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ ในชีวิตจริง ประเทศในอเมริกาใต้แห่งนี้เอาชนะฝรั่งเศสเพื่อชิงตำแหน่งนี้ได้

EA Sports กลับมาอีกครั้ง และนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักพนันกีฬา เป็นอีกครั้งที่หลังจากเล่นไป 64 นัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงเกมสุดท้าย FIFA 23 ก็พบผู้ชนะ

หากกระแสเกมยังคงอยู่ ทีมชาติหญิงสหรัฐจะคว้าตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของสปอร์ตบุ๊คด้วย โดยที่ DraftKings วางไว้ด้านบนที่ +250 อังกฤษเป็นอันดับสองที่ +350 ตามด้วยสเปนที่ +650

กำลังก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิต

สคุณสามารถเดิมพันการต่อสู้ระหว่าง Errol Spence Jr. กับ Terence Crawford และ UFC 291 จาก BetUS ได้ที่นี่ วางเดิมพันของคุณแล้วสนุกไปกับการต่อสู้ที่จุดโปรดของคุณในพื้นที่แมคลีน เวอร์จิเนีย-วอชิงตัน ดีซี อายุ 18 ปีขึ้นไปในการเดิมพันออนไลน์Shipgarten 7581 Colshire Drive Mclean จะจัดงานปาร์ตี้ชมนาฬิกา โทรแจ้งล่วงหน้าและอย่าลืมไปถึงที่นั่นก่อนเวลา กิจกรรมนี้ได้รับการโปรโมตให้ฟรี แต่คาดว่าจะมีคนแน่น

“กลุ่มที่นำ Tysons Biergarten และ Hops N Shine มาให้คุณ กำลังก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยการสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบโรมมิ่งครั้งแรกของรัฐเวอร์จิเนียตอนเหนือที่ Scott’s Run ใน McLean VA ShipGarten คือคำจำกัดความของการทำมากโดยใช้เพียงเล็กน้อย และจะมีสี่ประการ ประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มแยกกันโดยแต่ละตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตล้อมรอบตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นจะเป็นพื้นที่ลานเบียร์ที่สำคัญของคุณ พื้นที่สำหรับเด็กที่เหมาะสำหรับครอบครัว พื้นที่สำหรับสุนัขที่มีรั้วกั้น และสถานบันเทิง”

ในอาร์ลิงตัน Crafthouse คาดว่าจะแสดงการต่อสู้ครั้งนี้ Crafthouse ยืนยันว่าพวกเขากำลังฉาย UFC 291 ซึ่งอยู่ที่ 901 North Glebe Road, Arlington โทรแจ้งล่วงหน้า.

สถานที่เหล่านี้ยืนยันว่าจะแสดง UFC 291 และคาดว่าจะแสดงการต่อสู้ระหว่าง Spence กับ Crawford ไปด้วยดี (โทรล่วงหน้า):

Ballston Local ที่ 900 North Glebe Road, Arlington, Courthaus Local ที่ 2300 Clarendon Blvd, Arlington, บาร์สาธารณะใน DC ที่ 1214 – B 18th St. NW, Thirsty Cow ที่ 3400 11th Street Northwest, Washington

นอกจากนี้ใน DC, Walters ที่ 1221 Van Street และ BetMGM Sportsbook ที่ Nationals Park (1500 South Capitol Street, Southeast)กระดาน Plinko เป็นกระดานมุมที่มีหมุดรูปสามเหลี่ยมจำนวนหนึ่ง รายการรางวัลจะแสดงที่ด้านล่าง โดยแต่ละรางวัลจะตรงกับช่องที่แตกต่างกัน

คาสิโนถือเป็นตัวอย่างของการแสวงหาความตื่นเต้นและความตื่นเต้น Plinko โดดเด่นในบรรดาเกมมากมายที่นำเสนอบนพื้นคาสิโน เนื่องจากมีการออกแบบที่โดดเด่นและรูปแบบการเล่นที่น่าดึงดูด โพสต์ในบล็อกนี้จะเจาะลึกโลกที่มีเสน่ห์และตรวจสอบกฎและเคล็ดลับของ crypto Plinkoวิธีการชนะ และข้อดีสำหรับผู้เล่นคาสิโน

เกม Plinko ทำงานอย่างไร
กระดาน Plinko มีชุดหมุดรูปสามเหลี่ยมหลายชุดซึ่งจัดเรียงไว้บนกระดานที่มีความลาดเอียง รายการรางวัลซึ่งแต่ละรางวัลสอดคล้องกับช่องที่แตกต่างกันจะแสดงที่ด้านล่าง จากด้านบนของกระดาน ผู้เล่นจะปล่อยชิปเล็กๆ ซึ่งซิกแซกผ่านหมุดก่อนที่จะตกลงไปในช่องรางวัลช่องใดช่องหนึ่งที่ด้านล่าง

การทิ้งชิปเป็นกลไกของเกม
ผู้เล่นจะปล่อยชิปที่ถืออยู่ที่ด้านบนของกระดาน Plinko เพื่อให้แรงโน้มถ่วงเข้ายึดครอง ชิปตกลงมาและกระเด้งออกจากหมุด โดยเปลี่ยนทิศทางหลังจากการชนแต่ละครั้งจนกระทั่งถึงจุดต่ำสุด ผู้เล่นรอด้วยความคาดหวังขณะที่ชิปเคลื่อนที่ไปตามเส้นทาง

ทำความเข้าใจกลไกการชนะรางวัลและการจ่ายเงิน
สล็อตที่แตกต่างกันเสนอการจ่ายเงินที่แตกต่างกันสำหรับรางวัลที่ด้านล่างของกระดาน Plinko ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกันไป เงินรางวัลของผู้เล่นจะถูกกำหนดโดยสล็อตที่ชิปเข้าไป มีโอกาสที่มันจะเป็นรางวัลชมเชยเล็กน้อยหรือแจ็คพอตขนาดใหญ่ ซึ่งจะเพิ่มความตื่นเต้นและความประหลาดใจให้กับเกม

เกม Plinko: เทคนิคการชนะ
Plinko เป็นเกมแห่งโอกาสเป็นหลัก แต่การศึกษาเค้าโครงกระดานสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ผู้เล่นสามารถเลือกตำแหน่งที่จะวางชิปได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยการสังเกตรูปแบบของหมุดและทำความเข้าใจว่าหมุดส่งผลต่อวิถีการเคลื่อนที่ของชิปอย่างไร

การประเมินวิธีการดรอปชิป
การดรอปชิปครั้งแรกอาจได้รับอิทธิพลจากผู้เล่นบ้าง การลองใช้วิธีการดรอปหลายวิธี เช่น การเล็งหมุดหรือมุมใดมุมหนึ่ง อาจส่งผลต่อวิถีของชิป สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือโอกาสนั้นยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์

เลือกช่องที่มีค่ามากขึ้น
เป็นความคิดที่ดีที่จะมุ่งความสนใจไปที่สล็อตที่มีการจ่ายเงินรางวัลสูงปานกลาง แทนที่จะพยายามชนะแจ็คพอต แม้ว่าการทำเช่นนั้นจะมีเสน่ห์เพียงไรก็ตาม พวกเขาให้โอกาสในการชนะที่ดีกว่า เพิ่มโอกาสที่ใครจะได้รับรางวัลกลับบ้านในที่สุด

ติดตามวิถีชิปก่อนหน้า
การทำความเข้าใจไดนามิกของกระดานสามารถทำได้โดยการสังเกตชิปของผู้เล่นคนก่อน ให้ความสนใจว่าชิปจะเด้งออกจากหมุดอย่างไร และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการของคุณหากจำเป็น

การเล่น Plinko ต้องใช้ทั้งโชคและทักษะ
Plinkoยังคงพึ่งพาโอกาสเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ก็ตาม การหยดแต่ละครั้งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิถีการกระดอนที่คาดเดาไม่ได้ตามธรรมชาติของชิป ทุกเกมเต็มไปด้วยความประหลาดใจเนื่องจากการสุ่มซึ่งทำให้ความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้น

ความสำคัญของกลยุทธ์และการตัดสินใจ
แม้ว่าโชคจะมีบทบาทสำคัญ แต่ผู้เล่นยังคงสามารถใช้การตัดสินใจและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะได้ การวิเคราะห์เค้าโครงกระดาน การสังเกตวิถีก่อนหน้า และการปรับเทคนิคการดรอปเป็นวิธีการปรับปรุงองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ของเกม

ค้นหาความสมดุลระหว่างโชคและทักษะ
Plinko สร้างความสมดุลระหว่างโชคและทักษะได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้เล่นที่หลากหลาย การสุ่มทำให้เกมน่าตื่นเต้น ในขณะที่โอกาสในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ช่วยเพิ่มความลึกและการมีส่วนร่วม

plinko1.png

เกม Plinko: ผลกระทบต่อรายได้และการตลาดของคาสิโน
Plinko เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการนำลูกค้าใหม่มาสู่คาสิโน เนื่องจากมีรูปแบบการเล่นที่โดดเด่นและการออกแบบที่สะดุดตา เนื่องจากมีการแสดงตนอยู่บนพื้นคาสิโน จึงดึงดูดความสนใจและความอยากรู้อยากเห็น ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้ลองเสี่ยงโชค

กิจกรรมสำหรับเกม Plinko และแคมเปญโฆษณา
เกม Plinkoมักเป็นจุดสนใจของความคิดริเริ่มทางการตลาดและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่จัดโดยคาสิโน กิจกรรมเหล่านี้สร้างความตระหนักรู้ ดึงดูดฝูงชนให้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รับรางวัลและโบนัสที่น่าหลงใหล

ได้รับโชคและทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างสมดุล
Plinko สร้างความสมดุลในอุดมคติระหว่างโอกาสและทักษะ ดึงดูดผู้เล่นที่หลากหลาย โอกาสในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ช่วยเพิ่มความลึกและการมีส่วนร่วม ในขณะที่การสุ่มจะทำให้เกมน่าตื่นเต้น

ถึงเวลาเล่นแล้ว
Plinko โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจในบรรดาเกมคาสิโน Plinko เป็นเกมสนุก ๆ ที่ผสมผสานทักษะและโอกาสเข้ากับวิถีชิปที่คาดเดาไม่ได้ การพิจารณาเชิงกลยุทธ์ และศักยภาพในการจ่ายเงินจำนวนมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์หรือผู้มาใหม่ ลองเล่น Plinko ที่คาสิโนใกล้บ้านคุณแล้วสัมผัสถึงความเร่งรีบสำหรับตัวคุณเองคุณกำลังมองหาที่จะเพิ่มโอกาสในการชนะและทำให้ช่วงการพนันของคุณมีกำไรมากขึ้นหรือไม่? แม้ว่าจะไม่มีสูตรสำเร็จที่รับประกันความสำเร็จ แต่ก็มีความลับและกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การพนันโดยรวมของคุณได้ ในบทความนี้ เราจะเปิดเผยเคล็ดลับอันมีค่าที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรสูงสุดและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความพยายามในการเดิมพันของคุณ ดังนั้น เรามาเจาะลึกความลับเพื่อทำให้เซสชั่นการพนันของคุณมีกำไรมากขึ้นกัน

รูเล็ต_072523(1).png

ทำความเข้าใจกับเกม
หนึ่งในเคล็ดลับสำคัญในการเพิ่มผลกำไรในการพนันคือการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเกมที่คุณเล่น ไม่ว่าจะเป็นแบล็คแจ็ค รูเล็ต โป๊กเกอร์ หรือสล็อต ใช้เวลาเรียนรู้กฎ กลยุทธ์ และเทคนิคการเล่นที่เหมาะสมที่สุด ยิ่งคุณมีความรู้เกี่ยวกับเกมมากเท่าไร โอกาสในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการชนะก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

วิจัยและเปรียบเทียบอันดับคาสิโน
ก่อนที่จะเลือกคา สิโนออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการเดิมพัน จำเป็นต้องวิจัยและเปรียบเทียบคะแนนของคาสิโน การให้คะแนนคาสิโนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมของเว็บไซต์การพนันต่างๆ มองหาแพลตฟอร์มที่มีเรตติ้งสูงและบทวิจารณ์เชิงบวก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเสนอเกมที่ยุติธรรม การทำธุรกรรมที่ปลอดภัย และการสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็ว

ฝึกการจัดการแบ๊งค์
การจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวในการพนัน กำหนดงบประมาณสำหรับช่วงการเล่นการพนันของคุณและยึดมั่นในงบประมาณนั้น หลีกเลี่ยงการไล่ตามการสูญเสียหรือเดิมพันมากกว่าที่คุณสามารถจ่ายได้ ด้วยการจัดการเงินทุนของคุณอย่างชาญฉลาด คุณสามารถควบคุมการใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการพนันของคุณยังคงสนุกสนานโดยไม่ส่งผลเสียต่อเสถียรภาพทางการเงินของคุณ

ใช้ประโยชน์จากโบนัสและโปรโมชั่น
คาสิโนออนไลน์และแพลตฟอร์มการเดิมพันมักจะเสนอโบนัสและโปรโมชั่นมากมายเพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้า ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้เพื่อเพิ่มเงินทุนของคุณและเพิ่มศักยภาพในการชนะของคุณ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโบนัสอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการถอนเงิน

พัฒนากลยุทธ์
การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการพนัน แต่ละเกมมีกลยุทธ์และแนวทางเฉพาะของตัวเองซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะได้ ศึกษากลยุทธ์ต่างๆ ทดสอบ และค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคการนับไพ่ในแบล็คแจ็ค หรือใช้ระบบการเดิมพันในรูเล็ต กลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีจะช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างมาก

โอบรับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
การพนันอย่างมีความรับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญของการรักษาช่วงการเล่นการพนันที่มีกำไร กำหนดขีดจำกัดเวลาและเงินของคุณที่ใช้ในกิจกรรมการพนัน หลีกเลี่ยงการไล่ตามความสูญเสียหรือการพนันภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรืออารมณ์ ด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติในการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากผลเสียของการพนันมากเกินไป และรับประกันว่าเซสชั่นของคุณยังคงสนุกสนานและให้ผลกำไร

ฝึกฝนศิลปะแห่งการจัดสรร Bankroll
การจัดสรรเงินทุนของคุณอย่างเหมาะสมเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากการพนัน แบ่งเงินทุนของคุณออกเป็นส่วนเล็กๆ และจัดสรรอย่างมีกลยุทธ์สำหรับเกมหรือโอกาสในการเดิมพันต่างๆ ด้วยการกระจายการเดิมพันและการจัดการเงินทุนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ

รับข่าวสารเกี่ยวกับอัตราต่อรองและการจ่ายเงิน
การทำความเข้าใจอัตราต่อรองและการจ่ายเงินของเกมต่างๆ มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเดิมพันอย่างมีข้อมูล ทำความคุ้นเคยกับอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันเฉพาะ และประเมินการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ ด้วยการระบุการเดิมพันที่มีอัตราต่อรองที่น่าพอใจและการจ่ายเงินที่สูงกว่า คุณสามารถวางเดิมพันเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น และปรับปรุงผลกำไรโดยรวมของคุณ

ฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์
เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ การพนันต้องอาศัยการฝึกฝนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการเล่นฟรีหรือเกมเวอร์ชันสาธิตเพื่อฝึกฝนกลยุทธ์และเทคนิคของคุณ วิเคราะห์ชัยชนะและความสูญเสียของคุณ ระบุรูปแบบ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ ด้วยการปรับปรุงทักษะและการเรียนรู้จากผลลัพธ์ในอดีต คุณสามารถปรับแต่งแนวทางและเพิ่มโอกาสในการชนะได้

เลือกเกมที่มี House Edge ที่ดี
ขอบบ้านหมายถึงความได้เปรียบทางสถิติที่คาสิโนหรือบริษัทพนันมีเหนือผู้เล่น เลือกเกมที่ให้ความได้เปรียบของเจ้ามือต่ำกว่า เนื่องจากมีโอกาสในการชนะที่ดีกว่าในระยะยาว เกมอย่างแบล็คแจ็ค บาคาร่า และโป๊กเกอร์บางรูปแบบมีแนวโน้มที่จะมีความได้เปรียบของเจ้ามือที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆ

ฝึกความอดทนและการคิดระยะยาว
การพนันที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการหาเงินอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืน มันต้องใช้ความอดทน ความมีวินัย และมุมมองระยะยาว หลีกเลี่ยงการไล่ตามผลกำไรในระยะสั้น และมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป โปรดจำไว้ว่า การพนันควรถือเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพในการทำกำไร มากกว่าที่จะเป็นโครงการรวยได้ในพริบตา

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และทรัพยากร
มีเครื่องมือวิเคราะห์และทรัพยากรมากมายที่จะช่วยปรับปรุงการตัดสินใจเดิมพันของคุณ จากเว็บไซต์การวิเคราะห์ทางสถิติไปจนถึงการทำนายของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับทีม ผู้เล่น หรือเหตุการณ์ที่คุณกำลังเดิมพัน รวมข้อมูลนี้เข้ากับการวิจัยของคุณเองเพื่อทำการเดิมพันที่มีข้อมูลมากขึ้น

จัดการอารมณ์ของคุณ
อารมณ์มีบทบาทสำคัญในการพนัน สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมพวกเขาและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นโดยอาศัยความตื่นเต้น ความคับข้องใจ หรือความกลัว รักษาความสงบและสงบสติอารมณ์ แม้ในระหว่างการชนะหรือแพ้ติดต่อกัน ความมั่นคงทางอารมณ์ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและควบคุมกิจกรรมการเดิมพันของคุณได้ดีขึ้น

ความคิดปิดบางอย่าง
การรวมความลับเหล่านี้เข้ากับช่วงการพนันของคุณสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นได้อย่างมาก อย่าลืมเข้าใกล้การพนันด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ ฝึกการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่คุณเล่น ด้วยการทำความเข้าใจกฎ จัดการเงินทุนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากโบนัสและโปรโมชั่น คุณจะสามารถเพิ่มผลกำไรและยกระดับประสบการณ์การพนันโดยรวมของคุณได้ ดังนั้น จงยอมรับความลับเหล่านี้ ขัดเกลาทักษะของคุณ และขอให้เซสชันการพนันในอนาคตของคุณเต็มไปด้วยความสำเร็จและผลกำไรAyre: ‘ทุกสิ่งยกเว้น BSV คือความปลอดภัยรวมถึง BTC’, CoinBase สั่งให้ซื้อขาย Bitcoin เท่านั้น (31 กรกฎาคม 2023)
หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับคำสั่งจาก SEC ให้หยุดการซื้อขายทุกอย่างยกเว้น Bitcoin ตามที่ Brian Armstrong CEO ของ Coinbase กล่าว

สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความตั้งใจของหน่วยงานที่จะยืนยันอำนาจด้านกฎระเบียบเหนือตลาดในวงกว้างตามที่ Scott Chipolina จาก Financial Times กล่าวซึ่งทำลายเรื่องราวนี้

ก.ล.ต. ฟ้อง Coinbase หลังจากนั้นไม่นาน

“พวกเขากลับมาหาเราแล้วพูดว่า . . เราเชื่อว่าสินทรัพย์ทุกอย่างนอกเหนือจาก Bitcoin คือความปลอดภัย” Armstrong เปิดเผย “และเราบอกว่า แล้วคุณมาสรุปได้อย่างไร เพราะนั่นไม่ใช่การตีความกฎหมายของเรา และพวกเขากล่าวว่า เราจะไม่อธิบายให้คุณฟัง คุณต้องเพิกถอนสินทรัพย์ทั้งหมดนอกเหนือจาก Bitcoin”

Armstrong อ้างว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างที่เราทราบกันดี

Calvin Ayre ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนBSV Blockchainเสนอการประเมินสถานการณ์ของเขา

“ทุกอย่างยกเว้น BSV คือการรักษาความปลอดภัยรวมถึง BTC ด้วย” เขายืนยัน

เหตุการณ์สำคัญสำหรับการบูรณาการการพนัน Crypto เนื่องจาก BetDEX ได้รับใบอนุญาตในไอร์แลนด์ (25 กรกฎาคม 2023)
BetDEX Exchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพนันกีฬาแบบกระจายอำนาจที่ได้รับการปฏิวัติ ได้รับใบอนุญาตการพนันในไอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับอุตสาหกรรมการพนันแบบดั้งเดิม

ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน BetDEX ทำงานบนเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งขจัดความจำเป็นในการมีคนกลาง

นี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจการพนัน crypto เท่านั้น บริษัท เปิดตัวโดยอดีตผู้บริหาร FanDuel Nigel Eccles (เช่นผู้ก่อตั้ง FanDuel), Stuart Tonner และ Varun Sudhakar

จาก Erik Gibbs จาก Casino.org:

การออกใบอนุญาตของ BetDEX Exchange ในไอร์แลนด์อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในวงกว้างในประเทศ ในฐานะแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับการควบคุม BetDEX นำเสนอศักยภาพของเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น การพนัน

Combat IQ คืออะไร? การเดิมพันกีฬายุคต่อไป (24 กรกฎาคม 2023)
บริษัทใหม่ในอังกฤษได้พัฒนาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์และทำนายผลลัพธ์ของการแข่งขันกีฬา

บริษัทนี้มีชื่อว่า Combat IQ และดำเนินการโดยผู้ประกอบการชื่อ Tim Malik การโจมตีครั้งแรกของบริษัทในการวิเคราะห์กีฬาเกี่ยวข้องกับกีฬาการต่อสู้หรือที่รู้จักในชื่อศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน แต่ในที่สุดก็สามารถขยายไปสู่กีฬาอื่นๆ ได้

Thomas Somach เจ้าของ Gambling 911 เพิ่งนั่งคุยกับ Malik ที่สำนักงานของเขาที่สำนักงานใหญ่ Combat IQ ในอังกฤษเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเขา ตรวจสอบการสัมภาษณ์ที่นี่

เกม Blockchain นั้น ‘น่าเบื่อ’ Sega Exec กล่าว (16 กรกฎาคม 2023)
Shuji Utsumi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมของ Sega เสนอข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นเกมบล็อคเชนในสัปดาห์ที่ผ่านมา

“ การกระทำในเกมที่เล่นเพื่อหารายได้นั้นน่าเบื่อ จะมีประโยชน์อะไรถ้าเกมไม่สนุก”

Jon Southurst แห่ง CoinGeek เขียนว่า:

Utsumi อาจถูกต้อง แต่การใช้มันเป็นข้ออ้างในการถอนตัวออกจากกลุ่มตลาดฟังดูแปลก แน่นอนว่าเขาอาจเห็นตัวอย่างที่เลวร้ายมาบ้างแล้ว แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ Sega จะต้องละทิ้งโครงการ blockchain และ Web3 ของตนเอง ท้ายที่สุดแล้ว Sega ควรรู้บางอย่างเกี่ยวกับการออกแบบเกมที่ไม่น่าเบื่อ ดังนั้นหากการแข่งขันน่าเบื่อ ทีมของพวกเขาจะสร้างเกมที่ดีขึ้นไม่ได้หรือ? มีบางอย่างที่น่าเบื่อเกี่ยวกับบล็อคเชน การเล่นเพื่อหารายได้ หรือ Web3 ที่ทำให้เกมสนุกหรือเปล่า?

ฉันจะบอกว่าไม่มี ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีแบ็คเอนด์อยู่แล้ว การเพิ่มองค์ประกอบการเล่นเพื่อรับเงินนั้นเหมือนกับการมีกระดานผู้นำ และหากกระดานผู้นำเพียงพอที่จะนำผู้เล่นกลับมาเล่นเกมอื่น โอกาสที่จะได้รับเงินจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นกัน

ในตอนนี้ บริษัทได้ตัดสินใจที่จะถอยห่างจากการบูรณาการแฟรนไชส์ชั้นนำเข้ากับโครงการริเริ่มบล็อคเชน

Sega จะไม่ละทิ้งเทคโนโลยีบล็อคเชนโดยสิ้นเชิง แบรนด์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เช่น Three Kingdoms และ Virtua Fighter ยังคงถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT)ผลเสียยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากผู้เล่น NFL อีกคนถูกระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายการพนันของลีก

ppp-banner-gn-520×340.gif

คราวนี้เป็นเอโยมะ อูวาซูริเกะแห่งเดนเวอร์ บรองโกส์

เขาถูกกล่าวหาว่าวางเดิมพันในเกม NFL เมื่อฤดูกาลที่แล้ว Uwazurike มีสิทธิ์ได้รับการคืนสถานะไม่ช้ากว่าวันที่ 24 กรกฎาคม 2024

NFL ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์หลังข่าวการระงับการทำงานของ Uwazurike

“เราได้รับแจ้งจาก NFL วันนี้ว่า Eyioma Uwazurike ถูกลีกระงับอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากละเมิดนโยบายการพนัน องค์กรของเราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนนี้และดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของเกมอย่างจริงจัง”

ผู้เล่นคนอื่นจำนวนหนึ่งถูกระงับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากละเมิดนโยบายการพนันของลีก

เจมสัน วิลเลียมส์ ผู้รับสิทธิ์ดีทรอยต์ ไลออนส์ หนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ ที่ถูกระงับเนื่องจากการละเมิดการพนันกล่าวว่าเขาไม่ทราบถึงนโยบายการพนันของ NFL ที่เขาละเมิด

“มันทำให้ฉันตกใจมาก” วิลเลียมส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี “และมันก็กระทบผู้เล่นอีกสองสามคนในลีก และทีมของฉันก็ตกตะลึง”

วิลเลียมส์ไม่ได้วางเดิมพันในเกม NFL เขาถูกพักการแข่งขัน 6 เกมแรกของฤดูกาลที่จะมาถึงเนื่องจากการเดิมพันจากสิ่งอำนวยความสะดวกของทีม

Quintez Cephus ผู้รับช่วงกว้างของ Lions, CJ Moore ความปลอดภัยของ Lions และ Shaka Toney ผู้บัญชาการของ Washington ถูกระงับอย่างไม่มีกำหนดสำหรับการเดิมพันในเกม NFL

เมื่อไม่นานมานี้Isaiah Rodgers ถูกพบว่าละเมิดนโยบายการพนันในลีกสำหรับการวางเดิมพันในเกม NFL เขาไม่มีสิทธิ์ลงเล่นอย่างน้อยในฤดูกาล 2023-24

อุวาซูริเกะเป็นดราฟต์รอบที่ 4 เมื่อปีที่แล้ว และลงเล่นไป 8 เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยลงเล่น 165 ครั้งในแนวรับ เขายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเช้าวันอังคารแอพเดิมพันกีฬา 14 แอพของรัฐแมรี่แลนด์ ได้แก่ FanDuel, DraftKings, PointsBet, Caesars, BetMGM, BetRivers, SuperBook, Barstool, Betfred, Fanatics, Crab Sports, betPARX, Bally Bet และ WynnBet

เส้นในการต่อสู้ครั้งนี้ที่กำลังจะมาถึงที่Crawford คือทีมเต็ง -170 Spence Jr เข้ามาที่ +140 มีเดิมพัน Prop มากมายเช่นกัน

หากคุณกำลังวางแผนที่จะดูการต่อสู้ครั้งนี้ บาร์จะแน่น โทรจองล่วงหน้า มาถึงก่อนเวลา และสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมความคุ้มครอง UFC 291 ก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

Spence vs Crawford Watch Party – ร้านอาหารและเลานจ์ Crossroads Two 11300 Fern Street Wheaton-Glenmont เข้าฟรีก่อน 21.00 น. เปิดถึงวันที่ 3 มีโต๊ะวีไอพีและแพ็คเกจ; โทรหาเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (240) 833-8649 อาหารแคริบเบียนและแอฟริกันแสนอร่อย

Sports & Social Bethesda – “ดูเหมือนว่าจะมี WHAMMY สองเท่าในวันที่ 29 กรกฎาคม เรามีการแข่งขัน Welterweight Championship และ UFC 291 คุณไม่อยากพลาด!” 11800 Grand Park Avenue, นอร์ธ เบเธสดา, MD

Thirsty Cow ที่ 3400 11th Street Northwest, Washington, DC มีกำหนดจะแสดงการต่อสู้ครั้งใหญ่ด้วย พวกเขาได้รับการยืนยันว่ากำลังแสดง UFC 291 สถานประกอบการนี้อยู่ห่างจาก Bethesda 20 นาที

คาดว่าบัฟฟาโลไวลด์วิงส์ในร็อควิลล์จะแสดงการต่อสู้ครั้งนี้ ตั้งอยู่ที่ 33 Maryland Ave C โปรดโทรติดต่อล่วงหน้าเพื่อยืนยันหมายเลข (301) 251-9393

วอชิงตัน ดี.ซี. – Glo Lounge 1608 7th St NW – ปาร์ตี้รับชม – ที่จอดรถฟรีตามงานตราบใดที่คุณมาถึงก่อนเวลา